fbpx Norovirus: Sesongen er i gang – hva gjør jeg? Hopp til hovedinnhold

Norovirus: Sesongen er i gang – hva gjør jeg?

Bildet viser en partikkel av norovirus, fremstilt på datamaskin.

– Føler du deg dårlig, bli hjemme, råder seniorrådgiver Horst Bentele i Folkehelseinstituttet.

Norovirus er del av en virusgruppe som har hatt navn som Norwalk-liknende virus, calicivirus, «små runde, strukturerte virus», og er også blitt kalt «Winter vomiting disease». Uansett navn, er denne formen for omgangssyke veldig uønsket på sykehus og andre helseinstitusjoner.

Kan sitte på dørhåndtak

– Dessverre smitter viruset også rett før man får symptomer, sier Horst Bentele, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet.

Som med andre smittsomme sykdommer, er basale smittevernrutiner essensielle for å unngå å bli smittet og syk. Men det er ikke enkelt å vaske seg unna virus som smitter selv med små mengder viruspartikler og som smitter både før og etter at oppkast og diare har satt inn. Det er også mulig å være smittsom uten å ha symptomer. Og viruset kan smitte indirekte via gjenstander. For eksempel kan det overleve lenge på et dørhåndtak.

Vil informere

Nå i 2017 har Folkehelseinstituttet fått meldt noen få utbrudd i kommunehelsetjenesten. Bentele sier de vil varsles om alle utbrudd, slik helsetjenesten er pålagt.

– For oss er det viktig å ha oversikt slik at vi kan informere og bidra til at helsepersonell reagerer raskt ved mistanke om at de har fått smitten til sin arbeidsplass, sier han.

– Ved utbrudd er det viktig å isolere pasienten raskt. Det går greit på sykehus, men på sykehjem er det vanskelig å isolere beboerne. Da kan man prøve å få dem til å holde seg på rommet og bruke hansker, stellefrakk og eventuelt munnbind når man skal inn til dem.

Fjernet felles kaffekolbe

Det fins ikke tall på hvor mange sykepleiere som blir smittet av norovirus på jobb, men Bentele sier det hender at det er flere ansatte enn pasienter som blir syke i et utbrudd.

– De klarer å hindre smitte mellom pasienter, men blir smittet selv. Det kan være fordi smitten er i miljøet. Vi hadde ett tilfelle der nesten alle ansatte på en avdeling ble smittet. Synderen kan ha vært en stor kaffekolbe med kran som alle forsynte seg av. Vi vet ikke, fordi vi satte inn flere ulike tiltak der det å fjerne denne kolben var ett. Men vi mistenker at smitten kom fra den.

Fordi norovirus kan smitte indirekte via gjenstander og viruset er seiglivet, er det viktig ved utbrudd å fjerne alle fellesting, som vannbeholdere, fruktfat og kaffekanner.

Føre var

Og så er det viktig å hindre den som er syk i å smitte andre. Pasienter må få smitteregimer, og ansatte som føler seg dårlig må gå hjem.

– Dette er ikke anledningen der man tar seg sammen og går på jobb likevel?

– Nei. Er det norovirus på jobben, og man føler seg dårlig, så skal man bli hjemme, selv om man ikke har begynt å kaste opp eller har diare. Det kan hjelpe ganske mye. Husk at utbrudd med norovirus koster mange penger og hvert år forårsaker dødsfall blant svekkete pasienter.

Fakta
Meld ifra!

Er det mistanke om utbrudd av norovirus på en helseinstitusjon, skal kommunelegen, fylkeslegen og Folkehelseinstituttet varsles.

Slik kan de holde oversikt og informere slik at forholdsregler kan tas.

Utbrudd skal meldes i Vesuv-CIM (vevsbasert system for utbruddsvarsling). I infeksjonskontrollprogrammet skal det stå hvem som har ansvaret for å melde.

Fakta
Håndhygiene ved norovirus

Rene hender er et av de viktigste tiltakene ved utbrudd.

Vær obs på at norovirus er såkalt nakne virus som er vanskelige å drepe med hånddesinfeksjon. Rådet er derfor: Bruk såpe og vann hvis du ikke har brukt hansker. Hånddesinfeksjon er ok hvis du har brukt hansker.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Smitte

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse