fbpx Striden om deltid fortsetter Hopp til hovedinnhold

Striden om deltid fortsetter

LO-leder Gerd Kristiansen må tåle bøtter med kjeft for utspillet om kvinner, morsrollen og deltidsarbeid. Men det vanker også ros og støtte.

Den nye LO-lederen har liten forståelse for dem som velger å være hjemme framfor å jobbe, og anførte i intervjuet med Aftenposten i går at det heller ikke er noe i veien for at ansatte i helse- og omsorgssektoren kan jobbe annenhver helg.

 

Sjokkerende

– At hun sier noe sånt som LO-leder, er sjokkerende, sier leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Kris­ti­an­sen som selv er hjelpe­plei­er, har sin or­ga­ni­sa­sjons­bak­grunn fra Fag­for­bun­det, som lenge har pekt på at ar­beids­miljø­lo­ven gir rom for hyp­pi­ge helge­vak­ter. NSF har mot­satt seg helge­vak­ter an­nen­hver helg.

– LO-le­de­ren må regne med leven fra våre med­lem­mer. Vi vil ikke skru klok­ka 20 år til­ba­ke i tid, sier By.

Hun rea­ge­rer også kraf­tig på Kris­ti­an­sens ut­ta­lel­ser om at del­tids­job­ben­de kvin­ner gjem­mer seg bak mors­rol­len.

– Jeg er meget kri­tisk til å an­svar­lig­gjø­re den en­kel­te kvin­ne på denne måten. Hel­tids­jobb skal være re­ge­len, men det er ar­beids­gi­ver og ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne som må legge for­hol­de­ne til rette for dette. Det er uri­me­lig å kaste bal­len til­ba­ke til kvin­ne­ne selv, sier hun.

–Arbeidsgiverne må ta ansvar og lyse ut heltidsstillinger. Dessuten må vi være med på å endre kulturen blant kvinner i omsorgsyrker. Vi har et regelverk i arbeidslivet som gjør at det er mulig å jobbe mindre ved spesielle behov i livet, men regelen må være full tid, også i omsorgsyrker, sier Eli Gunhild By.

 

– Mennene må på banen

Unio-leder Anders Folkestad mener mennene har sluppet for billig unna debatten om kvinner og deltidsarbeid.

– Menn må bli flinkere til å slippe taket på jobb og ta mer ansvar hjemme. I mange tilfeller er det opplagt at mannen bør jobbe mindre for at kvinner skal få jobbe mer, sier Folkestad til NTB.

– Deltidsansatte kvinner er en ubenyttet reserve i arbeidslivet, men det er ikke uproduktivt å være hjemme med barn heller. Kristiansen burde ha uttrykt seg mer balansert, sier Unio-lederen.

 

Kjempetøff

– Jeg synes hun er kjempetøff, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter til NTB.

Bratten understreker at det er legitimt å jobbe deltid når man har små barn, er syk eller når en viss alder, men anfører at det er mange myter ute og går i deltidsdebatten.  Arbeidsgivere bør bli mye kjipere med å tilby deltidsjobber, mener hun.

– 90 prosent av all deltid er frivillig, og voksne damer jobber redusert i større grad enn andre – uten å oppgi spesielle grunner for det. Da må det være greit å stille spørsmål ved den enkeltes valg uten å bli beskyldt for moralisme, sier Bratten.

Hun mener altfor få har tatt innover seg hvor stort behovet for arbeidskraft faktisk er og vil bli i årene som kommer.

– Vi løser ikke dette problemet uten at flere jobber heltid. Jeg mener det er en god del dobbeltmoral ute og går. For de samme kvinnene som selv jobber deltid, forventer at det er mulig å ta drosje hjem etter julebordet, oppsøke legevakten lørdag ettermiddag eller kjøpe stemorsblomster Kristi himmelfartsdag, sier hun.

 

Politiske reaksjoner

Den nye LO-lederens uttalelser har også vakt sterke reaksjoner blant politikere, og i gårsdagens Debatten på NRK1 sa statsminister Jens Stoltenberg seg helt uenig i LO-lederens uttalelser.

– Jeg mener veldig sterkt at politikere ikke skal bestemme hvor mye ulike mennesker skal jobbe. Det skal de bestemme selv, og så skal vi respektere de valgene. Det er en grunnleggende valgfrihet, sier Stoltenberg.

Han legger til at det politikerne derimot skal gjøre, er å legge til rette for at folk skal kunne ta de valgene de selv ønsker.

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) advarer mot LO-lederens moralisering.

– Det å jobbe redusert stilling for eksempel når du har små barn er en viktig rettighet i loven, og for den enkelte familie ofte en god løsning der og da. Det bør man la være å fordømme eller moralisere over, sier Trettebergstuen.
Men LO-lederen har også sine støttespillere i Aps stortingsgruppe:
- Det er bra Gerd Kristiansen kaller en spade for en spade. For mange kvinner går i deltidsfellen, og blir der. Samtidig må tidsklemma for de med små barn forstås. Det er hektisk å være småbarnsforeldre. Løsningen på dette har vært økt fedrekvote og foreldrepermisjon, skriver stortingsrepresentant Karin Yrvin i en epost til VG.

 

Forskerstøtte

– Jeg mener Gerd Kristiansen til dels er inne på noe når hun mener kvinner gjemmer seg bak morsrollen når de velger å jobbe deltid. Nesten alle vi intervjuet i forbindelse med rapporten ”Frivillig deltid – en privatsak?”, svarte at de valgte deltidsarbeid av hensyn til barna. Men dette gjaldt ikke bare kvinner med småbarn, men også kvinner med eldre barn, sier sosiolog og forsker Heidi Nicolaisen ved forskningsstiftelsen Fafo til vg.no.


Ifølge Arbeidsmiljøloven har man rett på deltidsarbeid hvis man har barn under 10 år. Nicolaisen tror at mange oppfatter det slik at man også har rett på deltid når man har eldre barn.

– Når vi ber dem utdype årsaker til sitt deltidsvalg, svarer mange at de velger deltid fordi det har blitt en vane, sier Fafo-forskeren.

– Men det er ikke bare arbeidstakerne som blir vant til deltid. Arbeidsgivere blir også vant deltidsarbeid, og setter opp arbeidsplaner hvor arbeidstakerne har mange ulike stillingsbrøker, mener Nicolaisen.

Arbeidslivsforsker Tian Sørhaug sier til Vårt Land at LO-leder Gerd Kristiansen har plukket borti mer enn hun kanskje selv var klar over.

– Jeg tror vi aldri har vært så fokuserte på barn som vi har vært nå. Vi har ekstremt mye forskning som forteller oss om tilknytningen mellom barn og foreldre. Vi har en idé om at det er veldig viktig å amme så lenge som mulig, som du ikke vil finne i andre kulturer. Barnet er blitt et eksistensielt prosjekt, som vi putter forferdelig mye inn i. Og som vi har råd til å putte forferdelig mye inn i, sier han til avisen.

Sørhaug kaller LO-lederen modig, og utdyper dette med at sterke krefter hele tiden forteller oss at Norge er veldig barne u vennlig, og at vi jobber altfor mye og altfor hardt.

– Tidsklemma er blitt hellig for oss, uten at vi egentlig diskuterer hva den er, og om den er der. Men vi har kortere arbeidstid enn noensinne, sier Tian Sørhaug.

 

Les: Dette sier forskningen om deltid

Les: Struktur, ikke bare kultur

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse