fbpx Mener feil bruk av hansker kan føre til økt smittefare Hopp til hovedinnhold

Mener feil bruk av hansker kan føre til økt smittefare

Bildet viser en haug med blå engangshansker.

Sykepleiere er flinke til å bruke hansker. Kanskje litt for flinke.

– Hanskebruken har eksplodert, sier Mette Fagernes, sykepleier og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

– Vår oppfatning er at sykepleiere er flinke til å bruke hansker når det er behov for det, altså ved kontakt med for eksempel kroppsvæsker. Men de bruker hansker også når det ikke er behov, og da kan faktisk hanskebruken være en smittefare.

En slags magisk beskyttelse?

Kan hende du kan se det for deg: Sykepleieren skal inn til en pasient, tar på seg hansker utenfor rommet og har dem på til hun eller han er ute igjen.

– Mange sier de ser dette i praksis, og da lurer jeg på: Hvor har hendene vært i mellomtiden, sier Fagernes.

– Det er viktig å huske at bruk av hansker ikke påvirker indikasjoner for håndhygiene. Hendene skal rengjøres før rene prosedyrer og etter urene prosedyrer, selv om man har på hansker.

Redde for hudkontakt

Det er ikke gjort observasjonsstudier i Norge på hanskebruk. Men i 2016 gjorde Folkehelseinstituttet en fokusgruppestudie sammen med de regionale kompetansesentrene for smittevern og representanter for kommunehelsetjenesten. De så på pleiepersonell i sykehus og sykehjem og intervjuet ti hygienesykepleiere. Tilbakemeldingene er at spesielt unge sykepleiere har en overdreven bruk av hansker.

– De vi har spurt, oppfatter at unge sykepleiere er redde for hudkontakt. Det er nok ulike syn på dette. Noen mener det skaper avstand å bruke hansker på bar hud, mens andre tenker motsatt: At hansker markerer et profesjonelt skille og derfor skaper mindre avstand. Nå snakker jeg om ikke-intim kontakt. Ved veldig intime prosedyrer og undersøkelser, der man kan komme i kontakt med kroppsvæsker eller slimhinner, skal man alltid bruke hansker.

– Bruker hansker fordi de er usikre

– Ser dere på den store hanskebruken som et problem?

– Ja, det er ikke optimalt i dag. Jeg tror mange sykepleiere ikke gjør en god nok risikovurdering. De blir usikre og tar på seg hansker for sikkerhets skyld. Men er det en pasient der det ikke er kjent smitte og man ikke skal i kontakt med kroppsvæsker, er det tilstrekkelig å utføre håndhygiene før og etter. Man trenger ikke hansker.

– Og, understreker Mette Fagernes:

– Man kan ikke bruke hansker i stedet for å utføre håndhygiene. Vi er redde for at hyppig bruk av hansker fører til at man ikke utfører håndhygiene så ofte som man skal. Men hansker kan bli kontaminert både når de tas på og når de tas av. I tillegg kan vanlige engangshansker ha hull, som gjør at hendene blir kontaminert under bruk. Derfor skal hendene rengjøres både før hansker tas på og etter at de er tatt av. Det er viktig både for å unngå smitte til og mellom pasienter og for å unngå å smitte seg selv.

Jeg tror mange sykepleiere ikke gjør en god nok risikovurdering.
Mette Fagernes
Fakta
Hansker

Skal brukes ved kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud og forurensete gjenstander, utstyr og overflater.

Ved sår eller eksem på hendene.

Kilde: Smittevernveilederen kapittel 9: Basale smittevernrutiner i helsetjenesten – veileder for helsepersonell

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse