fbpx Oppfølging av pasienter med diabetes i sykehjem Hopp til hovedinnhold

Oppfølging av pasienter med diabetes i sykehjem

Det høye antallet pasienter på sykehjem med diabetes som blir behandlet med insulin sammen med flere tilfeller av lavt blodsukker antyder at pasientene overbehandles med insulin.

Dette er en av konklusjonene til forskerne som studerte forekomst av diabetes, medikamentell behandling og kontroll av blodsukker hos pasienter innlagt i sykehjem.

Studien hadde et tverrsnittsdesign hvor populasjonen besto av 742 langtidsbeboere ved 19 tilfeldig valgte sykehjem i Vest-Norge. Data om diagnose, medikamentell behandling for diabetes, kapillære blodsukkermålinger de siste fire ukene og langtidsblodsukker (HbA1c-målinger) for det siste året ble hentet fra pasientenes journaler.

Studien viste at 16 prosent (116) av pasientene hadde diabetes. Hundre av disse samtykket til å delta i studien. 32 prosent av dem som fikk medisiner for redusere blodsukkeret fikk kun insulin, 15 prosent fikk insulin i kombinasjon med tabletter og 26 prosent kun tabletter. De resterende 26 pasientene fikk ingen medikamentell behandling mot diabetes. Det var en tendens til at færre pasienter med kognitiv svikt fikk medikamentell behandling sammenliknet med dem uten kognitiv svikt. Syttitre prosent hadde tatt en eller flere blodsukkermålinger den siste måneden og 13 pasienter målte blodsukkeret daglig.  60 prosent av pasientene som hadde målt blodsukkeret den siste måneden hadde en eller flere fastende målinger med verdier under 6,0 mmol/l. Dette er ifølge forskerne verdier som regnes for å være i risikosonen for hypoglykemi. Sju pasienter hadde verken blodsukkermålinger den siste måneden eller målinger av langtidsblodsukker det siste året.

 

Referanser

Andreassen LM, Sanberg S, Kristensen GBB, Sølvik UØ, Kjome RLS. Nursing home patients with diabetes: Prevalence drug treatment and glycemic control. Diabetes Res Clin Pract 2014. doi: 10.1016/j.diabres.2014.04.012.

 

Kommentar:

Studien er et godt eksempel på hvordan en beskrivende studie gir nyttig informasjon om egen praksis til ansatte i sykehjem. Samtidig avdekket den ifølge forfatterne, tegn på overbehandling av diabetessykdommen, hvilket er en viktig tilbakemelding til sykehjemmene.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.