Innledning til debatt ved Liv Bjørnhaug Johansen: Hva er egentlig sykepleie?

6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde ha utført. Se debatten fra Kulturhuset i Oslo her, direkte eller i opptak.

Liv Bjørnhaug Johansen, temaredaktør i Sykepleien: «Hva sykepleie er og hva sykepleiere gjør»

Debatten ble holdt mandag 11. mars på Kulturhuset i Oslo.