fbpx Anners Lerdal Hopp til hovedinnhold

Anners Lerdal

Forskningssjef og professorForskningsavdelingen, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Universitetet i Oslo

Innlegg av Anners Lerdal som forskningssjef og professor:

Innlegg av Anners Lerdal som seniorforsker og professor:

Kontinuitet i hjemme­sykepleien

Ledere i hjemmesykepleien prioriterer noen ganger personalets behov foran brukernes behov for kontinuitet.

Innlegg av Anners Lerdal som forskningssjef og professor II:

– Normale kompetanseløp, nå!

– Politikere og helseforetaksledere skryter av sykepleiere og snakker om behovet for økt kompetanse. Flott det. Men da kan de ikke samtidig gjøre det vanskeligere for sykepleiere å følge normale utdanningsløp, skriver innleggsforfatteren.

Innlegg av Anners Lerdal som professor:

Oppfølging av pasienter med diabetes i sykehjem

Det høye antallet pasienter på sykehjem med diabetes som blir behandlet med insulin sammen med flere tilfeller av lavt blodsukker antyder at pasientene overbehandles med insulin.

Redsel for å falle blant kvinner med osteoporose

Kvinner med osteoporose som hadde gjennomgått et treningsprogram og undervisning reduserte sin bekymring for å falle gjennom det påfølgende året etter gjennomføringen.

Smerteterapi via smarttelefon

Et terapeutledet opplegg via smarttelefon hos kvinner med kroniske smerter reduserte symptomer, verstefallstanker og forverring i funksjonssvikt.

Illustrasjonsfoto til artikkel.
Hvordan lage et konferanseabstrakt?

Hvis du ønsker å presentere en poster eller holde foredrag på en vitenskapelig konferanse, er inngangbilletten som oftest et abstrakt.

Nytt kartleggingsskjema for tannhelse

Smerter eller ubehag i munnen, munntørrhet, spising og informasjon om munnhelse er aspekter som er relatert til livskvaliteten hos pasienter med kreft.

Sykepleiere reagerte med empati

Da pasienter med kroniske smerter viste tegn på negative følelser, responderte sykepleierne på disse.

Illustrasjon artikkel.
Konklusjonen

Avslutningen på en vitenskapelig artikkel bør gi leseren noe å tenke på – noe å ta med seg videre.

Bruk av hjemmerespirator

Entusiasme blant det lokale helsepersonellet hadde betydning for hvor utbredt det er med hjemmerespirator.

Multikulturelle pårørende på intensivavdeling

For at pasienter ikke skulle bli for engstelige, ønsket noen pårørende med ikke-vestlig bakgrunn å holde informasjon om sykdomstilstanden til sine nærmeste hemmelig for dem.

Illustrasjonsfoto til artikkel.
Diskusjonskapitlet

Her er tips til hvordan du kan utforme diskusjonskapitlet.

Illustrasjon artikkel.
Tabeller og illustrasjoner

Tabeller er vanligvis mer iøynefallende enn vanlig tekst. Derfor er det viktig at disse er oversiktlige, informative og enkle å forstå.

Illustrasjon artikkel.
Å lese forskningsartikler

En litteraturmatrise kan være et nyttig hjelpemiddel ved lesning av forskningsartikler.

Illustrasjon artikkel.
Skriv kronikk

Ved å skrive kronikker kan sykepleiere gi allmennheten innsyn i sykepleiefaglige problemstillinger.

Illustrasjon artikkel.
Metodekapitlet

Her skal forskeren beskrive innhenting og utvelgelse av data, og hvordan disse er analysert.

Illustrasjon artikkel.
Innledningskapitlet

Hvordan skrive et godt innledningskapittel til en vitenskapelig artikkel?

Illustrasjon artikkel.
Tittel og nøkkelord

Når vi er på jakt etter en artikkel, er tittelen det første vi leser.

Annonse
Annonse