fbpx Samarbeid med pasienter og pårørende i livets siste fase Hopp til hovedinnhold

Samarbeid med pasienter og pårørende i livets siste fase

Det er behov for bedre prosedyrer for helsepersonells samarbeid med pasienter i livets siste fase på sykehjem, og deres pårørende.

Slik konkluderer forskerne som hadde til hensikt å undersøkte samarbeidet mellom helsepersonell på sykehjem og pasienter og deres pårørende om vurderinger som handlet om behandling ved nær forestående død. Forskerne søkte svar på problemstillingen ved hjelp av en spørreskjemaundersøkelse til helsepersonell på sykehjem i Norge. Først ble det sendt en henvendelse til lederne av sykehjemmene i Norge (786) med spørsmål om blant annet antall pasienter og dødsfall det siste året. Av disse svarte 469 (60 prosent). Disse sykehjemmene hadde totalt 1204 sykehjemsavdelinger. Høsten 2007 gjorde forskerne en ny henvendelse til disse avdelingene, denne gangen med detaljerte spørsmål om hva som var deres praksis når pasientene var i livets siste fase. Spørsmålene omhandlet blant annet forekomst og bruk av prosedyrer om samarbeid mellom helsepersonell og pårørende, symptomhåndtering inkludert smertebehandling, de ansattes kompetanse, etiske dilemma og hvor ofte det var uenighet om livsforlengende behandling. Blant dem som svarte hadde 58 prosent lederansvar i avdelingen, 7 prosent var ledere av sykehjemmet, 24 prosent var hjelpepleiere og 11 prosent spesialutdannet helsepersonell. Antall plasser på sykehjemmene varierte fra fem til 211 og mellom avdelingene fra tre til 68. I løpet av året før (2006) var den gjennomsnittlige andelen av pasienter som døde 41 prosent. I studiens utvalg oppga 17 prosent at de regelmessig snakket med pasienter og pårørende om behandling i livets siste fase. Dette var mer vanlig på sykehjem med flere plasser enn dem med få, og forekom ofte i svarene til lederne på avdelingene sammenlignet med de andre respondentene. Trettifem prosent oppga at de hadde skriftlige prosedyrer for samarbeid med pårørende når pasientene var i terminal fase, og 51 prosent hadde prosedyrer for å ta seg av pårørende i tiden etter dødsfallet.

 

Kommentar:

I denne undersøkelsen valgte forskerne å spørre helsepersonell om samarbeidet med pasienter og pårørende. Det hadde vært interessant å studere i hvilken grad erfaringene til personalet samsvarte med pårørendes erfaringer.

 

Referanse

Gjerberg E, Førde R, Bjørndal A. Staff and family relationships in end-of-life nursing home care. Nurs Ethics 2011;18:42-53.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse