fbpx Fortsatt mye deltid på sykehusene Hopp til hovedinnhold

Fortsatt mye deltid på sykehusene

Spekter og Fagforbundet undertegnet i 2011 en samarbeidsavtale hvor målet er flest mulig hele, faste stillinger i sykehusene. Andelen deltid er redusert, men det er langt igjen til regjeringens mål om 20 prosent reduksjon.

– Vi er enige om at arbeidsplanene først og fremst må sikre god og forutsigbar kvalitet for pasientene 24 timer i døgnets alle årets dager. De ulempene dette medfører fordi noen må jobbe kveld, natt og helg må fordeles på flest mulige. Det vil i denne forbindelse særlig legges vekt på helgearbeidet, sa viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter da avtalen ble undertegnet i november 2011.

Som en del av avtalen ble det avtalt å sette ned en arbeidsgruppe for å se på konkrete løsninger på helgearbeidsutfordringene, å gjennomgå hvordan fordelingen av ubekvem arbeidstid kan gjennomføres på en bedre måte og å utarbeide et inspirasjonshefte for de lokale parter i deres arbeid for å redusere ufrivillig deltid.

 

Les: Sammen for flere heltidsstillinger – en offensiv innsats

 

Ikke imponert

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) leder, Eli Gunhild By, var ikke imponert over avtalen Spekter og Fagforbundet undertegnet.

– Jeg har sett avtalen og det er ikke mye nytt i forhold til de samarbeidsmøtene vi har hatt med Spekter om dette i løpet av det siste året. Vi er alle enige om at dette må det gjøres noe med, men har ikke klart å bli enige om løsninger.

Hun synes ikke det er noen vinn-vinn situasjon for de arbeidstakerne som må jobbe oftere enn hver tredje helg uten økonomisk kompensasjon.

I protokollen etter tarifforhandlingene mellom Spekter og blant annet Fagforbundet i juni i fjor ble tillegget for lørdags- og søndagstillegg hevet, avhengig av hvor mange helger den enkelte jobber. For arbeid inntil 16 timer per helg øker tillegget til 40 kroner per time hvis man arbeider 17 helger i året og til 70 kroner hvis man arbeider 22 eller flere helger. For helgearbeid som overstiger 16 timer heves satsene til henholdsvis 50 og 75 kroner.

Unio og YS ble tilbudt tilsvarende avtale, men avslo.

 

Les: NSF ikke imponert over heltidsavtale

Les: Snart helg - men ikke for alle

 

Et godt stykke igjen

I forbindelse med presentasjonen av helsedepartementets oppdragsdokument 2014 til helseforetakene forrige måned, gjentok Jonas Gahr Støre regjeringens mål om å redusere andelen deltid i sykehusene med 20 prosent.

Tall for perioden januar 2011 til oktober 2012 viser mindre bruk av deltid i sykehusene, men ikke i den størrelsesorden helseministeren har satt som mål. Nedgangen varierer fra knappe 5 prosent i Helse Midt-Norge til vel 15 prosent i Helse Sør-Øst. Tallet for Helse Sør-Øst gjelder perioden oktober 2011 til oktober 2012.

I Helse Midt-Norge utgjør andelen deltid rundt 32 prosent, mens andelen var på nærmere 29prosent i Helse Nord i september i fjor.

 

Problemet frivillig deltid

I en tiltakspakke mot ufrivillig deltid foreslår Regjeringen blant annet at det innføres en paragraf som skal sikre at deltidsansatte som jevnlig tar ekstravakter, kan få ekstravaktene som en fast del av sin stillingsandel.

 

Les: Statsråd vil ha mindre ufrivillig deltid

 

– Spekter slutter seg til prinsippet i forslaget, sier viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Forslaget trenger imidlertid mer utredning når det gjelder hvordan regjeringen har tenkt å løse utfordringene med tilfeldig merarbeid/ekstravakter mener Spekter.

– Det gjelder hvordan den nye utvidede arbeidstiden skal fordeles, og hvordan dette vil påvirke den allerede krevende situasjonen vi har i helseforetakene med å etablere ordinære arbeidsplaner som dekker alle slags vakter, også helgevakter og vakter med ubekvem arbeidstid, sier Bratten.

 

Les: Spekter avviser forslag til deltidstiltak

 

Spekter mener de største utfordringene for sykehusene knyttet til deltid ligger i den frivillige deltiden.

 

Mye merarbeid

NSF bestrider at sykepleiere jobber så lite som kritikerne vil ha det til. Tall fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) viser at sykepleiere jobber mer enn den stillingen de har. Det sykepleierne rapporterer og som teller med i pensjonsopptjeningen til KLP viser en gjennomsnittlig stillingsprosent på 86 prosent i 2012.

– En arbeidstid som i snitt utgjør om lag 90 prosent er ikke et lavt tall. Utfordringen er det store avviket mellom hvor mye man faktisk jobber og hva som er avtalt arbeidstid, sier kommunikasjonssjef Arvid Libak i NSF. Forbundet støtter regjeringens forslag der deltidsansatte på visse vilkår skal gis en rett til utvidet stilling i tråd med faktisk arbeidstid.

 

Les: Ikke jobbe mer ubekvemt

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse