fbpx Måling av kompetanse i sykepleie til gamle Hopp til hovedinnhold

Måling av kompetanse i sykepleie til gamle

Det er viktig at sykepleiere som arbeider med syke og gamle har riktig kompetanse.

Dette var bakgrunnen for utviklingen av et standardisert vurderingsverktøy for avansert kompetanse i sykepleie til gamle. Helsetjenestene for gamle i Norge gis i økende grad i pasientenes hjem. Sykdomsbildet til disse pasientene er sammensatt og har konsekvenser for deres funksjon og livskvalitet. Det er derfor viktig at helsepersonellet som gir sykepleie til denne gruppen har oppdatert kunnskap og riktig kompetanseprofil. Hensikten med studien var derfor å utvikle innhold i et nytt kompetansemålingsinstrument basert på enighet om de viktigste kompetanseområder ut fra dagens behov.

Forskerne brukte et Delphi studiedesign. Tilnærmingen består av tre trinn: 1) forslag til innhold fra eksperter, 2) diskusjon og strukturert tilbakemelding, og 3) kvantitativ tilbakemelding på innholdskomponentene. Førtito norske eksperter deltok på tre påfølgende panelundersøkelser. Deltakerne var klinikere, ledere, lærere, forskere og slektninger til gamle som fikk hjemmesykepleie. Disse ble rekruttert ved hjelp av «snowball sampling». I første runde ble ekspertene intervjuet individuelt. Etter en analyse og koding av teksten ble data i andre og tredje runde samlet inn ved hjelp av elektroniske spørreskjemaer.

Det var høy enighet blant ekspertene om at følgende kompetanseområder var mest relevante: Helsefremming og sykdomsforebygging, behandling, palliativ omsorg, etikk og aktuelle lover, vurdering og igangsetting av tiltak, grunnleggende behov, kommunikasjon og dokumentasjon, ansvarlighet og handlekraft, samarbeid, og holdninger til gamle. Forfatterne konkluderer med at verktøyet er egnet til å vurdere kompetanse i sykepleie til syke eldre.

 

Referanse

Bing-Johnsson P, Bjørk IT, Hofoss D, Kirkevold M, Foss C. Competence in advanced older people nursing: development of «nursing older people – Competence tool». Int J Older People Nurs 2014. doi: 10.1111/opn.12057.

 

Kommentar:

I fremtiden vil sykdomsbildet til det økende antallet eldre være preget av flere samsykdommer. Sykepleiere trenger å ha teoretiske kunnskaper for å vurdere forskning, slik at den økte forskningen på syke gamle blir anvendt. Størst blir imidlertid behovet for et betydelig antall sykepleiere med avansert klinisk kompetanse innenfor de aktuelle kompetanseområdene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse