fbpx Smitte oppsummert Hopp til hovedinnhold

Smitte oppsummert

Basale smittevernrutiner beskytter helsepersonell mot smitte og forebygger smitte mellom ­pasienter. Overholder du disse, vil du ikke bli smittet.

Agér på symptomer som oppkast eller diare, ikke vent med å isolere til prøvesvar foreligger. Hånd­hygiene er det viktigste tiltaket for å forebygge smitte. Hanskebruk erstatter ikke håndhygiene og skal kun brukes når det er risiko for smitte eller kontakt med kroppsvæsker. Fare for blodsmitte fra pasineten til helsepersonell kan forekomme ved stikkskader. Meld uhellet så fort som mulig slik at blodprøver bli tatt og videre tiltak vurdert.

Basale smittevernrutiner:

 • Håndhygiene: Hånddesinfeksjon med alkoholholdig hånddesinfeksjonsmetode er førstevalg av metode. Vask hender med såpe og vann når de er synlig tilskitnet. Utfør hånd­hygiene før rene prosedyrer og etter urene.
 • Hostehygiene: Unngå å ­hoste eller nyse direkte mot andre. Dekk til munn og nese med ­papir og kast det umiddelbart. Eller host i armkroken. Vurder om den som hoster eller nyser skal bruke munnbind i spesielle situasjoner.
 • Beskytte munn og nese:
  Når: Vurder beskyttelse av munn og nese ved ­prosedyrer hvor det kan sprute kropps­væsker eller annet flytende ­materiale som kan inneholde smittestoffer.
  Hva: Bruk for eksempel kirurgisk munnbind ved kontakt med ­pasienter som hoster og nyser. 
 • Beskytte øyne
  Når: Brukes ved fare for sprut
  Hva: Visir og annen øyebeskyttelse
  Fjernes etter at hansker er tatt av og håndhygiene utført.

  Ved norovirus:

  • Håndvask med såpe er mer effektivt enn sprit ved norovirus.
  • Viruset kan spres via gjen­stander. Vær obs på felles ­berøringspunkter som kaffekanner og dørhåndtak.
  • Ansatte som føler seg ­dårlig må gå hjem. Pasienter må ­isoleres tidlig.
  • Du kan være smittsom før du har symptomer, hold deg hjemme om du er i tvil.

  Ved influensa:

  • Influensa er ­dråpesmitte og kan derfor smitte selv om du gjennomfører basale smittevernrutiner.
  • Du kan være smittsom uten å ha symptomer.
  • Folkehelseinstituttet anbefaler helsepersonell å vaksinere seg.
  • Vaksine gir 60 prosent beskyttelse.

  Inngangsporter for smitte:


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse