fbpx Mer utbredt med assistenter enn i Norge Hopp til hovedinnhold
Tyrkia og USA:

Mer utbredt med assistenter enn i Norge

Bildet viser Sezer Kisa

Både i Tyrkia og i USA var det ­flere nivåer av sykepleiere med ulik lengde på utdanningen, ­forteller Sezer Kisa.

– Det tyrkiske helsevesenet er dominert av en tradisjonell medisinsk tilnærming. Med andre ord, legen tar en beslutning angående pasienten, og alle andre følger legens ordre uten å stille spørsmål. Selv om teamarbeid alltid blir anbefalt i alle deler av helsevesenet, blir sykepleieren ansett som legens assistent. Derfor opplever sykepleiere i Tyrkia problemer med sin autonomi. Mangel på samarbeid skaper flere konflikter.

Jeg har observert en mer pasientsentrert samarbeidskultur med gjensidig tillit og respekt mellom helsepersonell både i Norge og USA.

Selve oppgavene som sykepleiere utførte, var ikke så ulike i de forskjellige landene.

I USA er sykepleierens oppgaver bestemt av hva slags type diplom de har eller sertifikatene de får. I avdelingen der jeg jobbet, var mitt hovedansvar som sykepleier å administrere medisiner, håndtere intravenøse tilganger, observere og monitorere pasientenes tilstand, dokumentasjon, pasientundervisning og rådgivning, og kommunikasjon med andre yrkesgrupper.

Selv med flere utdanningsnivåer får alle tittelen sykepleier i Tyrkia.
Sezer Kisa

I USA og Norge er oppgavebeskrivelsene og arbeidsdelingen knyttet til sykepleie mye tydeligere enn i Tyrkia. Dermed er arbeidet utført av sykepleiere bedre organisert.

Les også: Danmark: Hjelpepleierne hadde kontroll på mat og stell

Det som er annerledes både i Tyrkia og USA, sammenliknet med Norge, er at det er flere nivåer av sykepleiere med varierende lengde på utdanningen.

Selv med flere utdanningsnivåer får alle tittelen sykepleier i Tyrkia. De med høyest utdanning skal altså ikke nødvendigvis gjøre mer avanserte oppgaver. Det er heller ikke så stor forskjell på lønningene fra dem med kortest utdanning til dem med bachelor. Dette skaper frustrasjon og konflikter.

I Tyrkia regulerer lovverk og reguleringer hva som er sykepleieres oppgaver og ansvarsområde. I USA er det sykepleierorganisasjonene og helseinstitusjonene som tydeliggjør sykepleierens oppgaver og ansvar. Men felles for alle er at mangel på sykepleiere gjør at de også må gjøre enkelte andre oppgaver som egentlig ikke er sykepleieroppgaver. Det kan være sekretæroppgaver eller husarbeid. Men det er mer utbredt med assistenter både i Tyrkia og USA. I Tyrkia har vasking og matlaging vært outsourcet i mange år.

Les også: Eli Gunhild By: – Skulle ønske jeg kunne be sykepleiere si nei til arbeidsoppgaver

Vi ble oppfordret til kurs og fagutvikling på det sykehuset jeg jobbet ved i USA. Den amerikanske sykepleierorganisasjonen og andre profesjonsorganisasjoner oppfordrer sykepleiere til å ta kurs og fullføre et visst antall studiepoeng hvert år. Mange arbeidsplasser krever jevnlig resertifisering. I Tyrkia er ikke det påkrevet for de fleste sykepleiere, men noen som jobber med dialyse, organtransplantasjoner og nyfødtintensiv, blir tilbudt utdanningsprogrammer organisert av helseinstitusjonen.

Både i USA og Tyrkia hadde jeg en lønning som gjorde at jeg levde bedre enn den gjennomsnittlige amerikaner eller tyrker. Likevel rapporterer den tyrkiske sykepleierorganisasjonen at tyrkiske sykepleiere med disse lønningene lever under fattigdomsgrensen.

Les også: Palestina: Sykepleierne var oftest menn

Siden 2007 har menn kunnet få plass på utdanningene i Tyrkia. Det har gitt sykepleierprofesjonen noe høyere status, men statusen til yrket er likevel lav sammenliknet med USA og Norge.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse