fbpx Måling av kontinuitet i hjemmesykepleien Hopp til hovedinnhold

Måling av kontinuitet i hjemmesykepleien

I løpet av fire uker mottok pasienter i hjemmesykepleien gjennomsnittlig 51 hjemmebesøk av 17 forskjellige hjemmesykepleiere.

Dette er ett av funnene fra studien som ble gjennomført for å utvikle en målemetode for kontinuitet i hjemmesykepleien for langtidsmottakere som fikk daglig hjelp. Datamaterialet besto av informasjon om hjemmesykepleie-

besøk hos 79 pasienter over 70 år av helsepersonell i tolv kommuner/bydeler. Antall og rekkefølgen personalet besøkte pasientene ble omregnet til en indeks for spredning og en indeks for rekkefølgen den enkelte ansatte besøkte den enkelte pasient over en periode på fire uker. Indeksene brukte hjemmesykepleiernes godkjente heltidsturnus som referansemål når de vurderte graden av kontinuitet. Resultater fra målingene av den faktiske kontinuiteten på besøk av pasientene ble sammenliknet med referansemålet og ga et mål for høyest oppnåelig grad av kontinuitet gitt denne turnusen.

I gjennomsnitt fikk pasientene 51 besøk av hjemmesykepleien, fordelt på 17 ulike personer i løpet av en måned. I denne perioden møtte pasientene den samme personen gjennomsnittlig tre ganger. Dette utgjorde 19 prosent av det som var mulig ut fra turnus. Kontinuiteten var under 50 prosent av det som var mulig å oppnå, henholdsvis 15 prosent av kontinuitet med hensyn til spredning og 35 prosent med hensyn til sekvens. Resultatene avdekket et stort potensial for forbedring sammenliknet med referansemålet som var basert på en vanlig heltidsturnus. Hjemmesykepleie for pasienter som mottar daglig hjelp over tid kjennetegnes ifølge denne studien av lav grad av kontinuitet med hensyn til antall personer og i hvilken rekkefølge personene besøker pasienten.

 

Kilde

Gjevjon ER, Eika KH, Romoren TI, Landmark BF. Measuring interpersonal continuity in high-frequency home healthcare services. J Adv Nurs 2013.

 

Kommentar:

Studien viser at kontinuiteten var mye lavere enn det turnusen tilsa. Forfatterne har utviklet en generell metode for å tilpasse eksisterende kontinuitetsmål til kontekst. Måling av kontinuitet på hjemmesykepleietjenestene kan gi økt bevissthet rundt kontinuitet og avdekke grunnlag for forbedringsarbeid.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse