fbpx Unødvendig deltidstiltak mener KS Hopp til hovedinnhold

Unødvendig deltidstiltak mener KS

KS er ikke med på arbeidsministerens forslag til å redusere ufrivillig deltid. Uegnet og unødvendig byråkratisk er dommen.

I høringsnotatet ”Endringer i arbeidsmiljøloven – Tiltak mot ufrivillig deltid” foreslår Arbeidsdepartementet tre tiltak for å redusere ufrivillig deltid: Drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltid, rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid og fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte.

 

Les: Statsråd vil ha mindre ufrivillig deltid

 

Kommunesektorens organisasjon (KS) er enig i at mye deltid er uheldig for kvaliteten på tjenestene og for muligheten for å rekruttere tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft i sektoren. KS er derimot ikke enig i at dette best lar seg løse gjennom departementets forslag. Arbeidsgiverorganisasjonen mener deltidsutfordringene best vil løses ved samarbeid med tariffpartene i sektoren.

– En detaljregulering vil være unødvendig byråkratisk, mener hovedstyret i KS.

 

Utvidet rett til stilling

Det største krafttaket arbeidsminister Anniken Huitfeldt forslår er å gi deltidsansatte rett på en stillingsprosent som står i stil med hvor mye de faktisk har jobbet de siste 12 måneder.

KS mener denne regelen er unødvendig og ikke et egnet virkemiddel for å redusere ufrivillig deltid.

I kommunesektoren fylles de fleste ledige vakter opp med midlertidige arbeidsavtaler som kan gi rett til fast ansettelse etter fire år, eller tidligere hvis det er snakk om fast og permanent behov for arbeidskraft.

– Det er således ikke behov for den foreslåtte bestemmelsen innenfor vår sektor. Dersom bestemmelsen likevel skal innføres, blir det nødvendig med en lovteknisk gjennomgang for å sikre en helhetlig og gjennomtenkt regulering av rettighetene til utvidet stilling, mener hovedstyret i KS.

KS reagerer også på at det blir foreslått en ubetinget rett til utvidet stilling allerede etter 12 måneder. Hovedstyret mener retten til utvidet stilling tilsvarende det de har jobbet ikke må gjelde før det har gått to år. Det bør også settes en nedre grense for når utvidelse kan kreves, for eksempel 20 prosent, foreslår KS.

 

Les: KSs høringssvar til endringer i arbeidsmiljøloven – Tiltak mot ufrivillig deltid

Les: Ikke jobbe mer ubekvemt

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse