fbpx Her blir ingen barselkvinner skrevet ut etter seks timer Hopp til hovedinnhold

Her blir ingen barselkvinner skrevet ut etter seks timer

Bildet viser jordmødrene Ingri Himo, Bodil Urstad og Elise Lilleberre sammen med Anders Brøndbo og Emilie Hansen Meidal og datteren Elen.

I Helse Nord-Trøndelag får barselkvinner være på sykehuset så lenge de har behov for det.

– Det vanlige er å ligge tre dager etter vanlig fødsel og fem dager etter keisersnitt, sier Marianne Mathisen, avdelingsleder ved gyn/føde på Sykehuset Levanger.

I Nord-Trøndelag er det to fødesteder, Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger.

Les også:Høie angriper det han kaller et skremmebilde av fødselsomsorgen

Ut etter seks timer i Bergen

Namdalsavisa skriver onsdag [bak betalingsmur] om barselomsorgen i Helse Nord-Trøndelag, som står i skarp kontrast til barseltilbudet andre steder i landet.

Haukeland i Bergen bygger ny kvinneklinikk og planlegger at 40 prosent av barselkvinnene skal forlate den seks timer etter de har født. I Stavanger og Oslo kan kvinner sendes hjem ett døgn etter fødsel, mens både Jordmorforbundet og Den norske jordmorforening advarer om at det er altfor få jordmødre i kommunene til å følge opp barselkvinner som får problemer med for eksempel amming eller sin egen psykiske helse.

– Ikke veien å gå

Men i Helse Nord-Trøndelag er det ingen planer om å redusere liggetiden for barselkvinner. Det opplyser klinikkleder Tore Andersen på klinikk for kvinne, barn og familie.

– Får dere føringer om at dere burde redusere liggetiden?

– Nei. Det er opp til klinikken og faglederne å bestemme, sier han.

Avdelingsleder Marianne Mathisen sier det ikke er noe ønske om å redusere liggetiden.

– Det er ikke noen diskusjon om dette hos oss, sier hun.

– De gangene liggetid kommer opp, er det med bekymring, fordi man ser den reduseres andre steder. Men vi som er ledere, har vært tydelige på at dette ikke er veien å gå.

Behov for fagpersoner

– Dere tenker ikke på at det er penger å spare?

– Man kan jo tenke tanken. Men hvis man tenker samfunnsøkonomi, så er det mer lønnsomt å gjøre kvinnene best mulig i stand til å håndtere det som kommer etter at de er skrevet ut fra sykehuset, sier hun.

– Det gjør vi ved blant annet å se at de er kommet i gang med ammingen og at barnet har vektoppgang før de drar.

Mathisen peker på at mange kvinner som føder her har lang reisevei.

– Det er ikke bare å stikke innom for en kontroll når man må reise i halvannen time for å komme til sykehuset.

– Hva tenker du om sykehus som vil kutte i liggetiden?

– Vanskelig å si. Jeg tenker det er viktig ikke å sykeliggjøre barselkvinnene. Det er stort sett unge, friske kvinner som føder. Men jeg synes man skal være trygg på at de har nærhet til sykehuset og et sted å henvende seg hvis de har spørsmål. Man kan ikke lese seg til alt, og ingen fødsel er lik, heller ingen barseltid. Kvinnene kan ha behov for råd om amming og tilknytning, og hjemme har de ingen fagpersoner.

Opptatt av innholdet

Tilgang på trygge fagpersoner er noe Marianne Mathisen er opptatt av. Hun understreker at poenget med at barselkvinnene på Sykehuset Levanger er på sykehuset i gjennomsnitt 3,8 døgn, nettopp er at de skal få veiledning av jordmødre og andre. Ikke at de bare er der.

I Norge er gjennomsnittlig liggetid etter fødsel 2,7 døgn.

– Derfor har vi blant annet strammet inn på besøk, opplyser hun.

– Å få barn er en hyggelig begivenhet, og det er mange som vil gratulere. Men jordmødrene har opplevd at det nesten ikke er tid for dem til å snakke med den nye familien, fordi det er så mye besøk, og etterpå er både foreldre og barn helt utslitte. Derfor sier vi at far og søsken får komme, men besteforeldre bare én gang. Og det er besøkstid to timer på ettermiddagen. Tilbakemeldingen fra kvinnene er at de synes det er veldig greit at noen sier nei.

Ingen reiser etter seks timer

– Opplever dere at noen ønsker å reise hjem etter seks timer hos dere?

– Nei. I enkelte tilfeller kan noen reise hjem i løpet av det første døgnet. Men det er høyst uvanlig.

Mathisen sier noen ønsker å reise hjem andre døgn.

– Det kan være hvis det er veldig fullt og de må ligge to på samme rom, for eksempel. Om kvinnen vil reise hjem, og barnelegen ikke har noe å innvende, står de helt fritt til det.

– Får de bli lengre enn tre dager om det er behov?

– Ja. Hvis jordmor mener de trenger en dag til, stoler vi på den vurderingen. Jeg har ikke opplevd at noen har fått nei da. Vi har også et tett samarbeid mellom gynekologer, jordmødre, barnepleiere og barneleger.

– Hender det at noen vil bli lenger uten at det er faglige grunner for å bli?

– Ja, og det hender at noen må reise, selv om de gjerne skulle blitt lenger, sier Marianne Mathisen.

– Enorm trygghet

Til Namdalsavisa sier førstegangsfødende Emilie Hansen Meidal at det er mange ting hun rett og slett ikke vet og at det er mye hun trenger hjelp til. Hun fødte med keisersnitt på det andre fødestedet i Nord-Trøndelag: Sykehuset Namsos.

Det er ikke kvinner som har tatt keisersnitt andre sykehus har planer om å sende hjem tidligere. Men Meidal sier til Sykepleien at det er en enorm trygghet som førstegangsfødende å få være på sykehuset.

Jordmor Ingri Himo sier til Namdalsavisa at både mor og barn har behov for en trygg og god start på tilværelsen.

– Jeg er glad for at det ikke er aktuelt å innføre liknende rutiner som på Haukeland, sier hun.

Bildet viser Emilie Hansen Meidal med Elen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse