fbpx Les sykepleiernes egne beskrivelser av sin jobbhverdag Hopp til hovedinnhold
#Hva gjør egentlig sykepleiere

Les sykepleiernes egne beskrivelser av sin jobbhverdag

Illustrasjon av menneskegruppe med hver sin snakkeboble.

Mange sykepleiere uttrykker frustrasjon over arbeidsoppgaver de mener går på bekostning av hva de egentlig burde brukt tiden sin på. Her er et utvalg fritekstsvar fra Sykepleiens spørreundersøkelse.

«Sier jeg nei til å vaske gulv, blir jeg oppfattet som vanskelig.»


«Som sykepleier ønsker jeg å ha nok tid til å gi alle pasienter nok tid og omsorg. Sånn er det ikke i dag. Vi springer bare fortere og fortere på grunn av lav bemanning, flere pasienter og masse nye oppgaver som legges på oss kontinuerlig.»


«Sykepleiere og annet helsepersonell bør brukes for det de er verdt. Ikke som en potet som kan brukes til alt, bare for å spare penger.»


Se resultatene av undersøkelsen her: 6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde utføre


«I privathus ville det vært vanskelig om en sykepleier skulle se på sår og gi medisiner, en hjelpepleier stelle og ordne mat, en vaktmester skifte lyspærer og en assistent vaske klær. Det ville ikke vært god omsorg for bruker/pasient med så mange mennesker innom. På institusjon og i omsorgsboliger vil det være lettere å fordele oppgavene.»


«Syns det er altfor mange som går arbeidsledig som lett kunne tatt over mange av arbeidsoppgavene til sykepleiere. For eksempel transportør, renhold, bestilling av varer, håndtering av søppel og så videre.»


«Viktig å tenke på at sykepleie er så mangt, ikke bare tekniske prosedyrer. Det er like viktig med de psykososiale tiltakene og å se helheten. Et sår gror ikke like raskt, hvis en ikke ser på hele mennesket. Kanskje et smil, en dans og litt latter gjør like godt som en Sobril?»


«Min opplevelse er at på en travel sykehusavdeling har jeg stort sett ikke tid til å få utvikle meg som sykepleier ved å ta kurs, lese artikler og oppdatere meg.»


«Da jeg utdannet meg til å bli sykepleier, var det for å kunne hjelpe andre mennesker og være der for dem i vanskelige tider. Etter å ha vært sykepleier i noen år på et modernisert sykehus, har denne kontakten blitt minimalisert til morgenmedisiner og eventuelt akutte hendelser.»


«Den yngre garde av sykepleiere elsker å sitte på PC, mens vi eldre må gjøre pasientarbeidet. De yngre skjønner ikke vitsen å rydde og legge ting på plass verken på fellesområder, medisinrom, skyllerom eller på det enkelte pasientrom.»


«Man har mange viktige oppgaver man må prioritere først, men blir aldri ferdig fordi en blir pålagt å lage mat, vaske og rydde. Masse unødvendige oppgaver. Satte man disse oppgavene til andre yrkesgrupper, hadde det ikke vært noen krise med sykepleiermangel.»


«Tida sjukepleiaren brukar på vaktrommet har auka kraftig, og tida hos pasienten har blitt redusert siste tjue år. Dette på grunn av altfor mange skjema og screeninger og høgare krav til dokumentasjon enn tidlegare. Samtidig har pasientane vorte sjukare og har meir komplekse sjukdomsbilder. Bemanninga er ikkje blitt auka i takt med tidens krav.»


«Sykepleiere generelt brukes til alt. Vi skal holde tråden i alt som skjer på en avdeling. Man blir en potet og godtar det. Dessverre!»


«Tenker daglig at jeg virkelig kunne gjort en god sykepleiefaglig jobb og gått hjem med god samvittighet, dersom jeg slapp å bruke tiden på mange av arbeidsoppgavene som kunne vært gjort av andre.»


