fbpx Sykepleiere reagerte med empati Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere reagerte med empati

Da pasienter med kroniske smerter viste tegn på negative følelser, responderte sykepleierne på disse.

Tre forskere evaluerte kommunikasjonen under konsultasjoner mellom pasienter med kroniske smerte og sykepleiere på en smerteklinikk. Hensikten var å beskrive og studere sykepleieres umiddelbare respons på negative følelser uttrykt hos pasienter med fibromyalgi. Metoden for datainnsamling var observasjon av konsultasjoner ved bruk av videoopptak. Pasienter ble rekruttert etter hvert som de ble henvist til en smerteklinikk. Femtiåtte pasientkonsultasjoner fordelt på fem sykepleiere inngikk i studien. Videoopptakene ble analysert ved hjelp av Verona Coding Definitions of Emotinal Sequenses. Analysemetoden skiller mellom «bekymring» som er et klart uttrykk for en ubehagelig følelse som er uttrykt verbalt og «hint»: en verbal eller ikke-verbal antydning om en ubehagelig følelse som det forventes at helsearbeideren forholder seg til. Antall bekymringer og hint ble kodet ut fra et utviklet begrepshierarki for ulike følelsesmessige uttrykk. Totalt reagerte sykepleierne 801 ganger på 210 bekymringer og 591 hint om negative følelser. Studien fant at 12 prosent av sykepleiernes responser ikke samsvarte med pasientens perspektiv, for eksempel i form av at sykepleierne overså at pasientene uttrykte negative følelser. Sykepleierne reagerte på 76 prosent av pasientenes bekymringer eller hint med en implisitt eller eksplisitt anerkjennelse av følelsene. I disse tilfellene fikk ikke pasientene hjelp av sykepleierne til å identifisere den spesielle følelsen. Sykepleierne reagerte oftere på pasientenes bekymringer enn på deres hint.

 

Referanse

Eide H, Sibbern T, Johannessen T. Empathic accuracy of nurses' immediate responses to fibromyalgia patients' expressions of negative emotions: an evaluation using interaction analysis. J Adv Nurs 2011;67:1242–53.  

 

Kommentar

Forfatterne henviser til litteratur som antyder at undertrykte følelser kan medføre stress og at hvis pasienter får hjelp til å uttrykke følelser kan dette bidra til velvære. Samtidig antar vi også at avledning kan bidra til smertelindring. I henhold til studien har sykepleier ikke respondert på pasientens perspektiv dersom hun avleder pasientens negative følelser. Dette eksemplet viser at analyse av pasient-sykepleierkommunikasjon er komplisert. Man bør være forsiktig med å generalisere funnene basert på fem sykepleiere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse