fbpx Anners Lerdal Hopp til hovedinnhold

Anners Lerdal

Forskningssjef og professorForskningsavdelingen, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Universitetet i Oslo

Innlegg av Anners Lerdal som forskningssjef og professor:

Innlegg av Anners Lerdal som seniorforsker og professor:

Kontinuitet i hjemme­sykepleien

Forskningsartikkel

Innlegg av Anners Lerdal som forskningssjef og professor II:

– Normale kompetanseløp, nå!

Meninger / Debatt

Innlegg av Anners Lerdal som professor:

Tryggere med mobil intensiv­sykepleier

Forskningsartikkel

Opplevelser fra intensiv­avdelingen

Forskningsartikkel

Måling av kontinuitet i hjemmesykepleien

Forskningsartikkel

Smerteterapi via smarttelefon

Forskningsartikkel

Ernæring etter stamcelletransplantasjon

Forskningsartikkel

Hvordan lage et konferanseabstrakt?

Forskningsartikkel

Mangelfull behandling av eldre pasienter

Forskningsartikkel

Nytt kartleggingsskjema for tannhelse

Forskningsartikkel

Forskningsartikkel eller fagartikkel?

Forskningsartikkel

Barrierer for godt tannstell på sykehjem

Forskningsartikkel

Depressive symptomer etter hjerneslag

Forskningsartikkel

Resultatkapitlet i kvalitative studier

Forskningsartikkel

Hvordan øke artikkelens søkbarhet?

Forskningsartikkel

Sykepleiere reagerte med empati

Forskningsartikkel

Erfaringer med å lese egen journal

Forskningsartikkel

Å være til stede ved dødsfall

Forskningsartikkel

Konklusjonen

Forskningsartikkel

Bruk av hjemmerespirator

Forskningsartikkel

Diskusjonskapitlet

Forskningsartikkel

Tabeller og illustrasjoner

Forskningsartikkel

Å lese forskningsartikler

Forskningsartikkel

Resultatkapitlet i kvantitative studier

Forskningsartikkel

Metodekapitlet

Forskningsartikkel

Skriv kronikk

Forskningsartikkel

Innledningskapitlet

Forskningsartikkel

Hvordan lage et sammendrag?

Forskningsartikkel

Høgskolene forvirrer om master

Forskningsartikkel

Bruk av fokusgruppeintervju

Forskningsartikkel

Tittel og nøkkelord

Forskningsartikkel
Annonse
Annonse