fbpx Erfaringer med å lese egen journal Hopp til hovedinnhold

Erfaringer med å lese egen journal

Pasientene håpet på mer gjensidighet i utvekslingen av informasjon og kunnskap om sin helsetilstand.

Dette fant forskerne da de undersøkte pasienters erfaringer med å be om kopi av egen journal. Sytten pasienter som hadde bedt om å få kopi av egen journal ved medisinske avdelinger ved to norske universitetssykehus deltok i studien. Data ble samlet inn ved hjelp av kvalitative intervjuer i perioden mai 2008 og april 2009. Pasientene var mellom 28 og 67 år og var innlagt for ulike sykdomstilstander. En av deltakerne var mann. Andelen som ba om kopi av egen journal i studieperioden var lavere enn 1 prosent. Gjennom analysen kom forskerne frem til to hovedkategorier: «å ha en form for kontroll» og «ikke å føle seg respektert». Å lese egen journal var en måte å ta medansvar for egen helse på. Dette var også basert på manglende tillit hos pasientene til at helsepersonell ivaretok deres interesser på en tilfredsstillende måte. Når pasientene hadde lest egen journal var de også i stand til å videreføre informasjon mellom helsearbeidere både innen sykehuset og med annet helsepersonell. Noen var også bekymret forat viktig informasjon ikke ville bli brakt videre av helsepersonellet til andre behandlere som trengte denne. Noen ønsket også å kontrollere at opplysningen i journalen var riktig. De fleste pasientene erfarte at informasjonen i egen journal var korrekt, objektiv og ukontroversiell. Andre fortalte at de ikke opplevde seg respektert etter at de hadde lest journalen. Dette dreide seg om at plagene de hadde fortalt om ikke ble tatt alvorlig og at helsepersonellet ikke hadde vært direkte og fortalt hvordan de vurderte pasienten, men likevel skrev dette i journalen.

 

Referanse Wibe T, Helleso R, Slaughter L, Ekstedt M.

Lay people›s experiences with reading their medical record. Soc Sci Med 2011;72:1570–3. 

 

Kommentar

Pasientens kunnskap om blant annet symptomer og andre forhold er nødvendig for å gjennomføre god og kunnskapsbasert behandling. Studien understreker viktigheten av at dokumentasjonen helsepersonell gjør i pasientenes journal er av høy kvalitet og at kommunikasjonen med pasientene er god.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse