fbpx Nytt kartleggingsskjema for tannhelse Hopp til hovedinnhold

Nytt kartleggingsskjema for tannhelse

Smerter eller ubehag i munnen, munntørrhet, spising og informasjon om munnhelse er aspekter som er relatert til livskvaliteten hos pasienter med kreft.

Dette fant forskerne som skulle utvikle et kartleggingsskjema til registrering av munnhelsen til pasienter med kreft. Målsettingen var at det nye skjemaet skal utgjøre et tillegg til EORTC – C30 (European Organisation for Research and Treatment of Cancer Core Questionnaire). EORTC brukes til kartlegging av livskvalitet hos pasienter som har eller har hatt kreft.

Utviklingen av kartleggingsskjemaet for tannhelse fulgte veiledningen EORTC har laget for utvikling av slike kartleggingsverktøy. Fase 1 ble gjennomført i Frankrike, Tyskland, Hellas, Nederland, Norge og Storbritannia. Syv land ble inkludert i fase 2. I denne fasen finner forskerne fram til hva som kan være aktuelt innhold når munnhelsen skal kartlegges. Forskerne gjennomførte litteratursøk i ulike databaser ved hjelp av emneordene (MESH) «oral health», «cancer/neoplasm», «quality of life», «oral morbidity» i ulike kombinasjoner. I tillegg til gjennomgang av 85 forskningsstudier, intervjuet de 18 personer som enten var sykepleiere, leger, tannleger eller tannpleiere, og 83 pasienter fra de ulike landene. Forskergruppen lagde nye spørsmål om munnhelse og et utkast til spørreskjema. Spørsmålene ble deretter oversatt til ulike språk. Hensikten med fase 3 er å teste ut om spørsmålene er relevante og forståelige for deretter eventuelt å modifisere dem. I denne fasen fylte 178 pasienter fra ulike europeiske land ut skjemaet, for deretter å bli intervjuet om spørsmålene og spørreskjemaet. Utviklingsprosessen endte med 17 spørsmål som omhandlet områdene smerter og ubehag i munnen, munntørrhet, spising og informasjon om munnhelse. Forskerne skriver at de nå vil gjennomføre ytterligere testing av hvordan pasientene skårer på de ulike spørsmålene og områdene i neste fase (fase 4). 

 

Kommentar

En kompetent vurdering og behandling av pasienters munnproblemer er et viktig sykepleieansvar med stor betydning for at pasienter tar til seg riktig ernæring og for velbehag og livskvalitet. Kartlegging før, under og etter den medisinske behandlingen av kreftsykdommen vil gi viktig kunnskap om forekomst om munnproblemer og muliggjøre tidlig iverksetting av behandlingstiltak.

 

Referanse:

Hjermstad MJ, Bergenmar M, Fisher SE, Montel S, Nicolatou-Galitis O, Raber-Durlacher J, et al. The EORTC QLQ-OH17: A supplementary module to the EORTC QLQ-C30 for assessment of oral health and quality of life in cancer patients. Eur J Cancer 2012. DOI: 10.1016j. ejca. 2012.04.003.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse