fbpx Bruker hansker, dropper håndhygiene Hopp til hovedinnhold

Bruker hansker, dropper håndhygiene

Stripen viser en scene med en mann i hvitt og kappe.

Engangshansker kan være fulle av bitte små hull. Likevel dropper mange håndhygienen etter bruk.

På med hansker, så er både pasient og sykepleier beskyttet mot smitte. Eller vent litt – er det sånn i praksis?

Ikke ifølge sykepleier og seniorrådgiver Mette Fagernes i Folkehelseinstituttet.

– Vi ser dessverre at mange bruker hansker feil, sier hun.

– Hansker er et viktig smitteverntiltak, men brukt feil er de faktisk med på å spre smitte.

Skitne hansker i rent utstyr

I en nylaget filmsnutt illustreres dette ved en sykepleier, som etter å ha tatt av bandasjen på et sår, beholder de tilskitnete hanskene på mens han går og henter rent utstyr i et skap på samme rom. Med de skitne hanskene tar han på håndtaket på skapet, roter rundt blant rene kompresser, lukker skapet og går tilbake til såret og legger på rent med de samme hanskene. Så tar han hanskene av, uten å vaske hendene, og går videre for å hilse på pasienten i nabosengen.

Gjenkjennbart?

I hvert fall ifølge fokusgruppeintervjuene Folkehelseinstituttet har gjort med helsepersonell.

Fem feil

– Hva er de vanligste hanskefeilene?

– Å glemme å ta av hanskene. Hanskene skal av etter urene prosedyrer, sier Mette Fagernes.

Dessuten:

– Å ta på omgivelsene med urene hansker.

– Å desinfisere hanskene. Det forringer deres beskyttelsesevne. Hansker må aldri brukes på nytt.

– Å ta hansker på fuktige hender. Da slites huden unødig.

– Å bruke hansker når det ikke er nødvendig. Det kan både irritere huden og skade miljøet.

Hansker med hull

Mette Fagernes peker også på at mange ikke er klar over at håndhygiene skal utføres både før og etter hanskebruk.

– Mange engangshansker har små, usynlige hull, og det blir flere hull når de er i bruk. Dessuten forurenses ofte hender og håndledd når man tar av hanskene. Opptil 30 prosent, eller 3 av 10, har forurensete hender etter at de har brukt hansker, sier hun og viser til internasjonal forskning.

– Er kunnskapsgrunnlaget godt nok?

– Det er ikke veldig mye forskning, men tilstrekkelig til at vi vet det er hull i hansker. I kravene til engangshansker er det også lagt inn at man forventer noen hansker med hull. Det er noen hansker som har hull fra starten av, og i tillegg oppstår hull under bruk.

Å gjøre håndhygiene før og etter bruk av hansker er anbefalt i den oppdaterte nasjonale veilederen for håndhygiene.

Hansker i to uker

5. mai er Verdens håndhygienedag og i år er tema nettopp hansker. Mette Fagernes oppfordrer alle sykehus, sykehjem og andre helseinstitusjoner til å ta i bruk informasjonsmateriellet som er gratis tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider.

På Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har de allerede startet med å markere håndhygienedagen. Hygienesykepleier Urszula Jadczak begynte allerede 24. april.

– Jeg får ikke undervist alle ansatte på én dag, derfor markerer jeg dagen i to uker, sier hun.

– Dessuten jobber mange turnus, og er ikke på dagvakt 5. mai.

Hun mener hansker er et nødvendig tema.

– Vi ser at hanskebruk hindrer håndhygiene. Når man bruker hansker, dropper mange håndhygiene før og etter, er hennes erfaring.

– Hvordan ligger dere an på Lovisenberg?

– Som ellers i landet. Noe er bra, noe er ikke bra.

Mangler opplæring

Jadczak ser at mange ikke har fått opplæring i hvordan hansker skal tas av og på.

– Gjelder det alle typer helsepersonell?

– Jeg kan si at sykepleiere har mer kunnskap om hvordan hansker skal tas av og på enn leger. De fleste leger har ikke hatt opplæring i hanskebruk, sier hun.

Renholdere og tannhelsepersonell

Nytt av året er at håndhygienedagen også har renholdere og tannhelsepersonell som målgrupper.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Les også: Gyllen smitte

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse