fbpx – Sykepleiere må kunne vaske et nattbord Hopp til hovedinnhold

– Sykepleiere må kunne vaske et nattbord

Når man først gjør et stell, bør sykepleiere kunne vaske over nattbordet samtidig. Men konteksten er viktig, mener Iren Luther i Fagforbundet.

– Hvis helsemyndighetene er litt smarte, hører de på det som kommer frem i denne undersøkelsen.

Det sier Iren Luther, leder for seksjon helse i Fagforbundet. 

Hun viser til Sykepleiens undersøkelse, hvor det kommer frem at sykepleiere mener de bruker for mye tid på for eksempel renhold, og at de mener de ofte gjør for eksempel helsefagarbeideres arbeidsoppgaver.

– Mangler ikke bare sykepleiere

Hun mener det som kommer frem, tydeliggjør at det mangler flere profesjoner enn sykepleiere:

– Vi kommer til å ha behov for mange flere helsearbeidere i tiden fremover, men ikke alle heter sykepleiere. Jeg synes det ofte fremstilles som at det hovedsakelig er sykepleiere det er for få av. Men når sykepleierne selv så tydelig sier at de så ofte gjør det de mener er andres arbeidsoppgaver, så viser det at det er andre yrkesgrupper som kan komme inn og gjøre en jobb. Ja, vi kommer til å mangle sykepleiere i fremtiden, men også andre helsearbeidere, sier hun.

– Sykepleiere skal ikke gjøre alt. Og det er viktig å ha klart for seg hvilken kompetanse helsefagarbeiderne har, sier hun.

– Poenget er at det må være en klok og fornuftig fordeling av arbeidsoppgavene, mener Luther.

Det er ikke helsetjenester å rulle hår.
Iren Luther

Må delegere

Luther mener undersøkelsen også peker på at sykepleiere må bli bedre på å delegere oppgaver.

– For eksempel mener jeg vask av nattbord er helt innenfor sykepleieroppgavene når man uansett holder på med et stell i senga. Det handler om å ta siste finish i en helhetlig pleiesituasjon. Det tar ikke lang tid å sveipe over til slutt, sier hun.

– Men om man står i et stell, og ikke rekker å vaske over det nattbordet fordi noe annet, mer akutt oppstår, så er det helt greit å spørre om en helsefagarbeider eller noen andre kan gjøre det.

Det bør ikke være så vanskelig å si: «Nei, jeg må prioritere noe annet. Kan du være så snill å gjøre det?» mener hun.

– Grensa går ved praktisk bistand

Luther mener det er stor forskjell på å sveipe over et nattbord om man har tid, og å gjøre større vaskeoppdrag.

– Å vaske et bad er praktisk bistand. Det skal ikke helsearbeidere gjøre i det hele tatt, verken sykepleiere, helsefagarbeidere eller pleieassistenter. Så der går det en helt klar grense, mener jeg. Vi er omfattet at helsepersonelloven, praktisk bistand inngår ikke der.

Å ta med søpla ut er alles oppgave.
Iren Luther, Fagforbundet

– Rulle hår, frisere og barbere, hvem skal gjøre det?

– Å rulle hår er i alle fall ikke noe man skal gjøre i hjemmetjenesten. Det er ikke helsetjenester å rulle hår, sier hun.

– Hva med søppelhåndtering, er det en sykepleieroppgave?

– Å ta med søpla ut er alles oppgave, sykepleiere inkludert. Er du inne på et rom eller hjemme hos noen, er det klart du kan ta med en søppelpose på vei ut, sier hun.

Observere og kaste søppel

I undersøkelsens fritekstdel er det delte meninger. En sykepleier skriver: 

«Synes det er altfor mange som går arbeidsledig som lett kunne tatt over mange av arbeidsoppgavene til sykepleiere. For eksempel transportør, renhold, bestilling av varer, håndtering av søppel og så videre. Mye av sykepleierens tid går med til å få avdelingen «til å gå rundt», og dessverre går dette ut over pasientene …»

En annen skriver:

«Viktig å tenke på at sykepleie er så mangt, ikke bare tekniske prosedyrer. Det er like viktig med de psykososiale tiltakene og se helheten. Et sår gror ikke like raskt hvis en ikke ser hele mennesket. Kanskje et smil, en dans og litt latter gjør like godt som en Sobril? Tenk så mye en kan observere om en pasient om en kan gå ut med søpla sammen …» 

Les mer om hvordan sykepleierne beskriver sin jobbhverdag:

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse