fbpx Anners Lerdal Hopp til hovedinnhold

Anners Lerdal

Forskningssjef og professorForskningsavdelingen, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Universitetet i Oslo

Innlegg av Anners Lerdal som forskningssjef og professor:

Innlegg av Anners Lerdal som seniorforsker og professor:

Kontinuitet i hjemme­sykepleien

Forskningsnytt

Innlegg av Anners Lerdal som forskningssjef og professor II:

– Normale kompetanseløp, nå!

Meninger / Debatt

Innlegg av Anners Lerdal som professor:

Opplevelser fra intensiv­avdelingen

Forskningsnytt

Smerteterapi via smarttelefon

Forskningsnytt

Nytt kartleggingsskjema for tannhelse

Forskningsnytt

Depressive symptomer etter hjerneslag

Forskningsnytt

Sykepleiere reagerte med empati

Forskningsnytt

Erfaringer med å lese egen journal

Forskningsnytt

Å være til stede ved dødsfall

Forskningsnytt

Konklusjonen

Forskning

Bruk av hjemmerespirator

Forskningsnytt

Diskusjonskapitlet

Forskning

Tabeller og illustrasjoner

Forskning

Å lese forskningsartikler

Forskning

Metodekapitlet

Forskning

Skriv kronikk

Forskning

Innledningskapitlet

Forskning

Bruk av fokusgruppeintervju

Forskning

Hvordan lage et sammendrag?

Forskning

Tittel og nøkkelord

Forskning
Annonse
Annonse