fbpx Deltidstallene spriker Hopp til hovedinnhold

Deltidstallene spriker

Flere har undersøkt hvor mange som ønsker seg høyere stillingsbrøk, men resultatene spriker.

 I 2006 viste Norsk Sykepleierforbunds (NSF) medlemsundersøkelse fra TNS Gallup at nærmere 6 000 sykepleiere, jordmødre og helsesøstre var ufrivillig deltidsarbeidende, og at andelen var økende. NSF ønsker ikke å offentliggjøre tallene fra de årlige medlemsundersøkelsene etter dette.

NSF students årlige avgangsundersøkelse for 2011 viser at 68 prosent av studentene ønsker seg full stilling etter fullført utdanning, mens bare 18 prosent får det i form av fast ansettelse. 23 prosent får det som vikar.

 

15–30 prosent i KS

I 2009 jobbet 52 prosent av sykepleierne i sykehusene deltid, ifølge Spekters deltidsrapport. De har ikke tall som viser hvor mange av disse som ønsket høyere stillingsprosent.

Hos KS finner vi den høyeste andel deltidsansatte blant kvinner i pleie- og omsorgssektoren. Av disse arbeidet 69 prosent deltid i 2010, med en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 55 prosent. De fleste som arbeider deltid i sektoren ønsker det selv. Undersøkelser fra KS viser at mellom 15–30 prosent av de deltidsansatte kunne tenke seg å jobbe mer enn de gjør i dag. De fleste ønsker å jobbe rundt 80 prosent og ikke i full stilling, ifølge «Tall og fakta om arbeidskraft i kommunal sektor» fra KS som kom i januar 2012.

 

Sprikende tall

KS anslo i NOU 2008:17 at uønsket deltid omfattet 10–15 000 årsverk i kommunal sektor. Spekter unngikk å anslå noe som helst i den samme utredningen ved å henvise til en undersøkelse fra Helse Sør. Der sa mer enn 70 prosent av de deltidsansatte at de var fornøyd med sin stillingsbrøk.

KS sine anslag spriker i forhold til tallene som kommer frem i rapporten til forsker Leif E. Moland ved Fafo fra 2009. Den viste at blant alle medlemmer (også heltidsansatte) av Fagforbundet i kommunal sektor, ønsket 17 prosent å øke deltidsstillingen sin, det tilsvarte i overkant av 50 000 av Fagforbundets medlemmer.

Alle helseforetakene har fra 2011 vært pålagt å registrere den ufrivillige andelen av deltid. Disse tallene ser ut til å være lavere enn man hittil har antatt, men i saken "Prinsipelt sett har jeg lyst til å si takk for meg" i dette temaet, kan du lese mer om hvorfor disse tallene antakelig ikke viser hele bildet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse