fbpx Ernæring etter stamcelletransplantasjon Hopp til hovedinnhold

Ernæring etter stamcelletransplantasjon

Etter stamcelletransplantasjon bør pasienter velge mat de tolererer og få små porsjoner.

Tidligere studier har vist at oralt matinntak etter stamcelletransplantasjon er gunstig for pasientenes immunitet og gastrointestinale slimhinner. Derfor ønsket forskere ved Oslo universitetssykehus å undersøke disse pasientenes mat- og drikkeønsker og om veiledningen sykepleierne ga dem samsvarte med nasjonale ernæringsretningslinjer.

Et prospektivt beskrivende forskningsdesign ble brukt for å studere problemstillingene. Data ble samlet inn ved hjelp av dybdeintervjuer. Intervjueren brukte en semi-strukturert intervjuguide med åpne spørsmål. Deltakerne fylte også ut matlogg dagen de ble intervjuet. I tillegg til ulike mattyper, rapporterte pasientene mengde, lukt, smak og konsistens på maten. De ble intervjuet tre dager før transplantasjonen og fulgt opp ni og 20 dager etter transplantasjonen mens de fremdeles var innlagt på sykehuset.

Fem kvinner og tre menn ble rekrutter til studien. Akutt leukemi var for de fleste årsaken til transplantasjonen. Under oppfølgingen fortalte pasientene at symptomene fra mage-tarmkanalen påvirket matinntaket deres og de var usikre på om det var gunstig å spise mer eller mindre mat enn de vanligvis gjorde. De fortalte blant annet at å spise og drikke ga nye smerter og at smertene forsvant hvis de ikke spiste og drakk. Flere deltakere kjente ikke på forhånd til hva de fikk å spise før maten ble servert. Noen som bestilte egen mat, fortalte at den ikke hadde riktig konsistens da de fikk den. Dette kunne dreie seg om for lite kokt spagetti eller for grovt malt kjøttdeig som resulterte i at de ikke klarte å spise maten. Flere lot være å bestille spesialtilpasset mat fordi de trodde de var for sent ute med bestillingen enda det ikke var det. Pasientene fortalte at mineralvann med kullsyre ga stikkende smerte i munnen når de drakk. Når det gjaldt frukt og grønt, foretrakk deltakerne mild, saftig og litt søtlig frukt. Grønnsaker burde være i små biter. Studien fant at pasientenes mattoleranse varierte over tid og faktisk var minst etter 20 dager. Deltakernes matønsker samsvarte stort sett med retningslinjene.

 

Referanse

Skaarud KJ, Grov EK, Tjønnfjord GE, Iversen PO. Food and drink preferences and nurses’ support to increase oral intake in patients during stem cell transplantation – compared with an institutional food guideline. Vård Nord 2013;33:4–10.

 

Kommentar:

Artikkelen omhandler et sentralt ansvarsområde for sykepleiere. Når man bestiller spesialmat til pasienten viser funnene at det er svært viktig å spesifisere hvilken konsistens maten skal ha. Det er også tankevekkende at drikke som man skulle tenke seg var forfriskende – mineralvann med bobler, kan påføre pasientene smerter.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.