fbpx Ble kvitt ufrivillig deltid Hopp til hovedinnhold

Ble kvitt ufrivillig deltid

Hvordan eliminere ufrivillig deltid uten å øke lønnsutgiftene eller jobbe oftere enn hver tredje helg? Gruben sykehjem i Mo i Rana har løsningen.

Avdelingsleder Rita Hansen ved Avdeling 1 på Gruben sykehjem i Mo i Rana har alltid jobbet for å bekjempe ufrivillig deltid. Da Marit Sviggum, distriktsleder for Område øst, tonet felles flagg med henne, ble det riktig fart i sakene.

I 2010 startet avdelingen med å lyse ut alle nye sykepleierstillinger i 100 prosent. Det økte søkermassen.

– Sommeren 2011 startet vi et prosjekt der alle som jobbet der fra før, fikk ønske seg en stillingsprosent. Av elleve stykker ønsket seks full stilling, forteller Sviggum.

 

Innenfor rammen
Spørsmålet var hvordan de skulle gjøre det. De hadde ingen ekstra midler å øke bemanningen med, men måtte gjøre det innenfor rammen. Dessuten hadde de ingen tro på at økt grunnbemanning var det eneste som skulle til. De ønsket andre grep i tillegg.

Sviggum og Hansen hadde heller ikke lyst til å kreve at de ansatte skulle jobbe mer enn hver tredje helg.

I dag jobber ingen ufrivilllig deltid lenger. Avdelingen har 28,5 årsverk, av dem er 16 årsverk 100 prosent-stillinger.

– Vi økte stillingsprosentene tilsvarende tre årsverk, forteller, sier Sviggum.

 

Vikarmidler og ubetalt matpause
– Så hvor fant dere de ekstra midlene?

– Vi kartla alle innleide vakter over to år, og trodde ikke våre egne øyne da vi så hvor mye vi hadde leid inn. Det var ved ferier, sykdom, permisjoner, seniorgoder, kursing og så videre. Til sammen utgjorde det mer enn to dagvakter ekstra per år, forteller Sviggum.

I samarbeid med de ansatte gjenomgikk de den eksisterende turnusen. De ble enige om at hvis de tok bort betalt matpause på alle ettermiddagsvakter i ukedagene og dagvakter i helgene, utgjorde det en vakt ekstra fra mandag til fredag. Personalet så først på det som å bli fratatt et gode.

– De må jo være en halvtime lenger på vakt?

– Ja, men til gjengjeld får de en person til å dele vakta med, samtidig som de får en ordentlig pause når de forlater avdelingen for en halvtimes spisepause.

Når Sykepleien etterpå spør de ansatte mens de avholder rapport, er alle enige i at det de vinner med ordningen er verdt den ekstra halvtimen på jobb.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har ikke vurdert Grubens løsning, men spesialrådgiver Kirsten Nesgård understreker at hovedregelen er at man skal kunne forlate arbeidsplassen i pauser.

– Dette er ofte vanskelig å få til på kvelds-, natte- og helgevakter. Men dersom bemanningen tilsier at det lar seg gjøre, så er dette fullt ut mulig. Fint hvis de ansatte føler at de da får en ordentlig pause. Undersøkelser vi har gjort viser at det ofte er et problem på mange arbeidsplasser hvor sykepleierne jobber, sier hun.

 

Samarbeidet med personalet
– Det er viktig at prosjektet er godt forankra hos dem det gjelder. De ansatte har vært med på beslutningene og er derfor lojale overfor det vi har bestemt, sier Sviggum.

I tillegg ble det nedsatt flere arbeidsgrupper på avdelingen som alle jobbet med ulike temaer der de så hva de kunne bli bedre på. De har for eksempel laget et årshjul der aktiviteter er ført inn for et helt år, og de har innført en whiteboard-tavle som viser personale og aktiviteter mer detaljert fra uke til uke. At de er flere på vakt skal komme beboerne til nytte.

– Det er også blitt strengere regler for når vi leier inn vikar. Før gjorde man det bare automatisk ved fravær. Men man slipper veileder- og opplæringsjobb med færre vikarer. Det er en stressreduserende faktor som er viktig å huske på, sier Sviggum.

 

Sykefraværet gikk ned
En bonus med det hele er at sykefraværet har gått ned. Korttidsfraværet gikk ned kjapt. De fem første månedene etter at de startet i fjor vår sank det fra litt over 3 prosent til knapt 2 prosent.

– For den siste måneden har både kort- og langtidsfraværet sunket til 4,5 prosent. Det har brukt å ligge på mellom 8 og 11 prosent, forteller Sviggum, når Sykepleien er på besøk i desember.

Den økonomiske biten er i balanse. Avdelingen har blitt den rimeligste sykehjemsavdelinga i kommunen.

I tillegg har avdelingsleder Rita Hansen fått mer tid til å være leder.

– Det har blitt et bedre arbeidsmiljø med mer tid til fagutvikling. Dermed er det blitt lettere for meg, sier hun.

– Hvorfor har dere ikke gjort det samme ved de andre avdelingene?

– Det krever mye jobb. Man må ha en solid avdelingsleder som kan lovverket. Lederne ved de andre to avdelingene har vært nye, men planen er å innføre samme system der i løpet av 2013, lover Sviggum.
Det har blitt et bedre arbeidsmiljø med mer tid til fagutvikling.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse