fbpx Forekomst av depresjon hos pasienter i sykehjem Hopp til hovedinnhold

Forskningsnytt: Forekomst av depresjon hos pasienter i sykehjem

Screening for depresjon bør være standard når pasienter legges inn til langtidsopphold i sykehjem.

Slik konkluderer forskerne som har studert forekomst av depresjon av nylig innlagte pasienter på sykehjem. I tillegg studerte de hvilken medikamentell behandling pasientene ble gitt for depresjon.

Data ble samlet inn fra pasientjournaler, diagnostiske tester og intervjuer i tiden april 2011 til mai 2012. Alle 27 sykehjemmene i tre kommuner i Rogaland fylke ble invitert til informasjonsmøte og til å delta i studien. Av disse valgte elleve å delta. Pasienter innlagt kortere enn tre måneder ble fortløpende forespurt om å delta. Blant de 123 pasientene som ble innlagt i studieperioden valgte 88 å delta.

Demografiske data ble innhentet fra pasientjournalene. Deltakernes depresjon ble kartlagt og kodet som depresjon i henhold til kriteriene i ICD-10 i International Classification of Primary Care. I tillegg ble det brukt tester som Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) og Geriatric Depression Scale. For pasienter som fikk behandling for depresjon ble medikamentbruk registrert. Etter gjennomgang av journal gjennomførte leger diagnostiske intervjuer av pasientene. Primærsykepleierne fylte ut CSDD for den enkelte pasient.

Tjueåtte prosent fikk en depresjonsdiagnose i henhold til ICD-10. Screeningen med CSDD viste at 72 prosent av pasientene med en skåre = 8 tilhørte depresjonsgruppen. Journalgjennomgangen viste at 19 prosent hadde en depresjonsdiagnose, hvilket viste at journalene inneholdt relativt liten diagnostisk informasjon om pasientenes depressive tilstander. Forskerne foreslår at alle pasienter som legges inn for langtidsopphold screenes for depresjon, og at dette kan gjøres av spesialutdannete sykepleiere.

 

Kilde

Haugdahl HS, Storli S, Rose L, Romild U, Egerod I. Perceived decisional responsibility for mechanical ventilation and weaning: a Norwegian survey. Nurs Crit Care 2013.

 

Kommentar:

Studien viser tydelig behovet for høyt kompetente helsepersonell i sykehjem som har spesialkunnskap om kartlegging av pasientenes psykiske tilstand. Dette for at pasientene skal få en kyndig vurdering av sin helsetilstand og på bakgrunn av den, adekvat oppfølging. Identifisering av behov for behandling og riktig oppfølging er nødvendig for å hjelpe pasientene til best mulig livskvalitet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.