fbpx HR-direktør på sykehus: – Helsefagarbeiderne må inn i sykehusene igjen Hopp til hovedinnhold

HR-direktør på sykehus: – Helsefagarbeiderne må inn i sykehusene igjen

Det er for kostbart for samfunnet å la sykepleiere gjøre oppgaver som renhold og kjøkkentjeneste, mener HR-direktør ved Ahus, Jan Inge Pettersen.

Ahus-direktøren mener det er på høy tid å få flere helsefagarbeidere og assistenter inn i sykehusene.

– Over flere tiår har det vært en omgjøring av stillinger som hjelpepleiere og helsefagarbeidere over til sykepleierstillinger. Dette har medført at det i veldig stor grad bare er sykepleiere som er igjen på posten, og som dermed må gjøre alle oppgavene.

– Mitt inntrykk er at omgjøringen av stillinger nå har gått litt for langt, sier han, og understreker at han ikke sitter på noen totaloversikt.

Livsviktige funksjoner

– Bredden av oppgaver som må gjøres på sengepost, har endret seg i liten grad, sier Pettersen. 

– Å re senger, stelle og vaske er livsviktige funksjoner på et sykehus. Det er ikke oppgaver man kan velge å gjøre, de må gjøres. 

Han er ikke på noen måte overrasket over resultatene i spørreundersøkelsen Sykepleien har utført.

– Undersøkelsen som Sykepleien har lagt frem, understreker tydelig behovet for større bredde i kompetansesammensetningen innenfor pleie i sykehus, mener han, og legger til at det delvis er og vil bli knapphet på sykepleiere fremover.

– Da er det viktig å bruke sykepleiernes kompetanse på riktig måte, sier han.

Må bygge nye roller

– I tillegg til flere helsefagarbeidere, mener jeg det er rom for flere assistenter på sykehus. Utfordringen er at vi må bygge disse rollene. I dag er det sykepleiere som gjør mange av oppgavene som helsefagarbeidere eller assistenter kunne gjort, sier han.

Alle oppgavene i sykehuset er like viktige.
Jan Inge Pettersen, HR-direktør ved Ahus

– Helsefagarbeidere kan gjøre mange av oppgavene det er vist til i undersøkelsen. Alle oppgavene i sykehuset er like viktige. Alle må gjøres, og alt som utføres må ha god kvalitet.

Faglig utvikling og det å få gjøre viktige oppgaver som du er utdannet for, gir motivasjon og arbeidsglede for alle yrkesgrupper, mener han.

– I tillegg tror jeg det kan skapes synergier ved at flere faggrupper utfyller hverandre og bidrar i et helhetlig arbeidsmiljø. Et bredere sammensatt fagmiljø vil bidra til å redusere sårbarheten fremover, sier HR-direktøren.

– Mener du at sykepleierstillinger bør gjøres om til stillinger for helsefagarbeidere eller assistenter?

– Oppgavedelingen må være hensiktsmessig og ivareta pasientbehovet. Der utfordringen er mangel på sykepleiere, er det ingen naturlig løsning å gjøre om sykepleierstillinger til helsefagarbeidere eller assistenter. Det må være gode prosesser fremover for å se på arbeids- og oppgavedeling i sykehuset. De konkret vurderinger må gjøres av ledere i den enkelte virksomhet, sier han. 

For kostbart

– Jeg tror det er viktig å endre hvordan dette skal se ut fremover. Først og fremst ut fra hvilke utfordringer og behov både spesialisthelsetjenesten og øvrige deler av Helse-Norge står overfor.

Når vi sliter med å rekruttere sykepleiere, har vi i alle fall ikke råd til å bruke dem til oppgaver som andre kan gjøre.
Jan Inge Pettersen, HR-direktør ved Ahus

Dagens organisering blir for kostbar, mener han:

– Når vi sliter med å rekruttere sykepleiere, har vi i alle fall ikke råd til å bruke dem til oppgaver som andre kan gjøre. Jeg tror også at oppgavesammensetningen i sykepleierens hverdag påvirker interessen for yrket og kan påvirke fremtidig rekruttering.

Les også: Eli Gunhild By: – Skulle ønske jeg kunne be sykepleiere si nei til arbeidsoppgaver

Kvalitet og kompetanse for sykepleierne må få mer oppmerksomhet, mener han:

– Jeg tror vi bedrer kvaliteten på sykepleietjenesten dersom sykepleiere bruker tiden sin på å jobbe med og trene på de faglige oppgavene de er utdannet for å håndtere.

Les mer om hvordan sykepleiere beskriver sin jobbhverdag (fra Sykepleiens undersøkelse):

Fakta
Sykepleiens undersøkelsen om sykepleieres oppgaver

Sykepleien har fått svar fra 3412 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund om hvilke oppgaver de utfører i sin jobbhverdag.
Spørreundersøkelsen ble gjennomført fra september til november 2018. 

Les om resultatene HER:

Her finner du alle artiklene fra utgaven #Hva er egentlig sykepleie

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse