fbpx – Skulle ønske jeg kunne be sykepleiere si nei til arbeidsoppgaver Hopp til hovedinnhold

– Skulle ønske jeg kunne be sykepleiere si nei til arbeidsoppgaver

Eli Gunhild By, NSF-leder, pressekonferanse om lockout

Sykepleiere bør si klart fra når det de må gjøre, ikke er sykepleieroppgaver, mener forbundsleder Eli Gunhild By.

By har sett Sykepleiens undersøkelse om hva sykepleiere faktisk bruker arbeidstiden på, og hva de selv mener de burde bruke tiden på. 

I undersøkelsen oppgir 85 prosent av sykepleierne at de ukentlig eller oftere utfører oppgaver de ikke vil definere som sykepleieroppgaver. Kun 1,6 prosent mener at de aldri utfører slike oppgaver.

Rulle hår og vaske do

Sykepleierne mener de bruker uforholdsmessig mye av sin arbeidstid på renhold og kjøkkenarbeid, og at det blir for lite tid til kvalitets- og kompetanseutvikling. De gjør ofte oppgaver som de mener blant andre helsefagarbeidere burde gjort.

I fritekstsvarene kommer det frem at mange opplever det som vanskelig å si nei til oppgaver de blir bedt om å gjøre.

– Så, Eli Gunhild By, rulle hår og vaske do – kan sykepleiere si nei til det?

– Man bør si klart fra om at dette ikke er sykepleieroppgaver. Lederne må prioritere og være tydelig på hva sykepleiere skal gjøre og ikke. Det viktigste er å ivareta grunnleggende behov. Det kan, i noen tilfeller, bety at det er riktig å vaske do. Men dovasking etter søl med kroppsvæsker på et sykehus er andre profesjoner, for eksempel renholdere, bedre til å gjøre. 

– Og å rulle hår – det er vel mer en oppgave for frisører, sier hun.

«Vi er renholdere og søppeltømmere»

I undersøkelsen svarer en av sykepleierne: 

«Utenom sykepleie er vi frisører, vaskere, kokker og servitører. Vi er renholdere og søppeltømmere. Vi er psykologer og ledere, og noen ganger må vi også være leger.»

En annen skriver:

«Sykehuset skal spare enda mer penger og kutter ressursene til for eksempel helsefagsarbeidere, renhold og kjøkkenpersonale. Da ender det med at sykepleierne løper med matbrett og skrubber doringer på bekostning av både stell og medisinsk behandling, fordi disse tingene akkurat der og da haster enda mer.»

– Men kan sykepleiere i dag si et klart nei til oppgaver arbeidsgiver pålegger dem å gjøre? 

– Jeg skulle ønske jeg kunne oppfordre sykepleiere til å si nei til arbeidsoppgaver. Men det kan jeg ikke. Arbeidsgiver har styringsrett, men man må kunne si fra om man som sykepleier gjør oppgaver som ikke er hensiktsmessig. Hvis arbeidsgiver ikke vil høre, må man ta det opp med tillitsvalgt, sier By.

Det er ikke lurt å bruke en sykepleier til å tørke støv fra nattbord.
Eli Gunhild By, NSF-leder

Foruroligende om tidsbruk

Eli Gunhild By mener det som kommer frem om tidsbruken i undersøkelsen er foruroligende:

– Det er ikke bra at nærmere 70 prosent av sykepleierne sier at de bruker for mye tid på renhold, og over 70 prosent sier de bruker for lite tid på kompetanseutvikling. Det er sykepleiermangel, og vi vet at muligheten til å utvikle seg i faget er en faktor som får sykepleiere til å bli i yrket, sier By. 

Hun mener at for pasientsikkerheten er det også viktig at sykepleiere får hevet sin faglige kompetanse.

– Sykepleierne i kommunene får ansvar for stadig sykere pasienter og trenger å bygge kompetanse for å gi disse god sykepleie. Det er ikke god ressursbruk at sykepleierkompetansen i det daglige blir brukt til å tørke støv av nattbord og å vaske bad. I enkelte tilfeller kan det være riktig at sykepleiere gjør slike oppgaver, men det er ikke sykepleieres primæroppgaver, sier hun.

Jeg ønsker ikke at dette skal koke ned til profesjonskamp.
Eli Gunhild By

By mener et nasjonalt og ensartet avvikssystem for kommunehelsetjenesten må på plass for å få til en omfordeling av oppgaver. Det vil synliggjøre hvilke andre yrkesgrupper som mangler for å gjøre oppgaver som matlaging, rengjøring, frisering og så videre.

– Det er jo oppgaver som må gjøres. Noen må ta søpla. Sykepleierne skal se hele pasienten, det er viktig, men svarene i undersøkelsen tyder på at renholdsoppgaver, matlaging og vedlikeholdsoppgaver som andre burde gjøre, i for stor grad tilfaller sykepleiere, sier hun.

Avvikssystem

For å tydeliggjøre hva som er et avvik, mener By det er nødvendig at avvikssystemet har oppgaver som er lagt inn på forhånd. Det vil kreve en diskusjon i forkant om hva som konkret skal gjøres og av hvem, mener hun.

– Da vil de «usynlige» oppgavene synliggjøres og fordeles, og det er mulig å skrive avvik dersom man ikke fikk tid til å gjøre en oppgave fordi man måtte overta en annen, sier hun.

– Har NSF et ansvar for å tydeliggjøre grensene for hva som er sykepleieroppgaver og hvilke oppgaver andre profesjoner bør ta?

– Jeg ønsker ikke at dette skal koke ned til profesjonskamp. Jeg mener NSF er tydelige på hva som er sykepleieres primæroppgaver: Å ivareta pasientens grunnleggende behov. I praksis vil det variere hvilke behov dette er, hos hver enkelt pasient. Men kanskje er det på tide å synliggjøre hvilke oppgaver det ikke er lurt å sette sykepleiere til å gjøre. Det er ikke lurt å bruke en sykepleier til å tørke støv fra nattbord. Det er dyrt for samfunnet, sier hun.

Fakta
Om undersøkelsen
  • Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 10 012 tilfeldige ­medlemmer av Norsk Sykepleierforbund og gjennomført ­i ­perioden 12. september til 5. november 2018.
  • Det ble sendt ut én påminnelse, og totalt var det 3412 personer som valgte å besvare hele eller deler av undersøkelsen.
  • I tallene som presenteres i denne saken, har Sykepleien kun inkludert deltakere som oppgir at de jobber som sykepleiere, og altså utelatt spesialsykepleiere, pensjonister og så videre. Tallene i diagrammene er basert på svar fra 113 menn og 1547 kvinner, totalt 1660 respondenter.

Les om resultatene av undersøkelsen HER:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse