fbpx - Forskning angår alle Hopp til hovedinnhold

- Forskning angår alle

Hvordan og hvorfor er det viktig å få omsatt ny kunnskap og forskning til praktisk handling? Rosmary Bryant gav tilhørererne noen svar.

- Det er viktig at sykepleiere holder seg oppdatert. Når evidence basert forskning viser at det finnes bedre måter å behandle på, må vi endre praksis. Jeg er en av de sykepleierne som i sin tid vasket pasienter med såpe og vann for å forhindre liggesår. I dag vet vi at det ikke er den beste måten å gjøre det på, sier Presidenten i International Council of Nursing (ICN), Rosmary Bryant som brukte seg selv som eksempel for å forklare hvorfor det er viktig å endre praksis når ny kunnskap legges frem.


Forskning angår alle

I Spektrum sitter over tusen sykepleiere og hører på Bryants foredrag. Tema er hvordan sykepleiere skal overføre evidencebasert forskning til praksisfeltet.

- Mange sykepleiere som jobber på sengepost tenker at forskning er noe akademisk som ikke berører dem. Det er feil. Det er vår plikt å sørge for at våre pasienter får best mulig pleie bygd på oppdatert forskning, sier hun.

Andre viktige grunner til å holde seg oppdatert, er ifølge Bryant, at sykepleiere er personlig ansvarlig for pleien de gir.

- I tillegg forventer pasientene våre at kunnskapen vår er oppdatert, sier Bryant.


Få folk til å forstå

- For at sykepleiere skal få den respekten og lønnen de fortjener, er det viktig at politikere, pasienter, media og folk flest skjønner hva vi gjør, sier Bryant.

Hun mener sykepleiere må snakke om faget de utfører og hvilke ferdigheter som trengs for å kunne utføre det.

- Sykepleiere er den største yrkesgruppen i helsetjenesten. I noen land utgjør sykepleiere 80 prosent av alt helsepersonell, sier hun.

For de som vil lese mer om tema, anbefaler hun sykepleiere å lese heftet: Closing the gap: From evidence to action

 

Se noen utvalgte klipp fra Rosmary Bryants foredrag

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse