fbpx Derfor støtter NSF et minstekrav i matte Hopp til hovedinnhold

Derfor støtter NSF et minstekrav i matte

Bilde viser en tavle med formler
Vi mener vi er på trygg grunn når vi sier at NSFs medlemmer ønsker høye faglige krav og at sykepleiere i dag holder en høy faglig standard, skriver Eli Gunhild By.

Sykepleier Lasse Johan Thue skriver i Khrono, ( senere gjengitt i sin helhet i Sykepleien) at «det virker som NSF går ut mot egne medlemmer» i forbindelse med en sak i Aftenposten og NRK og flere medier om karakterkravene i matte, norsk og engelsk.

Thue skriver videre at:

NSF øyner en mulighet for å fronte en sak og hiver seg inn i debatten og ender med å lande på sine 100.000 medlemmer – igjen.

For å klargjøre: NSF ble først kontaktet om vårt syn på saken fra Aftenposten, i forbindelse med at Regjeringen har bedt om at det settes et minimumskrav til karakteren fire i matematikk for å kunne utdanne seg til lærer.

- Hva mente NSF om et eventuelt minstekrav i sykepleierutdanningen?

Det var ikke så vanskelig å svare på dette, da vi har et landsmøtevedtak som slår fast hva NSF mener om dette. Forbundets øverste politiske organ har gjennom medlemmene sagt klart at forbundet skal jobbe for et minimumskrav ved opptak til bachelor i sykepleie; og dette minimumskravet skal være karakteren tre i norsk, engelsk og matematikk. I vedtaket heter det blant annet:

NSF ser en klar sammenheng mellom enklere opptakskrav og større frafall fra studiene. Det er ikke sammenfall mellom hvor lett det er å komme inn på sykepleierstudiet, og hvor vanskelig det er å fullføre det. NSF mener vanskelighetsgraden i studiet må gjenspeiles i formelle opptakskrav. Opptak til utdanningen må derfor skjerpes gjennom karakterkrav til studieforberedende fag for å sikre tilstrekkelig inntakskompetanse.

Vi er som Lasse Thue og helt sikkert alle norske sykepleiere opptatt av å snakke faget opp, og vi mener det er sammenheng mellom de faglige kvalifikasjonene studentene har når de starter på studiet og kvaliteten på gjennomføringen av studiet. Derfor mente landsmøtet i 2011 at et minimumskrav i disse tre fagene ville øke statusen og kvaliteten på studiet og gjøre at flere av de som starter på studiet fullfører.

Det er heller ikke til å stikke under stol at matematikk er en viktig del av sykepleierstudiet, på samme måte som språklig kunnskap og forståelse. 

Vi mener vi er på trygg grunn når vi sier at NSFs medlemmer ønsker høye faglige krav og at sykepleiere i dag holder en høy faglig standard.

Thue skriver:

NSF har en god agenda, også jeg ønsker dyktige kolleger i fremtiden.

Her er vi helt på linje, og vi vil også i fremtiden forfekte et ønske om fortsatt høy fagkompetanse og at også kommende studiekull kan møte de økte kravene som fremtidens sykepleie vil sette. 

 

Det er heller ikke til å stikke under stol at matematikk er en viktig del av sykepleierstudiet, på samme måte som språklig kunnskap og forståelse.
Eli Gunhild By

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse