fbpx 4 om barselomsorgen Hopp til hovedinnhold

4 om barselomsorgen

Bildet viser Kristin Sofie Waldum-Grevbo

Tre jordmødre og en helsesøster sier hva de mener.

Kristin Sofie Waldum-Grevbo

Leder, Landsgruppen av helsesøstre NSF

– Jeg er helt enig med Jordmorforbundet i at jordmortjenesten må styrkes så også jordmødre kan dra på hjemmebesøk. Det er viktig at kommunene sørger for at både jordmor og helsesøster kommer hjem til mor og barn, og at den ene ikke fortrenger den andre. Jeg har jobbet på helsestasjon der jordmor og helsesøster hadde barselgruppe sammen, og vi utfylte hverandre på en veldig god måte. Man reiser fra sykehuset så tidlig at det ikke er mulig å vite hva man lurer på. Det er også litt tidlig å vite hvem som har behov for ekstra hjelp, og derfor er det viktig at hjemmebesøk blir et tilbud til alle.

 

Trude E. Hartmann Bjørndalen

Seksjonsleder, barselavdelingen, OUS, Rikshospitalet

– Det er absolutt behov for å følge retningslinjene for barselomsorg med hjemmebesøk. Noen kommuner, som Asker i Akershus, har fått det til. Vi opplever at vi ikke kan sende hjem barselkvinner fordi de ikke får oppfølging. En svakhet ved kommunehelsetjenesten er at den ikke har vaktberedskap. Det er i stor grad en 8–16-tjeneste på hverdagene. Fredag ettermiddag er det ikke mulig å få gitt melding om en kvinne som skal hjem. Og da er det mange timer til mandag morgen. Det interessante er at det ikke er voldsomme ressurser som skal til, kanskje bare én stilling.

 

Hanne Rynning

Jordmor i Vefsn kommune i Nordland

– I Vefsn har vi en hel jordmorstilling delt på to jordmødre. Jeg har 55 prosent i kommunen, men jobber også på fødestua. Dette gir god kontinuitet i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen og vi syns vi har bygd opp et godt tilbud til kommunens 140 gravide. Kvinnene går nesten bare til jordmor under svangerskapet, og vi koordinerer tjenesten. Kommunen har tatt bort en 15 prosent stilling til etterkontroller og ønsker at vi skal redusere svangerskapsomsorgen for å gjøre etterkontroller. Jeg synes ikke det er riktig, og har derfor bedt om et møte med kommunen.

 

Kirsten Jørgensen 

Leder i Den Norske Jordmorforening 

– Hva skal vi med flotte retningslinjer når det ikke følger penger med dem? Regjeringen har det å styrke jordmortjenesten i sin politiske plattform, men det skjer ikke noe. Jordmødre ute må jobbe hardt for å få midler, og med veldig sprikende resultater. Jevnlig får jeg meldinger fra bekymrete jordmødre. I Trondheim har de for eksempel ikke nok ressurser til svangerskapsomsorgen, og da har de i hvert fall ikke ressurser til hjemmebesøk i barseltiden. Vi mener midlene må øremerkes, sånn at de når frem til jordmortjenesten. Det er en sak vi kommer til å følge tett politisk.

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse