fbpx Forekomst av delirium på intensivavdelinger Hopp til hovedinnhold

Forekomst av delirium på intensivavdelinger

Tjuetre prosent av alvorlig syke pasienter på to intensivavdelinger som var intuberte skåret positiv på delirium.

Hilde Wøien og kollegaer har gjennomført denne studien. Hensikten deres var å teste ut nytteverdien av vurderingsinstrumentet Confusion Assessment Method for intensivavdelinger (CAM-ICU) og beskrive forekomst av delirium hos kritisk syke pasienter på norske sykehus.

Studien hadde et prospektivt beskrivende design og ble gjennomført på to sykehus. Pasienter som var intubert eller ventilerte på maske, var mellom 18 og 80 år og hadde vært innlagt mer enn 48 timer på intensivavdelingen, ble inkludert i studien. CAM-ICU er utviklet slik at klinikere kan vurdere pasienter etter kun minimal opplæring. Pasientene ble vurdert tre ganger i døgnet og ble gitt diagnosen delirium hvis de møtte tre av fire kriterier på delirium vurdert med hjelp av CAM-ICU. Prosjektleder og fire andre sykepleiere skåret pasienter på det ene sykehuset, mens to andre sykepleiere var tilgjengelig for å veilede klinikerne som skåret pasienter på det andre sykehuset. Hele 139 pasienter ble undersøkt over totalt 958 liggedøgn. Forekomsten av delirium var 23 prosent. Tretti prosent av pasientene, hvilket representerte 407 liggedøgn, kunne ikke vurderes. Dette skyltes i hovedsak at de var for dypt sederte. Hvis pasientene som ikke kunne vurderes ble ekskludert fra analysene var forekomsten av delirium 33 prosent. 

 

Referanse:

Wøien H, Balsliemke S, Stubhaug A. The incidence of delirium in Norwegian intensive care units; deep sedation makes assessment difficult. Acta Anaesthesiol Scand 2012.

 

Kommentar:

Studien avdekker problemer med å diagnostisere delirium hos alvorlig syke og sederte pasienter. Dette er også en gruppe som trolig er utsatt for helsekomplikasjoner som konsekvens av delirium. Tidligere studier har vist at sammenliknet med dem som ikke har delirium har pasienter med delirium for eksempel økt risiko for forlenget sykehusopphold og mortalitet Studien beskriver begrensninger CAM-ICU har ved deliriumdiagnostisering til sederte pasienter.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse