fbpx - Ikke så verst Hopp til hovedinnhold

- Ikke så verst

Med verdens største forskningsprosjekt på hvordan sykepleie påvirker kvaliteten i sykehus, byr Linda Aiken på et slags "vær-varsel" for helsenorge.

12 europeiske land er med i studien som heter RN4CAST og er det største forskningsprosjektet som tar for seg hvordan sykepleiekompetanse, eller mangel på sykepleiekompetanse, påvirker kvaliteten i sykehus.

Norge er med i studien og det er Kunnskapssenteret som analyserer datatene som samles inn fra norske sykepleiere ved norske sykehus.

Les også: Sykepleierne har talt


Fellestrekk

Selv om mange av landene som er med i undersøkelsen er forskjellige, er det noen fellestrekk mellom dem alle: Dess flere sykepleiere ett sykehus har, og dess bedre sykepleierne opplever arbeidsmiljøet, jo lavere dødlighet har sykehuset de arbeider på.

De sykehusene som holder en såkalt "Magnet-standard" har lavere dødelighet, færre feilbehandlinger og pasientene er i stor grad fornøyd med behandlingen de får.

Les også: Magnet med stor kraft


Fakta om RN4Cast

  • Spørreundersøkelse i totalt 15 land (12 fra Europa).
  • 486 europeiske sykehus er med.
  • RN4cast står for Registered Nurse Forecast – et prognoseverktøy for sykepleiernes betydning.

Les også: Ta den lave tilliten på alvor


Stoler ikke på ledelsen

Et annet fellestrekk blant sykepleierne, er at de ikke stoler på ledelsen. Mellom 60- 80 prosent av sykepleierne sier de ikke er sikre på at ledelsen vil ordne opp i problemer de rapporterer oppover i systemet.

- Det er en indikator på at mange sykepleiere føler at de ikke blir hørt, sier Aiken.


- Store variasjoner mellom sykehus

Ut fra tallene Aiken presenterte på kongressen tirsdag 25. september, kom Norge nokså godt ut av det.

Men... sier hun, det er store forskjeller mellom de forskjellige sykehusene.

- Norge er et land hvor likhet er viktig. De fleste innbyggere tror sikkert at det ikke spille så stor rolle ved hvilket sykehus de havner på. I følge tallene våre, er virkeligheten at forskjellene er store. Hvis vi for eksempel ser på statistikken over sykepleiere som tror ledelsen vil ordne opp i misforhold som blir meldt inn, sier snittet på 24 prosent at de tror de vil gjøre det. Men ser vi på hvert enkelt sykehus, vareier svaret fra 10 prosent til 64 prosent, sier Aiken.


Ikke verst

Hun mener at tilstanden i helse-norge ikke er så verst, men sier samtidig at det finnes faresignaler som myndighetene bør ta på alvor.

- På den måten kan man forebygge at små problemer i dag, skaper store problemer på sikt, sier hun.


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse