fbpx Fulltids trainee i sykepleie Hopp til hovedinnhold

Fulltids trainee i sykepleie

Haukeland universitetssjukehus går nye veier for å tilby ferske sykepleiere fulltidsjobb. Til neste år skal 45 traineesykepleiere jobbe der.

Den siste avgangsundersøkelsen til NSF student viste at 68 prosent ønsket seg fast full jobb etter endte sykepleierstudier, mens bare 18 prosent faktisk fikk det. I tillegg fikk 23 prosent fulltids vikarstillinger. Det akter Helse Bergen å gjøre noe med.

Et av de mer originale ufrivillig deltid-prosjektene som har fått støtte gjennom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox, er Helse Bergens forsøk med faste fulle traineestillinger for nyutdannete sykepleiere. Traineesykepleierne skal ha like mye lønn og ansvar som en annen nyansatt sykepleier. Forskjellen er at de skal praktisere ved flere avdelinger og få en systematisk kompetanseoppfølging.

32 nyutdannete sykepleiere har søkt på de fem første traineestillingene ved Haukeland universitetssjukehus. De skal begynne i løpet av mars eller rett over påske. Til sommeren skal det ansettes 20 til, og til neste år ytterligere 20. Kravet er at de er nyutdannete og har fått autorisasjon som sykepleier.

 

Krever faglig oppfølging

– Vi har tidligere hatt traineeprogram i administrasjonen og tenkte det skulle være interessant å forsøke det også i klinikken. Vi ønsker å gi de nyansatte en større breddeoppfølging enn tidligere ved at de kan være noen måneder på ulike avdelinger, sier leder i bemanningssenteret, Britt Velsvik.

Traineeprogrammet skal bestå av et introduksjonsprogram med systematisk kompetanseoppfølging og variert praksis. Tanken er at sykepleierne dermed skal kunne danne seg et bedre inntrykk av de ulike avdelingene før de bestemmer seg hvor de vil jobbe mer permanent.

Foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF), Brita Tarberg, har tro på prosjektet under én forutsetning:

– Den faglige oppfølgingen er alfa og omega, men detaljene rundt dette er ikke på plass ennå. Traineesykepleierne skal være på flere avdelinger, og prosjektbeskrivelsen sier det er de fagansvarlige på de enkelte postene som skal ha ansvaret for den faglige oppfølgingen. Men de har mye å gjøre fra før, så det kan bli så ymse hvordan det vil fungere, dersom det ikke lages konkrete oppfølgingsplaner, sier hun.

Tarberg frykter at hvis ikke den faglige oppfølgingen fungerer bra, vil det ryktes fort, og sykehuset risikerer å ikke få søkere til traineestillingene.

 

Ett deltidsvikariat om gangen

Sykehuset vil unngå at traineesykepleierne skal være en dag her og en dag der.

– Stillingene består av kun ett deltidsvikariat om gangen og så legger vi til ekstravakter slik at det til sammen blir en turnus med arbeid hver tredje helg, sier Velsvik.

Etter to år er programmet over og Velsvik regner med at sykepleierne innen den tiden har fått seg en vanlig fast stilling ved sykehuset.

– Får vi dette til, vil det bli en god innfasing av nye sykepleiere som vil være positivt både for sykepleieren og for avdelingene som vil få sykepleiere med stor breddeerfaring. Jeg ser ikke bort i fra at det i så fall kan bli en permanent ordning, sier hun.

– Fleksibilitet er jo et skinnende ord for arbeidsgivere, og de synes nok det kan være greit at arbeidstakere blir vant til det fra begynnelsen. Men vi kan ikke annet enn applaudere når arbeidsgiver tilbyr nyutdannete sykepleiere full fast stilling. Vi får bare passe på å påvirke så det blir bra til slutt, sier Tarberg.

Til sammen skal 1,6 millioner kroner brukes på traineeprosjektet som skal avsluttes i desember 2013.

Den faglige oppfølgingen er alfa og omega.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse