fbpx Infeksjoner på vei ned Hopp til hovedinnhold

Infeksjoner på vei ned

En prevalensundersøkelse går ut på at helseinstitusjoner undersøker hvor mange pasienter som har en infeksjon en bestemt dag. Foto: colourbox

Hver 19. sykehuspasient og hver 16. sykehjemspasient hadde en helsetjenesterelatert infeksjon.

Folkehelseinstituttet gjennomfører prevalensundersøkelser ved norske helseinstitusjoner flere ganger i året. Det har de gjort siden 2002.

For våren 2012 viser tallene at rundt hver 19. sykehuspasient og hver 16. sykehjemspasient hadde en helsetjenesteassosiert infeksjon. 

"Denne infeksjonsforekomsten er blant de laveste registrerte siden disse undersøkelsene startet, og skyldes hovedsakelig en nedgang i forekomsten av urinveisinfeksjoner," melder Folkehelseinstituttet.


Høyest og lavest

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over hvilke spesialiteter eller type avdelinger ved sykehus som har høyest og lavest forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Ikke uventet er det 0 prosent på akuttmottak og flest infeksjoner innen kirurgisk intensiv og overvåkning. (se oversikt i tabellen under)

TABELLTEKST: Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus 2. kvartal 2012 etter spesialitet. Antall pasienter er angitt i parentes og kun spesialiteter med ≥ 20 pasienter er inkludert. Kilde: Folkehelseinstituttet.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette måles

En prevalensundersøkelse går ut på at helseinstitusjoner undersøker hvor mange pasienter som har en infeksjon en bestemt dag.

Infeksjonene som måles er: 

  • Urinveisinfeksjon
  • Nedre luftveisinfeksjon eller postoperativ sårinfeksjon.
  • Ved sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner registreres i tillegg blodbaneinfeksjoner.
  • Ved helseinstitusjoner for eldre registreres hudinfeksjoner.


Viktig å forebygge

Folkehelseinstituttett tror nedgangen skyldes økt satsning på forebygging og håper denne satsningen vil føre til ytterligere reduksjon. Ikke minst gjennom den nasjonale sikkerhetskampanjen "I trygge hender".

Seniorrådgiver Nina Sorknes ved avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet sier i en pressemelding at det er viktig at hver enkelt helseinstitusjon vurderer egne resultater.

Tabellen under viser helsetjenesteassosierte infeksjoner i i helseinstitusjoner for eldre sortert etter fylke. Antall institusjoner som har deltatt i hvert fylke står i parentes.

Kilde: Folkehelseinstituttet.

Les mer om prevalensundersøkelsen her.