fbpx HMS-arbeidet bommer Hopp til hovedinnhold
Ny rapport om sykepleiere:

HMS-arbeidet bommer

Korridorbilde fra sykehus hvor det ligger en pasient. Helsepersonell går bortover

En stor del av sykefraværet på norske sykehus er arbeidsrelatert. Likevel tror mange sykepleiere at HMS handler om pasientenes sikkerhet, viser ny rapport.

Mer enn hvert fjerde sykefraværstilfelle blant sykepleiere på sykehus er arbeidsrelatert, viser en fersk rapport fra Sintef.

Rapporten viser videre at HMS-arbeidet er mangelfullt:

Mange sykepleiere tror HMS handler om pasientsikkerhet, og det meldes ikke avvik på for eksempel dårlig arbeidsorganisering, brudd på arbeidstidsbestemmelser eller ekstremt arbeidspress.

Høy risiko over tid

De viktigste risikofaktorene for arbeidsrelatert fravær ved norske sykehus er, ifølge rapporten:

  • Høy fysisk arbeidsbelastning over tid
  • Høyt arbeidstempo over tid 
  • Søvnproblemer over lengre tid på grunn av turnusarbeid
  • Smitte fra pasienter eller kollegaer (virus- eller bakterieinfeksjoner)
  • Tilretteleggingsproblemer når helseproblemer oppstår

– For snevert HMS-arbeid

Ledelsen på norske sykehus er gode på rutiner for brannsikkerhet og oppbevaring av kjemikalier og farlige stoffer, men de utelater altfor ofte den delen som handler om hvordan de ansatte har det i hverdagen, kommer det frem i rapporten.

– HMS-arbeidet i sykehusene er altfor snevert og diffust. Det er rett og slett ikke retta mot dem som jobber her. Både HMS-arbeid og verneombudene har lav status i sykehusene, sier seniorforsker og samfunnsøkonom ved Sintef, Solveig Osborg Ose.

I 2016 reiste hun og kollegene Lisbeth Øyum og Tove Håpnes rundt på norske sykehus for å undersøke hvorfor sykefraværet er høyere i kvinnedominerte yrker enn i de mannsdominerte. Spørsmålet de stilte seg var: Kan det være noe på systemnivå som skaper det høye sykefraværet?

De fant flere svar. De så at det arbeidsrelaterte fraværet skyldes høy arbeidsbelastning og høyt tempo over tid og søvnproblemer på grunn av turnusarbeid.

Sykepleiernes arbeidshverdag er flere steder preget av lav bemanning, dårlige pausemuligheter, rotete organisering og en svak ledelse.

Rammer kvinner

Sintef fant ut at HMS-arbeid på sykehus i liten grad er koplet til risikofaktorene for arbeidsrelatert sykefravær. Hvorfor? Kanskje fordi de ansatte stort sett er kvinner?

– Kvinneyrkene vokste fram i ei tid hvor HMS-grunnlaget allerede var lagt av de store mannsyrkene, som industri-, olje- og byggebransjen. Der ligger hovedfokuset på sikkerhet og handler om skader, ulykker og dødsulykker. Etter at kvinnene for alvor kom inn på arbeidsmarkedet på 70-tallet, har det skjedd lite med HMS-tenkningen, sier forsker Solveig Osborg Ose.

– Mange sykepleiere i sykehus tror i dag at deres helse, miljø og sikkerhet bare handler om fysisk og kjemisk arbeidsmiljø og akutte småulykker, som sprøytestikk. Ikke minst tror de at HMS handler om pasientsikkerhet, som fallulykker og feilmedisinering.

Ikke yrkesskade

– Hvem har ikke gjort jobben med å lage et godt HMS-arbeid i kvinneyrker som sykepleie?

– Arbeidstilsynet, Arbeidsdepartementet og partene i arbeidslivet – inkludert Norsk Sykepleierforbund (NSF), sier Ose.

Les også: Innrømmer svikt i HMS-arbeidet

Nav, som forvalter folketrygdens bestemmelser om yrkesskader og yrkessykdommer, svikter også kvinnene. Belastningslidelser i nakke, skuldre, rygg, hofter knær og liknende faller i dag utenfor forskriftene om yrkesskader, mens sykdommer i armer og hender forårsaket av «vibrasjoner fra arbeidsmaskiner og verktøy» godkjennes, ifølge et rundskriv fra Nav.

– Det er en hån mot kvinnene, mener Osborg Ose.

– Kvinner har en langt dårligere forsikring i arbeidslivet enn menn. Det er veldig urettferdig at kvinnene med de belastningene de har, ikke skal være sikret i regelverket, sier hun.

Arbeidslivet våkner

Solveig Osborg Ose har presentert funnene fra Sintefs undersøkelser om arbeidsmiljø og sykefravær for NSF, sykehus og kommuner. Hennes foredrag vekker nå opp både arbeidstakere og arbeidsgivere.

– Ja, absolutt – det er mange som har fått seg a-ha-opplevelser. Folk begynner å stille spørsmål om hvor risikobasert HMS-arbeidet deres egentlig er, sier Osborg Ose.

Hun tror arbeidsgivere i offentlig sektor vil bli mer bevisste på å legge de rette tingene inn i HMS-arbeidet når de begynner å tenke lokal risiko.

– Denne typen forskning bidrar til at mange små og litt kaotiske situasjonsbilder løftes og ses i sammenheng. Vår forskning bør ha en betydning, og det er ikke så vanskelig å argumentere for dette, for de fleste ser i egen arbeidsdag at funnene stemmer.

– Hva slags endringer ser du for deg i framtida?

– Jeg håper at vi får et mer risikobasert HMS-arbeid, at man begynner å tenke på nytt, sier hun.

Les også:   NSF og Spekter innrømmer svikt i HMS-arbeidet

 

HMS-arbeidet i sykehusene er altfor snevert og diffust. Det er rett og slett ikke retta mot dem som jobber her.
Solveig Osborg Ose, Sintef-forsker

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse