fbpx Nattarbeid øker risiko for dødsfall med 26 prosent Hopp til hovedinnhold

Nattarbeid øker risiko for dødsfall med 26 prosent

Monica Aandahl Hestmarkortopedisk avd, Ullevaal universitessykehus

En dansk undersøkelse blant 18 000 sykepleiere viser at de som jobber natt, risikerer å utvikle alvorlige og dødelige sykdommer.

– Det mest alarmerende i studien vår, er at det er stor risiko for at nattsykepleiere utvikler Alzheimers, hjerneskader og andre former for alvorlig helsesvikt, sier Zorana Jovanovic Andersen.

Hun er ansvarlig for studien og professor ved Center for Epidemiologi og Screening ved Københavns Universitet.

Dødelig

Undersøkelsen inkluderer 18 105 danske sykepleiere, både de som jobber nattskift og de som jobber dagskift. Forskerne har analysert deres livsforløp gjennom mange år. Alle sykepleierne i studien er i dag over 44 år og har jobbet i forskjellige skiftordninger innenfor helsevesenet helt siden 1993 eller 1999. Studien viser altså at sykepleiere som jobber kveld- og nattskift oftere enn sykepleiere som bare jobber dagskift, lider av hjerte- og karsykdom, diabetes, men også av så alvorlige demensrelaterte sykdommer at de kan dø av det. 270 av de undersøkte sykepleierne hadde dødd på grunn av disse sykdommene.

Sterk sammenheng

Mortalitetsstudien er den første i sitt slag. Ifølge forskerne bak rapporten kan man med stor sannsynlighet fastslå at nattarbeid øker risikoen for dødsfall med 26 prosent sammenliknet med arbeid på dagtid.

Undersøkelsen viser at sykepleiere som jobber nattskift, oftere er røykere, overvektige og bruker p-piller enn sin kolleger på dagskift. De er også oftere single.

Nattarbeid forstyrrer den biologiske døgnrytmen og påvirker forskjellige funksjoner i kroppen som blodtrykk, puls, adrenalin, melatonin og temperatur, mener Zorana Jovanovic Andersen.

Dette fører til fysiske problemer og er den mest sannsynlige forklaringen på økt dødelighet. Men i dag vet vi ikke om det er en mangel på søvn, stress, mangel på mosjon, vanskeligheter med å få privatlivet til å fungere eller noe annet som er mest avgjørende og forårsaker sykdommer.

Forskerne bak rapporten vil starte en oppfølgingsstudie i begynnelsen av neste år for å prøve å avklare hvilke deler av nattarbeidet og av den enkeltes arbeids- og livssituasjon som fører til økt risiko for dødelige sykdommer.

– Alvorlig

Dorte Steenberg, nestleder i Dansk Sygeplejerråd, er svært bekymret over resultatene i studien.

– Vi ser veldig alvorlig på de risikoene som undersøkelsen viser at nattarbeid medfører. Det rammer vår yrkesgruppe hardt, siden mange sykepleiere jobber nattskift, sier hun.

– I tillegg til den belastningen som nattarbeid vanligvis innebærer for kroppen, har situasjonen også blitt forverret fordi nattarbeidene sykepleiere har fått flere arbeidsoppgaver og fordi det er færre på vakt om natta.

Dorthe Steenberg er nestleder i Dansk Sygeplejerråd

– Det er et økende krav om at du som arbeidstaker skal være mer og mer fleksibel. Stresset dette medfører, er bekymringsfullt, mener Dorte Steenberg.

Hun sier at arbeidsgiveren nå må prioritere spørsmålet om stadig mer krevende arbeidsforhold for nattpersonalet.

– Resultatene av undersøkelsen viser at arbeidsgivere nå må ta dette spørsmålet på største alvor. De må jobbe for å fjerne risikoen, blant annet ved å legge til rette og forbedre arbeidsmiljøet og vaktene for nattpersonalet.

Færre timer

– Undersøkelsen om sykepleieres helsestatus dokumenterer at yrkesgruppen, i større grad enn gjennomsnittet, er røykere, overvektige og bruker p-piller. Kan økt satsing på helse- og ernæringsprogram for nattsykepleiere være veien å gå?

– Vi har lenge jobbet for at det skal være mulig å handle sunn og næringsrik mat om natten. Arbeidsgiveren bør tilby nattsykepleierne å trene i betalt arbeidstid. Det bør være mulig å ta en «powernap», og arbeidsbelastningen burde fordeles på flere personer, slik at den enkelte får færre nattskift og at nattskiftet har færre timer. Disse forbedringene vil sannsynligvis redusere risikoen for alvorlige sykdommer, mener Dorte Steenberg.

I dag er 37 timer med nattarbeid det normale for en vanlig dansk nattsykepleier.

– Vi må kanskje ned til 30 timer per uke som full jobb.

Bør kanskje ikke jobbe om natta

Det er middelaldrende og eldre sykepleiere med lang fartstid i yrket som har størst risiko for å utvikle alvorlige sykdommer, slås det fast i rapporten.

– Kanskje man bør vurdere om disse skal jobbe nattevakt i det hele tatt. Men dersom vi legger over en større arbeidsbelastning på de yngre, er jeg overbevist om at de også vil ende opp i faresonen, mener Dorte Steenberg.

Dansk Sygeplejeråd fokuserer på å jobbe med mosjon- og ernæringsspørsmål for å forbedre sykepleieres helse og redusere risikoen for alvorlige sykdommer.

– Det handler også om at de oppgaver som skal gjøres på dagtid, ikke skal legges over på nattskiftet. Det skaper unødvendig stress.

I mange tiår har de fysiske arbeidsforholdene og det fysiske arbeidsmiljøet i de nordiske landene gradvis blitt bedre, også i helsevesenet.

– Men det psykiske arbeidsmiljøet og stressrelaterte problemer utgjør fortsatt en risiko. Der må samfunnet våkne opp og virkelig ta disse problemene på alvor, konkluderer Dorte Steenberg.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse