fbpx Sykepleieres opplevelse av ansvar ved respiratorbehandling Hopp til hovedinnhold

Sykepleieres opplevelse av ansvar ved respiratorbehandling

Sykepleieledere opplevde at sykepleiere hadde større ansvar ved respiratorbehandling enn leger som var ledere.

Dette går frem av en forskningsstudie hvor hensikten var å undersøke hvordan sykepleieledere og ledere med legebakgrunn opplevde sykepleieres ansvar ved respiratorbehandling.

Studien inngår som en del av en europeisk studie av sykepleieres vurdering av sin faglige beslutningsmyndighet ved respiratorbehandling. Ledere ved alle intensivavdelinger som drev respiratorbehandling i Norge ble invitert til å delta i studien. Seksti sykepleiere og 52 ledere med legeutdannelse fikk tilsendt spørreskjemaet. Respondentene ble anbefalt å diskutere spørsmålene med personalet som arbeidet med pasienter.

Spørreskjemaet som ble brukt var utviklet i Australia og New Zealand og omhandlet: Sykepleieres ansvarsområder ved respiratorbehandling, hvor ofte sykepleierne uavhengig tok beslutninger og gjennomførte spesielle oppgaver, sykepleiernes autonomi og innflytelse på behandlingen. Etter at forskerne hadde gjennomført litteraturstudier og snakket med eksperter la de til fem nye spørsmål. Disse omhandlet vurdering av klinisk vurdering av pasientens velvære og sykdomsutvikling.

Sekstitre prosent av sykepleielederne og 73 prosent av lederne med legebakgrunn besvarte spørreskjemaene. Svarprosenten fra lokalsykehusene var 92 prosent mens 28 prosent av respondentene ved universitetssykehusene svarte. Ratioen sykepleier respiratorpasient var 1:1 for intuberte pasienter hos 92 prosent av respondentene. Femtini prosent av lokalsykehusene brukte en protokoll for avvenning fra respirator, mens denne andelen var 46 på universitetssykehusene. Sykepleielederne vurdere sykepleiernes autonomi og selvstendighet ved respiratorbehandling til å være høyere enn lederne med legebakgrunn. Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt sykepleiernes vurderinger av pasientenes reaksjoner på endringer på respiratoren.

 

Kilde

Haugdahl HS, Storli S, Rose L, Romild U, Egerod I. Perceived decisional responsibility for mechanical ventilation and weaning: a Norwegian survey. Nurs Crit Care 2013.

 

Kommentar:

Funnene viste en tendens til at sykepleielederne rapporterte at sykepleierne hadde større ansvar for respiratorbehandlingen enn det lederne med legebakgrunn rapporterte. Hvis funnene stemmer med erfaringer til sykepleier og leger som arbeider med respiratorbehandling, bør funnene diskuteres som et ledd i kvalitetssikringen av behandlingen.

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse