fbpx Hvilke lokale oppdrag med bil har flysykepleierne i Nord-Norge? Hopp til hovedinnhold

Hvilke lokale oppdrag med bil har flysykepleierne i Nord-Norge?

I 63 prosent utrykninger med bil utført av flysykepleierne hadde pasienten en livstruende tilstand.

Dette viser en gjennomgang av alle utrykninger med bil som flysykepleiere ved luftambulansebasen i Alta utfører i samarbeid med lokal bilambulanse og legevakt. Sykepleierne har spesialutdanning i enten anestesisykepleie eller intensivsykepleie og rullerer i vakttjeneste mellom luftambulansetjeneste og anestesi-/intensivavdeling ved Klinikk Hammerfest ved Finnmarkssykehuset. Basen har to fly og to vaktteam som dekker luftambulansetjenesten til 20.000 innbyggere i Nord-Norge. Studien dekker registrerte lokale utrykninger med bil i seksårsperioden fra 2005 til og med 2010.

I denne periode ble flysykepleierne tilkalt til 249 oppdrag. De fleste oppdragene kom fra den regionale AMK-sentralen (74 prosent), mens 23 prosent kom fra lokale legevaktsentraler. Mens 32 oppdrag ble avbrutt før sykepleieren kom frem til pasientene, ble 217 (87 prosent) gjennomført. I gjennomsnitt utgjør dette 36 oppdrag per år. Om lag halvparten av oppdragene skjedde mellom kl. 8 og kl. 16, hvor kun 13 prosent av oppdragene var mellom midnatt og kl. 7.59. 

Hovedandelen av pasientene var voksne (77 prosent) mens 8 prosent var nyfødte. I 58 prosent av tilfellene var oppdraget øyeblikkelig hjelp. Blant disse hadde 32 hatt hjertestans, 20 luftveisproblemer og en pasient en anafylaktisk reaksjon. Traumene utgjorde 36 prosent av oppdragene, hvor 14 pasienter hadde multiple traumer og seks hodetraumer.

En viktig oppgave for flysykepleierne er å stabilisere pasienten før flytransporten til sykehus. I 14 prosent av oppdragene gjennomførte sykepleierne avansert hjerte-lunge-redning. I tillegg til pasientene med hjertestans ble ytterligere sju intubert før flytransporten.

 

Kommentar:

Studien viser at flysykepleierne i Nord-Norge gjennomfører lokale oppdrag for et relativt høyt antall livstruende syke pasienter.

 

Referanser

Wisborg T, Bjerkan B. Air ambulance nurses as expert supplement to local emergency services. Air Med J 2014;33:40–3.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse