fbpx Yrkesskadeerstatning: Når jobben gjør deg syk Hopp til hovedinnhold

Yrkesskadeerstatning: Når jobben gjør deg syk

Sykepleiere og leger som er på en operasjonsstue og klargjør en pasient til narkose.

16,5 millioner kroner ble utbetalt til sykepleiere som ble syke eller skadet på jobben i 2016.

Alle sykepleiere dekkes av yrkesskadeforsikringsloven. I tillegg har de fleste sykepleiere tariffestete rettigheter som blant annet gir rett til 15 G (nær 1,4 millioner kroner) om du skulle bli 100 prosent ufør etter en yrkesskade eller yrkessykdom.

– Dersom du får erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven, vil beløpet være avhengig av din alder og om du jobber deltid. Får du erstatning ut fra tariffavtalens bestemmelser, vil alder og om du jobber deltid ikke ha noe å si, sier advokat i NSFs forhandlingsavdeling, Yvonne Elisabeth Frøen.

Hun legger til at dersom du blir tilkjent erstatning, får du den enten via yrkesskadeforsikringen eller via tariffavtalen.

– Det er enten eller, ikke både og, sier Frøen.

Når ulykken er ute … 

Hvert år behandler yrkesskadegruppa til NSF rundt 180–200 saker om yrkesskader og yrkessykdommer (se faktaboks). Sakene de behandler domineres av skader på rygg, skuldre, armer, følger av vold, samt sykdommer som allergier og smitte fra pasienter.

– Så når ulykken er ute, hva gjør du?

– Rapporter skaden samme dag, eller så snart som mulig. Sjekk at arbeidsgiver sender inn skademelding til NAV. Hvis ikke må du selv sørge for at dette blir gjort. Send også skademelding til forsikringsselskapet. Selv om skademeldingsskjemaene ikke legger opp til inngående beskrivelse av skadehendelsen, er det viktig å nedtegne hvordan skaden skjedde i detalj, sier Yvonne Elisabeth Frøen. Hun jobber som advokat i NSFs forhandlingsavdeling og er medlem i Yrkesskadegruppa til NSF.

– Vi frykter underrapportering, kanskje særlig i forhold til voldsepisoder, sier Frøen.

Når en skade eller sykdom oppstår er det ifølge henne viktig å levere en detaljert beskrivelse av skaden.

– Nevn alle berørte kroppsdeler. ikke bare de med verst smerter. Dersom det var vitner til uhellet bør du oppgi navn. Be om kopi av arbeidsgivers rapport. Skriv gjerne selv en rapport om hendelsen, sier Frøen.

Sykepleiere som er blitt skadet eller syke av jobben, kan ta kontakt med yrkesskadegruppa.

– Det kan være lurt å ta kontakt tidlig i prosessen, sier Frøen.

Gå til legen

Sykepleiere har ofte høy terskel for å oppsøke lege.

– Ikke nøl med å oppsøke lege, heller en gang for mye enn en gang for lite. Gi legen en detaljert beskrivelse av skadeforløpet og husk å nevne at skaden skjedde på jobb, råder Frøen.

Hun minner om at detaljer som kan synes bagatellmessige i skadeøyeblikket kan være avgjørende for om skaden godkjennes som yrkesskade.

– Spør om du kan få se eller høre hva legen har notert, for det kan oppstå feil i kommunikasjonen med legen. Det er viktig at du også seinere holder legen din oppdatert om skaden din. Hvis du «lider i stillhet» og undertrykker behov for behandling/legesøkning kan du senere bli møtt med manglende dokumentasjon for «brosymptomer». Du kan da miste retten til erstatning, sier hun.

Sjekk dine rettigheter

De fleste sykepleiere har utvidete rettigheter på grunn av tariffavtalen.

– Du må selv forsikre deg om at skaden er meldt. Gjennom tariffavtalen har du utvidete rettigheter. Er du medlem i NSF har du i tillegg en gruppelivsforsikring med uførekapital, dødsfalls- og familieulykkesforsikring. Du kan også ha egne forsikringer som kan komme til anvendelse. Husk at det løper frister for alle forsikringer. Du må selv sørge for å melde krav, sier Frøen.

Hun oppfordrer også til å ta vare på kvitteringer.

– Hvis du har utlegg eller utgifter på grunn av skaden som ikke dekkes av det offentlige, er det viktig at du tar vare på kvitteringer slik at utgiftene kan dokumenteres, sier hun.

Det finnes unntak

– Dessverre er fysiske og psykiske belastningsskader unntatt. Det er også en del sykdommer som ikke blir godkjent, for eksempel sammenhengen mellom langvarig nattarbeid og utvikling av brystkreft, sier Frøen.

Loven dekker heller ikke vanligvis skader til og fra jobb, men de fleste sykepleiere er dekket av tariffavtaler som kan gi rett til erstatning i slike tilfeller.

Fakta
YRKESSKADEGRUPPA I NSF:

Hvis du trenger hjelp, skal du først ringe ditt fylkeskontor. Der vil du bli henvist til en av saksbehandlerne i yrkesskadegruppa.

Yrkesskadegruppa behandlet rundt 190 saker i 2016. Sakene har totalt ført til 16,5 millioner kroner i utbetalt erstatning til sykepleiere i fjor.

Regionale saksbehandlere i yrkes- og skadesaker:

Oslo, Akershus: Grete Follestad (NSF Akershus)

Østfold, Buskerud, Hedmark, Oppland: Eva Zimmermann (NSF Østfold)

Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold: Kristin Håkonsen (NSF Aust-Agder)

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: Stina Gustafsson (NSF Rogaland)

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal: Mona Stene (NSF Nord-Trøndelag)

Nordland, Troms, Finnmark: Åshild Østlyngen (NSF Finnmark)

I tillegg bistås gruppa av to advokater fra NSFs forhandlingsavdeling.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse