fbpx Velkommen i klubben Hopp til hovedinnhold

Velkommen i klubben

Det handler om markedsføring – og litt fag – når unge studenter skal overtales til å melde seg inn i en fagforening de ikke har hørt om.

- Hvor mange av dere har hørt om Norsk Sykepleierforbund?


Nyvalgt nestleder Eirik Aldrin i NSF Student har akkurat entret scenen etter å ha spilt videoen med NSFs reklamesykepleiersang «Hjertetru». Det blir stille i salen. Her sitter de fleste av de 550 splitter nye sykepleierstudentene ved Høgskolen i Oslo/Akershus, avdeling Pilestredet. Skolen har overbooket for å være sikker på at de får fylt kvoten på 475 studenter som skal utskrives herfra om tre år, når de minst ivrige har falt fra.

 
Dette er den største sykepleierutdanningen i Norge. Universitetet i Stavanger, som er nest størst, har 210 studieplasser. Da skjønner vi at NSF Student har betrodd Aldrin en viktig oppgave i dag. Han har på seg en hvit sykepleieruniform som han etterpå skal informere om at studentene kan få kjøpe for innkjøpspris til 200 kroner hvis de melder seg inn i forbundet.


Nå ser han utover salen som sykepleierutdanningens fadderstyre for anledningen har lånt fra en menighet, et steinkast fra høyskoleområdet. Det er stort sett jenter. En og annen gutt. Noen få hender rekkes halvveis opp. Maks hver fjerde eller femte. Kanskje gidder de ikke svare på et så opplagt spørsmål, kanskje er de slitne etter flere timers undervisning i den dunkle og varme salen. Eller kanskje har de virkelig ikke hørt om NSF.


– At dere kan ta en bachelor, og etter hvert en master og kanskje en doktorgrad er takket være den profesjonskampen som Norsk Sykepleierforbund har kjempa, begynner han.

 


3 500 i året
Hvert år hanker NSF Student inn rundt 3 500 nye medlemmer til NSF, inkludert juleopptaket. Det er et digert apparat som ruller i gang hver høst så fort studentene kommer til skolen. De over hundre tillitsvalgte i NSF Student, de mange fadderne ved alle skolene og de tusenvis av skolesekkene med innhold som skal kjøres ut til de respektive studiestedene. Vimpler skal tas opp og ned og innmeldingsblanketter skal leveres til medlemstjenesten i NSF hvor navnene tastes inn i forbundets medlemsregister.

 
– Ni av ti studenter melder seg inn, og medlemsveksten viser at frafallet ikke er særlig stort når de begynner å betale full pris to år etter at de er ferdig utdannet, sier Morten Kristoffersen, studentrådgiver med mange års fartstid på NSFs hovedkontor.


Den massive studentrekrutteringen har gjort at NSF er blitt en mektig sykepleierorganisasjon, med større andel medlemmer fra sykepleierstanden enn søsterorganisasjonene i nabolandene. Medlemstallet nærmer seg rekordhøye 100 000.

 
Hvilken kode er det NSF Student har knekt? For en utenforstående ser det ut til å handle om en blanding av børs og katedral, der man tar en slunken studentkasse på alvor, samtidig som man lover faglig støtte i studenttiden som kommer.

 


Bøker, rådgivning og lønn
I salen går det slag i slag for Eirik Aldrin. Om at studentene får 23 prosent rabatt på skolebøker fra tanum.no fordi NSF-forlaget Akribe er solgt til Cappelen Damm.

 
– Dette er et tilbud dere kan benytte dere av hvis dere ønsker og hvis dere sparer penger på det. Det viktigste for oss er at dere sparer penger.


Om at NSF rådgir når noen lurer på noe.
– Vi kan dette. Vi har holdt på med dette i hundre år, sier Aldrin som selv ennå ikke er ferdig utdannet. Han har tatt et års studiepause for å holde på med studentpolitikk.


Om lønn.
– NSF er med i Unio og er det eneste forbundet som jobber for at sykepleiere skal få høyere lønn. Er det noen som vet hva begynnerlønna er?


– 350 000, kommer det kjapt.


Dette kan studentene.
– Ja, 352 000 starter grunnlønna på. Er det bra?


– Nei, svarer studentene.


– Nei, det er 100 000 for lite i forhold til en ingeniør med like lang utdanning, sier Aldrin og viser til at det begynner å skje spennende ting i Rogaland med Klepp og Time kommune som bruker lønn for å lokke til seg flere sykepleiere.


Det eneste forbundet NSF konkurrerer mot, er Fagforbundet, som også organiserer hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere.


– Ved mange studiesteder besøker vi studentene samtidig med Fagforbundet, og på disse stedene har vi en høyere medlemsandel enn der vi møter studentene alene, forteller Morten Kristoffersen til Sykepleien.


Tidligere hjelpepleiere eller helsefagarbeidere som utdanner seg til sykepleiere, er ofte medlemmer i begge organisasjonene i studietiden, men kommer gjerne over til Sykepleierforbundet etter hvert.


– Vi fikk nye medlemmer fra Fagforbundet både da Fagforbundet kritiserte kommunene i Rogaland som brukte økt lønn for å rekruttere sykepleiere og da de gikk imot sykepleiernes klare holdning til ikke å jobbe mer enn hver tredje helg, sier Kristoffersen.


Tilbudsflom
I Storsalen fortsetter Aldrin sin misjon:
– Men vi er ikke bare med i NSF fordi det er viktig med samhold og fellesskap. 95 prosent av studentene sier at de er med i NSF på grunn av håndboka, sier Aldrin og holder den opp for studentene.


Han viser at den har en kalender og utdrag av PPS (det elektroniske prosedyreverktøyet «praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten»), som alle skolene i landet bruker, ifølge Morten Kristoffersen. Aldrin forklarer at studentene vil få tommelen opp og stjerne i margen om de følger disse prosedyrene i praksis, for eksempel når de skal kateterisere en pasient.

Så minner han om at også de yrkesetiske retningslinjene står i håndboka. Og informerer om hva mer de vil få som studentmedlemmer: Sykepleien og Sykepleien Forskning hjem i postkassa, gratis innboforsikring og andre gunstige forsikrings- og lånetilbud, samt rådgivningstjeneste.

– NSF Student er der for å hjelpe studentene. Har noen av dere strøket i praksis på feil grunnlag, kan dere henvende dere til oss, så lager vi litt spetakkel. Da kommer vi og heiser flagget til topps, lover han.

Så holder Aldrin opp skolesekken.
– Dere er de første og eneste som får jubileumssekk med eget emblem.

Til slutt gratulerer han studentene.
– Dere har valgt en helt fantastisk utdanning og et helt fantastisk yrke, slår han fast før salen applauderer.

 

Merkevarebygging
– Jo fler som går rundt med NSF-sekken på ryggen, jo fler ser logoen. Det blir en slags merkevarebygging, opplyser Aldrin til Sykepleien etterpå, mens han er tilgjengelig for spørsmål når studentene forlater lokalet. De fleste leverer inn den oransje innmeldingsblanketten og får ryggsekken med håndboka og diverse medlemstilbud i retur.

Morten Kristoffersen understreker at student-rekrutteringen først og fremst handler om fag, ikke markedsføring:
– Vi rekrutterte like mange studenter før vi hadde uniforms- og boktilbudet. Hadde dette bare vært et hult markedsføringstilbud, ville de ikke fortsatt som medlemmer, sier han.

Han tror det er NSFs totale arbeid for sykepleiernes faglige og arbeidsrelaterte interesser som gjør at studentene fortsetter medlemskapet når de begynner å jobbe, i tillegg til at det betyr mye å stå samlet i én organisasjon.

– Vil du ikke være med? spør Aldrin en gutt som passerer uten å levere blankett.

– Husker ikke adressen, sier studenten mens han slentrer forbi.

– Da kan du melde deg inn på nettet. Det lønner seg å være medlem, sier Aldrin til nakken hans. 

95 prosent av studentene sier at de er med i NSF på grunn av håndboka.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse