fbpx Snart kan du kreve heltidsstilling Hopp til hovedinnhold

Snart kan du kreve heltidsstilling

50 % stilling, men jobber 100 %? Snart kan du kreve fast jobb i full stilling.

Flertallet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget gikk i går inn for å styrke rettighetene til arbeidstakere på deltid gjennom en såkalt mertidsparagraf. Nå skal ansatte kunne kreve en stillingsandel som samsvarer med den jobben de faktisk har jobbet de siste tolv månedene. Bestemmelsen er ikke til hinder for å avtale mindre utvidelse av stillingen enn hva arbeidstaker har rett til.

Saksordfører Anette Trettebergstuen (Ap) er svært fornøyd med innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen. Hun mener mertidsparagrafen er et kraftfullt virkemiddel i arbeidet med å sikre sykepleiere, hjelpepleiere og andre fagutdannede en stillingsbrøk som er i samsvar med den jobben de utfører.

– Har du 50-prosentstilling, men jobber 100 prosent, kan du etter ett år kreve fast, full stilling. Det gjør slutt på forhold som har hatt likhetstrekk med et løsarbeidersamfunn, sier Trettebergstuen til NTB.

For den enkelte arbeidstaker innebærer retten til utvidet stilling at vedkommende må akseptere samme omfang av ubekvemme vakter tilsvarende som i forbindelse med merarbeidet. Arbeidsgiver kan i samme omfang som tidligere benytte de deltidsansatte til kveldsvakter, helg/nattarbeid osv. etter behovet i virksomheten, benytte arbeidstakeren på tilsvarende arbeidssteder som arbeidstakeren er benyttet i merarbeidet, samt gjøre endringer som ligger innenfor den alminnelige styringsretten.

Høyre, KrF og Frp stemte imot forslaget. De vil ha en grundigere utredning og at perioden skal være mer enn tolv måneder for å kunne kreve høyere stillingsandel.

Stortinget vil behandle innstillingen 4. juni.

 

Les: Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven mv.  

Les: Statsråd vil ha mindre ufrivillig deltid

Les: Tema Deltidsfloken

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse