fbpx Spent på årets prevalenstall Hopp til hovedinnhold
Måler infeksjoner og antibiotikabruk:

Spent på årets prevalenstall

For første gang skal antibiotikabruken ved alle landets sykehjem registreres. Seniorrådgiver Hanne-Merete Eriksen i Folkehelsa følger spent med når tallene nå tikker inn.

Folkehelseinstituttet har i mer enn 10 år fulgt utviklingen av et utvalg vanlige infeksjoner i norske helseinstitusjoner gjennom prevalensundersøkelser. 

Nå venter Hanne-Merete Eriksen, sykepleier og seniorrådgiver ved Avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet spent på resultatene fra årets prevalensundersøkelse.

Nytt av året er at antall, årsak og doser antibiotika ved alle landets sykehjem registereres og sendes inn.

Sykehus og et lite antall sykehjem har også tidligere år oppgitt antibiotikabruken, nå gjelder dette for alle.

Bakgrunnen er at flere studier viser at overforbruk og feil bruk av antibiotika fører til at mikrober blir resistente mot disse legemidlene.

Unngår dødsfall

- Det er et mål at antibiotikabruken i Norge skal reduseres. Da må vi først ha oversikt over hvordan det brukes i dag, sier Eriksen.

I tillegg gir registreringen hver enkelt institusjon muligheten til å se om de følger de nasjonale retningslinjene for forskriving av antibiotika.

- Det blir interessant å se antibiotikabruken i sammenheng med infeksjonstallene. Det er stort forbedringspotensial på dette området. Helsetjenesteassosierte infeksjoner påfører pasienten unødvendig lidelse, i verste fall død. I tillegg påfører de helsetjenesten store kostnader, sier Eriksen.

Bare halvparten av sykehjemmene svarte

Mens sykehusene er flinke til å sende inn tallene fra prevalensundersøkelsen, er det mer å gå på hos sykehjemmene.

Tidligere år har bare rundt halvparten av sykehjemmene deltatt. Dette til tross for at de ifølge NOIS-forskriften, som kom i 2013, er pålagt å gjennomføre prevalensundersøkelsene fra Folkehelseinstituttet.

Fem typer infeksjoner

Årets registrering ble hovedsaklig gjort i uke 19. Disse infeksjonene ble registrert: 

 • Urinveisinfeksjoner
   
 • Nedre luftveisinfeksjoner
   
 • Infeksjoner i operasjonsområdet
   
 • Blodbaneinfeksjoner blant innlagte pasienter i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner
   
 • Hudinfekjsoner blant pasienter i helseinstitusjoner for eldre

 • Gode grunner til å sende inn tallene

  - Har dere noe ris bak speilet til de som ikke leverer disse tallene?

  - Nei, vi har ikke det. Men det viser seg at de som har registrert og sendt inn tall til oss mer enn halvparten av gangene prevalensundersøkelene har blitt avholdt, har lavere forekomst av infeksjoner enn de som har deltatt få ganger, sier seniorrådgiver og sykepleier Horst Bentele.

  Fremdeles mulig å delta

  Han reiser rundt i landet og informerer om prevalensundersøkelsen, og veileder både per telefon og nett dersom noen har problemer med registreringen.

  Dersom det er institusjoner som ikke registrerte infeksjoner på den avsatte datoen, er det fremdeles muligheter:

  - Siste frist for å sende inn data er 5. juni. Frem til da er det mulig å registrere forekomsten av både infeksjoner og antibiotikabruk, sier han.

   

   

0 Kommentarer

Annonse
Annonse