fbpx Hjalp suspendert sykepleier Hopp til hovedinnhold

Hjalp suspendert sykepleier

Ski kommune suspenderte en sykepleier. Hun gikk til sak, hjulpet av NSF. Og vant så det suste.

I juni falt dommen i Follo tingrett: Ski kommune hadde ikke grunn til å suspendere sykepleieren. Kommunen må betale henne 100 000 kroner i oppreisning.

 

Sommervikarene klaget
Det var i august 2011 nattsykepleieren i 50-årene ble suspendert fra et sykehjem i Ski. To sommervikarer hadde klaget på sykepleierens opptreden. De mente at hun ved tre tilfeller hadde kjeftet på pasientene. Blant annet hadde en pasient sagt hun fikk kjeft fordi hun hadde bæsjet i bleien. De to sa fra til fungerende avdelingsleder, som meldte videre til avdelingsleder, som igjen rapporterte til virksomhetslederen.

Fem dager senere ble sykepleieren innkalt til et møte som gjaldt «klager fra pasienter og medarbeidere på måten du opptrer på i ditt arbeid».

Virksomhetslederen mente at situasjonen var så alvorlig at det var nødvendig å suspendere sykepleieren. Suspensjonsvedtaket ble gjort av rådmannen samme dag som sykepleieren skulle i møtet.

Da sykepleieren kom som avtalt, fikk hun levert suspensjonsvedtaket, som innebar at hun måtte fratre på dagen. I samme møte sa personalrådgiveren at hun kunne velge å si opp sin stilling selv, for å slippe å bli avskjediget. Hun sa opp tre dager senere. Deretter ble hun sykemeldt.

 

– Jeg kjeftet ikke
Sykepleieren tok kontakt med Sykepleierforbundets fylkeskontor i Akershus, og saken havnet hos advokatfullmektig Ingrid Tordis Enoksen i forhandlingsavdelingen.

Ti måneder etter ble det full seier i retten. Dommen er enstemmig og kommunen anker ikke.

– Å bli suspendert er en veldig skremmende opplevelse. Sykepleieren hadde behov for å renvaske

seg, sier Enoksen.

Sykepleieren mener hun ikke har kjeftet eller gjort noe som gir grunn for avskjed. Men det har vært stressende å jobbe alene som sykepleier på natt og ha ansvar for to etasjer. Mange av dem hun jobbet med var ufaglærte.

– Det kan oppstå situasjoner der sykepleiere og annet helsepersonell vurderer ting forskjellig. Sykepleieren kan si «sånn gjør vi det», mens en ufaglært kan si «det er vel ikke så nøye», sier Enoksen.

 

– Ikke avskjedsgrunn
Før man kan suspendere en ansatt, er arbeidsgiver pålagt å undersøke saken. Den det gjelder må bli hørt i et drøftingsmøte. Det ble ikke gjort på sykehjemmet. «En klar saksbehandlingsfeil», sier retten.

Loven har strenge vilkår for å kunne suspendere. Det må være mistanke om at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed – det vil si grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Follo tingrett mener at å kjefte på pasienter er uakseptabelt, men at det bare unntaksvis kan begrunne avskjed eller suspensjon.

Retten har ikke tatt stilling til om hendelsene faktisk skjedde, men konkluderer med at de tre hendelsene som sommervikarene klaget på uansett ikke er så alvorlig at de utgjør avskjedsgrunn.

 

Påvirket henne til å si opp
Retten finner det også kritikkverdig at personalrådgiveren påvirket sykepleieren til selv å si opp.

På grunn av klanderverdig oppførsel og belastningene sykepleieren er påført, må kommunen betale henne 100 000 kroner i oppreisning.

– Det er et relativt høyt beløp i en sånn sak, sier Enoksen.

Flere suspenderte enn før henvender seg til NSF. De fleste kommer fra kommunene. Enoksen vet ikke om økningen betyr at det faktisk er flere sykepleiere som suspenderes enn før.

– Det virker i hvert fall som reglene for hva som kreves for å suspendere er lite kjent blant arbeidsgivere. Derfor er det bra at det har kommet fram i denne dommen hvordan reglene skal forstås.

– Tøff prosess
Sykepleieren selv visste at det var ingen vei utenom, hun måtte gå til sak.

– Det har vært en tøff prosess, men jeg er glad jeg har stått i det, sier hun til Sykepleien.

– Jeg tror dommen kan hjelpe dem som kommer etter meg, men også de som har opplevd dette før meg, men som ikke turde å gå videre. De kan nå føle at de får oppreisning.

Hun er takknemlig for den hjelpen hun har fått fra forbundet sitt.

– Jeg hadde ikke greid det uten. Ingrid har tatt vare på meg, sier hun.

 

 

Ingrid har tatt vare på meg. Suspendert sykepleier

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse