fbpx Sykepleiere blir lettere influensasmittet Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere blir lettere influensasmittet

Bildet viser nyset til en mann.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle sykepleiere vaksinerer seg.

Influensa smitter først og fremst gjennom dråper. Det betyr at sykepleiere kan bli smittet selv om de følger basale smittevernrutiner til punkt og prikke.

– Derfor anbefaler vi vaksine, sier Birgitte Klüwer, sykepleier og rådgiver i Folkehelseinstituttet.

Instituttet regner med at helsepersonell har 20 prosent risiko for å bli smittet. Det vil si at av 10 sykepleiere risikerer 2 å bli smittet. I normalbefolkningen regner man risikoen til mellom 5 og 10 prosent.

Alle med pasientkontakt

Birgitte Klüwer sier risikoen varierer etter hvor man jobber.

– Det er forskjell på å jobbe på en lukket avdeling med en fast gruppe pasienter og i et akuttmottak med stor gjennomtrekk. Men rådet vi gir, gjelder alt helsepersonell med pasientkontakt, uavhengig av arbeidssted. En utfordring er at influensa er svært smittsomt, og man kan få asymptomatisk infeksjon, altså at man er smittsom uten å ha symptomer.

Folkehelseinstituttet er opptatt av at sykepleiere tar vaksine for å beskytte pasientene, men også at de beskytter seg selv og sin familie. Selv om influensa kan gi mer alvorlig sykdom hos dem med svekket immunforsvar, ser man også at unge, friske mennesker kan bli veldig syke.

Flere sier ja

Målet er at 75 prosent, eller 3 av 4, skal takke ja til vaksine. I sesongen 2014/2015 sa 9 prosent av helsepersonellet ja. Det vil si 1 av 10. Andelen steg til 17 prosent i 2015/2016, og inntrykket så langt i 2017 er at vaksinasjonsviljen øker.

– Det er vi glad for, sier Klüwer.

– Men vi har et stykke igjen.

Mange vegrer seg

– Hvorfor vegrer sykepleiere seg?

– Jeg tror mange ikke anser influensa som en trussel.

– Noen mener håndvask er nok?

– Håndhygiene og basale smittevernrutiner er kjempeviktig, men mot influensa er vaksine det beste smitteverntiltaket. I tillegg er det lurt å holde seg hjemme om man er syk.

Noen hevder de får influensa av vaksinen?

– Det er umulig. Vaksinen består av drepte virusdeler. Virusene dyrkes i hønseegg eller cellekultur. Så inaktiveres de, vanligvis med formalin, før de splittes i biter og renses. Det er ikke mulig å bli smittet med influensa av vaksinen som tilbys helsepersonell. Det er vi helt sikre på.

– Men hva har skjedd med dem som blir syke?

– De kan ha blitt smittet rett før eller rett etter vaksinen er satt. Det tar 10–14 dager før vaksinen virker, og blir man smittet i det tidsrommet, er man ikke beskyttet av vaksinen. Dessuten er det mange andre virus i omløp som likner på influensa.

Klüwer sier noen får bivirkninger av vaksinen som minner om lett influensa.

– Men dette er ikke symptomer fremkalt av virus, men immunforsvarets reaksjon på vaksinen.

Frivillig

Å ta vaksine er en klar oppfordring, men det er ikke pålagt. Å vaksinere seg er frivillig i Norge, og sånn mener Folkehelseinstituttet det skal være.

– Vår oppgave er å informere så godt vi kan om vaksinen, understreker Birgitte Klüwer.

– Så må helsepersonell selv vurdere om de vil ta den. Vaksinen har svakheter: Den gir ikke hundre prosent beskyttelse, og den kan ha bivirkninger. Rødhet og smerte rundt innstikksstedet er de vanligste. Vaksinen mot sesonginfluensa er regnet som veldig sikker.

Ingen garanti

Folkehelseinstituttet anslår at effekten av vaksinen er 60 prosent, altså at man har 60 prosent mindre risiko for å få influensa hvis man har tatt vaksine. Hos friske voksne kan man forvente høyere effekt.

– Vaksine er altså ingen garanti mot å få influensa. Men sannsynligvis får man en mildere sykdom enn man ville fått uten vaksine, sier Birgitte Klüwer.

Fakta
Influensa

Virusinfeksjon med luftveissymptomer, feber og smerter i hele kroppen. Smitter svært lett. Smitter først og fremst gjennom dråper, men også ved kontakt. Luftsmitte kan skje. Smitter gjerne fra debut av symptomer og i 3-5 dager. Barn og de med nedsatt immunforsvar kan være smittsomme lenger. Det er mulig å være smittsom uten å ha symptomer.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Fakta
Influensavaksine

Består av døde virusdeler.

Gis som injeksjon.

Kan gi bivirkninger som rødhet, ømhet og hevelse over stikkstedet, allmennsymptomer som feber, muskelsmerter og generell uvelhet og i sjeldne tilfeller allergiske reaksjoner. Immunologiske og nevrologiske bivirkninger er svært sjeldne.

Vaksinering skal dekkes av arbeidsgiver.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse