fbpx Farlig akademisering Hopp til hovedinnhold

Farlig akademisering

I 1979 var den gjennomsnittlige liggetiden for pasienter på sykehus 11 dager. I dag er den tre
Å sende nyutdannde sykepleiere ut i jobb, kan få fatale konsekvenser for pasientene.

- Er nyutdannede sykepleiere kompetente til å gå ut å jobbe?

- Nei. Ikke på sykehus i hvertfall, sier 1. Lektor ved Høgskolen i Østfold, Liv Karin Halvorsen Bastø.

- Hvilke konsekvenser får dette for pasientene?

- Det kan få fatale konsekvenser for pasientene. Dette er en sak som må tas på alvor, sier hun.


Teoretisk utdanning, praktisk hverdag

Hun har gått igjennom rammeplaner, stortingsmeldinger og fagartikler i Sykepleien siden 1950 og frem til i dag.

- Akademiseringen av sykepleierutdanningen har gjort at studentene ikke er godt nok forberedt på den praktisk virkelligheten. I tillegg har det skjedd en revolusjon på sykehusene. I 1979 var den gjennomsnittlige liggetiden for pasienter  på sykehus 11 dager. I dag er den tre, sier hun.

Paradoks

Halvorsen Bastø synes det er et paradoks at det stilles svært høye krav til at høgskolelærerne skal holde seg faglig oppdatert på teoretisk kunnskap.

- Det stilles imidlertid ingen slike krav om at lærerne skal holde sin praktiske kunnskap oppdatert. Det er et pradoks, sier hun.


Studentene murrer

Studier gjort på studenter viser at de mener lærere underviser på et teoretisk nivå. De opplever ikke at teorien har praksisrelevans.

- Det er skummelt. Selv om skolene underviser i mye teori, virker det som om studentene ikke klarer å trekke den inn i sine praksisperioder. Strykprosenten på både teoretiske og praktiske eksamner er høye, sier hun.

Det er også en høy andel studenter som slutter i utdanningen.


Ut i praksis

Slik den praktiske hverdagen er nå, mener Halvorsen Bastø nyutdannede sykepleiere ikke er skikket til å jobbe på en sykehusavdeling.

- Hvordan kan man snu utviklingen?

- Jeg tror en løsning er at høgskolelærere må ut i klinikkene. Leger som underviser fortsetter å jobbe med pasienter. Jeg tror en lignende løsning for lektorer i sykepleierutdanningene ville vært lurt. Da kan lærerne lettere koble praksisnære situasjoner sammen med teorien, sier hun.Nødt til å diskutere

- Tror du lektorene vil ut i praksis?

- Det er nok både og. Uansett er vi nødt til å diskutere hva akademiseringen av utdanningen medfører. Vi må se godt på pedagogikken vi bruker og hva som må gjøres for at de sykepleierne vi utdanner faktisk kan gå ut og gjøre en forsvarlig jobb i praksis, sier hun.

- Akademiseringen av sykepleierutdanningen har gjort at studentene ikke er godt nok forberedt på den praktisk virkelligheten.