fbpx - Prinsipielt sett har jeg lyst til å si takk for meg Hopp til hovedinnhold

- Prinsipielt sett har jeg lyst til å si takk for meg

Henny Fauske synes både hun og arbeidsgiver taper på at hun ikke får jobbe heltid. På hennes post ønsker 15 av 16 deltidsansatte NSF-medlemmer større stilling.

– Deltidsstillingen gjør at jeg mister kontinuiteten og bruker mye tid på å oppdatere meg på pasientene og hva vi driver med. Jeg bruker lengre tid på å bli så flink som jeg har lyst til å være, i tillegg til at lønnen blir lav. Uten en partner med full jobb, hadde ikke dette gått, sier tobarnsmoren Henny Fauske (30).

Hun har siden i sommer jobbet 75 prosent på Medisinsk post 6, Haukeland universitetssjukehus i Helse Bergen. Hun har flere ganger søkt på full stilling uten å få det.

– Vi er mange om beinet, sier hun.

På hennes avdeling ønsket 15 av 16 deltidsansatte medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF) større stillingsprosent ved en opptelling de tillitsvalgte gjorde i november.

 

Selvregistrering

I 2011 begynte landets helseforetak å registrere ufrivillig deltid blant egne ansatte. Det er disse tallene arbeidsgiverforeningen Spekter baserer seg på når de snart slipper en oversikt over ufrivillig deltid for første kvartal 2012. Henny Fauske tror helseforetakenes tall er urealistisk lave.

Da Bergens Tidende i høst skrev at det er mange færre som jobbet ufrivillig deltid enn det man trodde, var reaksjonen på Fauskes avdeling: "Hæ? har vi hatt en slik registrering?"

– Informasjonen om registreringen var ikke god nok. Det lå bare en liten link på intranettet i sommer som få hadde fått med seg, og da jeg fikk vite om den på høsten, var stikkprøven over, forteller Fauske.

Men hun understreker at det er mulig å gå inn på sykehusets datasystem og registrerer seg dersom de ønsker større stillingsprosent.

 

Fra 10 prosent...

Brita Tarberg, foretakstillitsvalgt for NSF i Helse Bergen, viser til at tallene på uønsket deltid fra Helse Bergen er altfor lave i forhold til de NSFs tillitsvalgte har registrert. I november skrev Dagens Næringsliv om at kun 680 personer hadde meldt sin interesse for å øke stillingsprosenten sin ved Helse Bergen. Det vil si i underkant av 10 prosent.

Tarberg har fått tall fra sin arbeidsgiver som viser at blant 2700 medlemmer i NSF i Helse Bergen, ønsker 249 av de deltidsansatte høyere stillingsprosent, mens 224 ikke gjør det. Tallene er fra august 2011.

– Alle skjønner at dette er misvisende tall fordi svarprosenten er veldig lav. Det er ikke bare 473 av NSFs 2700 medlemmer her som jobber deltid.

– Hva kan den lave svarprosenten skyldes?

– Det er ikke sikkert alle sykepleierne har fått med seg at det er mulig å registrere seg. Noen forstår ikke vitsen med å registrere seg så lenge avdelingslederen vet om at de ønsker seg høyere stillingsprosent. Det har også vært ulike typer tekniske utfordringer ved registreringen. Noen har for eksempel mistet passordet, andre har ikke fått lenken til å fungere, sier Tarberg.

 

...til 46 prosent

I november gjorde NSFs tillitsvalgte en mer nøyaktig måling, der de gikk rundt på fire avdelinger og spurte NSF-medlemmer om de ønsket høyere stillingsprosent. Av 159 NSF-sykepleiere på disse avdelingene, jobbet 73 ufrivillig deltid.

– Hvis det er samme fordeling på de andre avdelingene, vil det si at 46 prosent jobber ufrivillig deltid, sier Tarberg.

Hun har gått ut til alle tillitsvalgte og bedt dem oppfordre sykepleierne som jobber ufrivillig deltid om å registrere seg i sykehusets datasystem.

– Konsekvensen av ikke å registrere seg er at vi ikke får vite omfanget av problemet. Hvis de ikke registrerer seg og sier hva de vil ha, er det heller ingen som kan hjelpe dem, sier Tarberg.

 

Henny Fauskes dilemma

Henny Fauske har et dilemma. Hun vil ikke tillate seg selv å jobbe deltid over tid fordi hun da er med på å vedlikeholde et problem. Men det er ikke så lett å bare gå.

– Prinsipielt sett har jeg lyst til å si takk for meg. Samtidig trives jeg kjempegodt på posten og elsker jobben min. Vi er tross alt bedre stilt enn ved den andre infeksjonsposten hvor de har dårligere grunnbemanning. De sliter seg ut og har mindre kontinuitet på sykepleiersiden.

Fauske synes det er veldig pussig når arbeidsgiver velger å lyse ut fire 50-prosentstillinger i stedet for to fulle.

– Ved å lyse ut heltidsstillinger hadde de fått flinkere søkere og kunne bygget opp større kompetanse. Jeg skjønner at dette blir det billigste og mest fleksible for dem som sitter med personalkabalen og det økonomiske ansvaret, men det er en forferdelig dårlig personalpolitikk.

 

Les også Deltidstallene spriker

Å jobbe ufrivillig deltid er en tap-tap-situasjon for både meg og arbeidsgiver.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse