fbpx Eli Gunhild By Hopp til hovedinnhold

Eli Gunhild By

Forbundsleder NSF

Innlegg av Eli Gunhild By som forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund:

Fakkelbilde kjøpt på iStockPhoto.
Heltid er best for alle parter

Det er på høy tid å våkne opp. Folk går i fakkeltog for lokalsykehus og fødeavdelinger. Folk går i fakkeltog mot bompenger og vindmøller. Men ingen går i fakkeltog for pleie og omsorg, skriver Eli Gunhild By.

Bildet viser to norske flagg og bjørkekvister
Det har vært en helt spesiell mai

Mai 2019 er en måned jeg vil huske lenge. Og ikke bare på grunn av alle merkedagene som kommer hver mai. Heller ikke fordi den atter gjorde skogen grønn. Nei, mai 2019 hadde noe helt spesielt ved seg.

Bildet viser to knyttnever mot hverandre
Sats på sykepleierne!

Et sykepleierløft trenger ikke koste skjorta. Tvert imot, det kan lønne seg, skriver forbundslederen.

Fagutvikler Ullevål sykehus Fagutvikling Dokumentasjon
For lite tid til sykepleie

Det er alarmerende at sykepleiere bruker tiden sin på rengjøring og praktisk arbeid, og det på bekostning av sentrale sykepleieoppgaver.

Eli Gunhild By, NSF-leder, på presseskonferanse om lockout
Drøye påstander uten belegg fra Godthaab-direktøren

I Sykepleien og andre medier har administrerende direktør Lillanna Engzelius ved Godthaab Helse og Rehabilitering vært ute og hevdet at NSF bidrar til nedleggelse av Godthaab Helse og Rehabilitering, skriver Eli Gunhild By.

Studenter på forelesning
Avansert breddekompetanse blir ivaretatt i ny rapport

Denne uken kom rapporten om fremtidens videreutdanninger for sykepleiere på masternivå. Her er det både gode og dårlige forslag. NSF har lenge etterspurt og ønsket et slikt utviklingsarbeid fra helsemyndighetene, skriver Eli Gunhild By.

Sykepleiere på vaktrommet
Finn balansen mellom oppgaver og ressurser!

– Skal vi lykkes med å rekruttere og beholde sykepleiere i helsesektoren, må også politikere og arbeidsgivere ta på alvor at det ikke er balanse mellom oppgaver og ressurser, skriver Eli Gunhild By.

Viktig at alle tar del i kvalitetsløftet

Jeg beklager at vi gjennom en noe krass språkbruk har bidratt til å få debatten om innholdet i sykepleierutdannelsen på et litt feil spor, skriver forbundsleder Eli Gunhild By.

NSF-leder Eli Gunhild By
NSF er optimistiske med tanke på fremtiden

NSF er ikke så opptatt av at definisjoner av sykepleiefaget skal gi oss den plassen vi fortjener, som vi er av å få gode elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ-systemer) som understøtter våre arbeidsprosesser til det beste for våre pasienter, skriver Eli Gunhild By.

Bilde viser en tavle med formler
Derfor støtter NSF et minstekrav i matte
Vi mener vi er på trygg grunn når vi sier at NSFs medlemmer ønsker høye faglige krav og at sykepleiere i dag holder en høy faglig standard, skriver Eli Gunhild By.
NSFs forskningspolitikk

Norsk Sykepleierforbund stimulerer til mer sykepleie- og tverrfagligforskning. NSFs forbundsleder svarer på Magnus Strømmens kritikk av bruken av NSFs forskningsmidler.

Innlegg av Eli Gunhild By som avtroppende forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund:

Annonse
Annonse