«Det er en stor vits at sykepleiere må bruke en halvtime av sin tid på å smittevaske et pasientrom for at renholdspersonale skal komme å bruke to minutter på å sveipe over gulvet med en tørr mopp etterpå.»

Les også intervju med kommunal leder: – Ja, jeg setter sykepleiere til å styre kjøkkenet


«Utenom sykepleie er vi frisører, vaskere, kokker og servitører. Vi er renholdere og søppeltømmere. Vi er psykologer og ledere, og noen ganger må vi også være leger.»


«Sykepleiere bruker altfor mye tid på å administrere og bestille pasienttransport. Vi må bruke tid på både å få pasienten inn til sykehuset og enda mere tid på å få pasienten hjem!»«


«Når det er dårlig tid og ingen andre som kan utføre oppgavene, blir det fort en sykepleieroppgave.»


«Opplever på sykehjemmet jeg jobber på at det er nokså flat struktur mellom hva som er assistentarbeid, fagarbeideroppgaver og sykepleieoppgaver. Ganske ofte skjer det at sykepleier står og vasker opp, mens assistent er på vaktrommet, eller er i pasientnært arbeid. Samme gjelder med fagarbeidere. Har også opplevd da jeg jobbet i hjemmesykepleien at jeg ble satt til å gå på hjemmehjelp (vask av leilighet), fordi de manglet renholdere. Dyrt for kommune å bruke verdifulle sykepleiere til dette når oppgaver som bare sykepleieren kan utføre, kommer i bakgrunnen/blir nedprioritert. Ledelsen skulle hos oss vært på banen og laget klarere retningslinjer for hva som forventes av de ulike profesjonene.»

Les også: En dag i hjemmetjenesten: – Jeg teller ikke minutter


«Sykehuset skal spare enda mer penger og kutter ressursene til for eksempel helsefagsarbeidere, renhold og kjøkkenpersonale. Da ender det med at sykepleierne løper med matbrett og skrubber doringer på bekostning av både stell og medisinsk behandling, fordi disse tingene akkurat der og da haster enda mer. Skal bare, skal bare – og så ble det ikke noe lunsj den dagen. For jeg er hvert fall sisteprioritet.»


«Fordi jeg jobber i bokollektiv, er en del av primæroppgavene å vaske beboernes leilighet ukentlig. Jeg må også vaske fellesareal ved behov. Renhold er en del av abonnementet beboerne betaler for til kommunen, men kommunen bruker helsepersonell som vaskehjelp.»


«Jeg føler at sykepleiefaget er mer og mer diffust i forhold til avgrensning av arbeidsoppgaver. I løpet av de årene jeg har jobbet innen helse, er vi pålagt flere arbeidsoppgaver som tar tid fra det jeg mener er sykepleie.»


«Jeg liker ikke så godt at man skal skille mye mellom helsefagarbeider, vernepleier, assistenter og sykepleiere. Vi jobber alle mot og for det samme målet, nemlig pasientens beste.»


«Avhengig av hvor du jobber, så kan for eksempel stellet være den eneste situasjonen du har mulighet til å gjøre avgjørende sykepleieobservasjoner.»


«Sengevask, bestilling av fly og taxi til pasientens hjemreise, følge av pasienter til undersøkelser og vask av gulv og toalett er ikke definerte sykepleieoppgaver. Når det ikke er definerte hvem som skal utføre disse oppgavene, gjør vi sykepleiere det likevel slik at pasientforløpet og driften skal gå rundt. »


«Gi hjelpepleierne kreditt og ansvar for det de kan, så kan sykepleiere gjøre det de er best til.»


«Jeg vil heller bruke tiden min på fagutvikling og tverrfaglig samarbeid enn på å lage mat og rydde kjøkken.»


«Jeg jobber på intensivavdeling og opplever at tidkrevende renholdsoppgaver må utføres av intensivsykepleiere samtidig som bemanningen til tider er uforsvarlig lav. Renholdsarbeid er den form for ekstraarbeid som frustrerer mest. På min arbeidsplass har de til og med fått det inn i stillingsbeskrivelsen at vi har ansvar for å holde orden i avdelingen.»

Les også: – Sykepleiere må kunne vaske et nattbord


«Synes det er feil ressursbruk at sykepleiere brukes til vedlikehold av sykehusavdelinger. For eksempel henge opp gardiner, nedvask av modulskap og medisinrom, vaske toaletter, rense filter i vaskemaskin og tørketrommel, smittevask og så videre. Burde heller bruke tiden man bruker på slike ting til å oppdatere seg på forskning, kvalitetsutvikling og så videre.»


«Alle de andre kan si: 'Dette er ikke min jobb.' Men en sykepleier kan aldri si det, uansett hva det er.»


«Vi bruker altfor mye tid på dokumentasjon så det blir lite tid til pasienten. Vi bruker også altfor mye tid på ting renholdspersonalet og kjøkkenpersonalet samt portører og postsekretærer kunne gjort. Vi får bare mer og flere arbeidsoppgaver på grunn av innsparinger.»


«Noen ganger får følelsen av at det ingen andre kan eller vil, det er sykepleierens oppgave. Tørke kroppsvæsker fra gulv, vaske senger, kjøre pasienter til undersøkelser, smøre brødskiver. Man jobber hardt og stresser gjennom hele vakta, kanskje man så vidt rekker å gå på toalettet eller spise lunsj. Men hvis behandlingen blir forsinket, medisiner ikke gitt, eller pasienten ikke føler seg ivaretatt, så er det sykepleieren som får skylda.»


«Har måttet slutte i hjemmesykepleien. Følte meg som en godt betalt assistent. Hovedoppgavene siste tiden har vært å ta på støttestrømper.»


«Jeg har som pårørende reagert på manglende «sykepleie» slik vi lærte på 70-tallet. Da tenker jeg på tilbud om hjelp til kroppsvask, dusjing, fjerning av brukt tøy og kopper på rom. Det ser ut som det ikke er særlig primærsykepleie, mer rundesykepleie, der de medisinske oppgaver blir ivaretatt, mens miljøet rundt pasienten og stell får mindre oppmerksomhet.»

Les også fagartikkelen: Grunnleggjande sjukepleie gjeld liv og død


«Som sykepleier syntes jeg det ville være fint om det ble fokusert på yrkesstolthet. Ikke sutre så mye over for stort arbeidspress.»


«Når en sykepleier ser at noe bør gjøres, da blir det gjort.»


«En sykepleier må være fleksibel og gjøre de oppgaver som trengs for pasienten og avdelingen.»


«Taxibestilling, rydding, hente mat, rydde mat og lade telefoner til pårørende er en like naturlig del av vår arbeidshverdag som sykepleieoppgavene våre. Det har blitt så normalt at vi til og med kjefter på hverandre om de ikke blir gjort.»

Les også: HR-direktør på sykehus: – Helsefagarbeiderne må inn i sykehusene igjen


«For min del er sykepleie alt som omhandler pasienten min. En kan ikke velge bort enkelte aspekter, som stelle eller orden bare fordi det ikke er «sykepleiefaglig». I min jobb på sykehjem er det like viktig å vanne blomstene til en pasient som å registrere drikke og diurese. En sykepleier på sykehjem vil alltid ha flere ulike oppgaver enn en sykepleier på sykehus da man befinner seg i «hjemmet» til pasienten, men en skal ikke finne seg i å bli misbrukt.»


«Jeg gjør det som helsefagarbeiderne gjør i tillegg til alt som blir forventet av meg som sykepleier. Det blir lite tid til pauser og toalettbesøk. Jeg vurderer å bytte arbeid.»


«Jeg er lut lei av å ta oppvask, vaske klær, smøre på brødskiver og levere ferdiglaget middag. Jeg får altfor lite tid til å kvalitetssikre pasientarbeidet og ivareta/undersøke/observere pasienter som trenger det. […] Fagutvikling er nesten blitt et skjellsord eller noe man rett og slett ikke snakker om. Når jeg drar hjem, er det siste jeg tenker på kompetanseutvikling. Det har jeg ikke energi til å drive med på fritiden. Jeg tviler på at dette er et yrke jeg holder ut i til pensjonsalder.»


«Det er jo ingen som sier noe, og når du sier noe, får du bare beskjed om at det er du selv som må prioritere tiden riktig slik at du får gjort det du skal.»


«Jeg ble sykepleier fordi jeg elsker å jobbe i akutte situasjoner og hjelpe mennesker i nød, ikke for å bestille mat, lage mat, rydde, vaske opp, vaske rom og utstyr eller krangle med bydelen i timevis om hvem som skal ta tak i det falleferdige og skitne hjemmet til «fru Jensen», som kom inn med alkoholforgiftning.»


«En sykepleier er trolig det yrket som utfører flest arbeidsoppgaver som ikke er relevant for stillingen.»


«For å få utført dagsoppgavene mest mulig effektivt, må alt personell være villig til å gjøre arbeidsoppgaver som også ligger under ens kompetansenivå. Men selvfølgelig ikke over. Personell som anser enkelte oppgaver som under ens verdighet, gagner overhodet ikke pasientene.»

Les også intervju med Eli Gunhild By: – Skulle ønske jeg kunne be sykepleiere si nei til arbeidsoppgaver


«Vi elsker våre pasienter og våre kollegaer! Derfor er vi sene til både å si nei og stille krav. Men for pasientens skyld, for vår kompetanses skyld, for våre kollegaers skyld, for vår helses skyld, for vårt yrkes integritets skyld og for framtidens skyld, bør vi være modige, prioritere og sette klare grenser!»


«Jeg må være sykepleier, hjelpepleier, pleieassistent, vaktmester, renholder, samtidig som jeg må være leder og psykolog.»


«Jeg opplever at sykepleie per dags dato er et svært stort og uklart felt. Vi har godt utarbeidede retningslinjer på noe, men i andre sammenhenger er vi en alt mulig person som skal utføre alle oppgavene som ikke delegeres til en bestemt yrkesgruppe. Jeg synes det er trist at en sykepleiers kompetanse utnyttes på kjøkkenet og til å vaske arbeidstøy på enkelte steder i Helse-Norge. Så klart er det viktig med god og riktig ernæring og rene uniformer, men en sykepleier innehar mer kompetanse enn å slenge sammen litt måltider i en dampovn.»


«Syntes det er viktig å påpeke at sykepleie innebærer helhetlig pleie til pasientene og ikke bare medisinutdeling og legevisitt, som en del nyutdannede sykepleiere tror er deres hovedarbeidsoppgaver. Beklager å si det, men det virker som om dagens sykepleierutdanning mangler noe vesentlig. Nye sykepleiere, velkommen skal dere være, men for all del dere må vaske pasienter, skifte bleier/senger fulle av avføring, putte bekken i bekkenspyleren, mate pasienter, forflytte og så videre.»

Fakta
Om undersøkelsen
  • Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 10 012 tilfeldige ­medlemmer av Norsk Sykepleierforbund og gjennomført ­i ­perioden 12. september til 5. november 2018.
  • Det ble sendt ut én påminnelse, og totalt var det 3412 personer som valgte å besvare hele eller deler av undersøkelsen.
  • I tallene som presenteres i denne saken, har Sykepleien kun inkludert deltakere som oppgir at de jobber som sykepleiere, og altså utelatt spesialsykepleiere, pensjonister og så videre. Tallene i diagrammene er basert på svar fra 113 menn og 1547 kvinner, totalt 1660 respondenter.

Les om resultatene av undersøkelsen HER:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse