fbpx Heltid skapes lokalt Hopp til hovedinnhold

Heltid skapes lokalt

Ansatte i hel stilling skal være normen i kommunene. Lokale tiltak skal bidra til å endre deltidskulturen. Det håper de tre største arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren og KS.

Leder i Fagforbundet, Jan Davidsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, leder i Delta, Erik Kollerud, og adm. dir. i Kommunesektorens organisasjon, Sigrun Vågeng undertegnet i dag en felles erklæring kalt ”Det store heltidsvalget” om hvordan skape heltidskultur i kommunesektoren.

– Det er første gang arbeidstaker- og arbeidsgiversiden samarbeider på denne måten, og erklæringen er et uttrykk for sterk vilje og klar forpliktelse fra alle partene til å arbeide målbevisst for å øke andelen heltidsansatte i sektoren, heter det i presseinvitasjonen.

 

Det store heltidsutvalget

Slik vil partene i arbeidslivet arbeide med å skape en heltidskultur:

  • Kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Heltidsarbeid skal derfor være hovedregelen.
  • De gode og hensiktsmessige løsninger for å utvikle kommunal heltidskultur må finnes lokalt. Det lokale handlingsrommet må tydeliggjøres og tas i bruk, innenfor sentralt fastsatte rammer.
  • Tjenestene i kommunal sektor kan organiseres med et mangfold av arbeidstidsordninger som er tilpasset brukernes behov for gode, trygge og forutsigbare tjenester både på ukedagene og i helg.
  • En helhetskultur skal bygge på arbeidstidsordninger som ivaretar de ansattes helse, verne- og velferdsmessige behov. Arbeidstidsordningene skal muliggjøre full yrkesdeltagelse frem til pensjonsalder.
  • Kommunene må selv finne løsninger for hensiktsmessig bemanning, der det tas høyde for virksomhetens faktiske behov.
  • Ledige deltidsstillinger bør brukes til å øke stillingsandelen til andre deltidsansatte framfor å lyse ut ny deltidsstilling. Dersom det likevel vurderes hensiktsmessig å lyse ut stillingen, bør den lyses ut som full stilling.
  • For at kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsplass i framtida, er det viktig at nyutdannede tilbys faste hele stillinger.

 

Bakgrunn

I april 2012 la Fafo fram rapporten ”Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger”, utarbeidet på oppdrag fra Kommunesektorens organisasjon (KS). I forbindelse med rapporten inviterte KS Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta til å ”ta det store heltidsvalget”. Dette initiativet er fulgt opp av partene gjennom fire dialogmøter, og i dag undertegnet partene en felles erklæring for hvordan skape en heltidskultur i kommunesektoren.

 

Les: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse