fbpx Vil være en av mange Hopp til hovedinnhold

Vil være en av mange

Jordmor Eli Aaby setter pris på NSFs kampvilje.

I gangene på observasjonspost for gravide på Ahus er det stille. Jordmor Eli Aaby har gjort unna en travel morgenøkt, snart kommer en ny pasient til kontroll. Kanskje skal pasienten legges inn i påvente av fødsel.

 

Liten klubb

Her, på observasjonsposten og fødeavdelingen like ved siden av, har hun jobbet som jordmor i seksten år. Like lenge har hun vært medlem av Jordmorforbundet NSF. Her er hun del av en eksklusiv klubb. Jordmødre er en av få spesialutdannete sykepleiere som har to foreninger å velge mellom. De fleste velger Den Norske Jordmorforening, som er en selvstendig organisasjon. Aaby valgte Jordmorforbundet, som er en faggruppe i Norsk Sykepleierforbund. Hun har aldri vurdert å bytte.

 – Da jeg var ferdig jordmor, spurte jeg meg selv: Har jeg grunn til å melde meg ut? Svaret var nei, sier hun.

 

Nettverk

Kjærligheten til faget står høyt i NSF, men kan synes å drukne i kampen for høyere lønn, mener noen. Da trekkes faggruppene fram. De er selvstendige og forskjellige. Landsgruppen av helsesøstre er den største. Faggruppe for hygienesykepleiere den minste. Det er 33 faggrupper i alt.

Noen få har mulighet til å lønne lederen litt, flere har egne fagblader. Noen er kun for dem med videreutdanning, som jordmødre og helsesøstre. Andre, som barnesykepleierne, er også for grunnutdannete sykepleiere som jobber med barn.

Aabys jordmorforbund er kanskje den faggruppen med sterkest konkurranse utenfra.

 

Sykepleier i bunn

For Aaby, som hele sitt voksne liv har vært aktiv i foreninger, er det naturlig å engasjere seg litt mer i Jordmorforbundet enn å stå på medlemslisten. Hun er nå leder for lokalgruppen i Oslo og Akershus. For henne er det viktig at jordmødre er sykepleiere i bunn. I Danmark, for eksempel, er ikke det et krav.

– NSF har vært helt klare på at jordmødre skal være sykepleiere, påpeker hun.

På et ledig møterom snakker hun villig om hjertesakene sine.

– Det er viktig for pasientene at vi er sykepleiere, fordi det er trygt.

– Hvordan da?

 – Mange gravide er syke. Enten er de syke før de blir gravide, eller de blir syke under svangerskapet. Hos oss har for eksempel mange gravide diabetes, noe som gir større risiko for komplikasjoner både for mor og barn.

Hun peker på at det aldri har vært en så stor andel kvinner som føder som nå.

 

Psykiatri

Da Aaby var ferdig jordmor i 1996, var det bare kvinner fra Akershus som kom til Ahus. Nå tar sykehuset i tillegg imot kvinner fra tre bydeler øst i Oslo.

– Der er et en helt annen befolkning, med en helt annen sykelighet, påpeker hun.

– Det stiller også krav til oss.

En faglig utfordring er flere keisersnitt. Frekvensen øker, noe som gir økt risiko for komplikasjoner både i forbindelse med inngrepet og eventuelle fødsler seinere.

– Når opplever du konkret at det er en fordel å være sykepleier?

Hun tenker seg litt om.

– Ved dødfødsler. Det er kjempetrist for dem som opplever det, og vi som helsepersonell må kunne stå i det. Å ha vært med å stelle mors og oppleve død i sykepleiepraksis gjør en kanskje bedre rustet. Aaby trekker også fram erfaring fra psykiatri. Selv har hun jobbet som sykepleier i psykiatrien. – Vi møter psykiatri på fødeavdelingen også, både fødende som er psykisk syke og fødende som får barseldepresjon.

 

Har fått opp lønna

Aaby får innimellom høre at sykepleieutdanningen gjør de som tar den underdanige.

– Det blir sagt at sykepleiere er i en tradisjon som legenes håndlangere. Men jeg er ikke enig i at vi er så underdanige. Jeg oppfatter heller ikke at underdanighet ligger i sykepleierrollen.

Lokalt på Ahus jobber hun for mer tid til fagutvikling, men også med spørsmål knyttet til vaktbelastning og turnus. Hun er fornøyd med at minstelønnssatsene på Ahus er høyere for medlemmer av Jordmorforbundet enn i den andre foreningen. Det er et resultat av lokale forhandlinger.

 – De fleste steder er de andre lønnsledende, forklarer hun, og det er selvfølgelig en viktig grunn til at mange jordmødre velger dem. Du skal være ganske hardcore for å bli i NSF da.

 

Stort forbund

Men for Aaby har det også vært viktig å ha et stort forbund i ryggen.

– Jeg setter pris på at NSF er en kampvillig organisasjon og villige til å streike, sier hun.

– Streik har vært med på å heve lønna og bedre arbeidssosiale forhold, som å gi oss litt bedre skifttillegg og å ivareta pensjonsrettigheter.

For Aaby, som er opptatt av kvinnesak, er det viktig at jordmødre kan forsørge seg av jobben. Hun er også opptatt av at NSF var mot helseforetaksreformen og pensjonsreformen.

 

Ressurser

Plutselig piper det fra lommen hennes. Neste pasient venter. I gangen går hun forbi en nybakt mor, som med ett ser ut til å svimle. Aaby og to andre jordmødre iler til og hjelper henne inn på rommet. En annen mor triller forbi med en nyfødt baby. Ahus, som har en av landets største fødeavdelinger, har over 5 000 fødsler i året. Aaby jobber både på observasjonsposten og føden.

– Hvilken faglig sak er du særlig opptatt av?

– Hvordan jordmødre kan ivareta det normale der det er patologi. Det er mye oppmerksomhet rundt ABC, Føderiket og normale fødsler. Det er bra, men disse tiltakene gjør at friske kvinner får mer ressurser enn syke kvinner. Her på Ahus har vi en avdeling for friske kvinner som ønsker en normal fødsel. Her tilstrebes det at samme jordmor er hos kvinnen hele vaktskiftet og at hver jordmor har en pasient. De samme ressursene har ikke den andre avdelingen, som også tar imot syke gravide. De kan ikke regne med å ha jordmor til stede hele tiden. Det synes jeg er et paradoks. Jeg er opptatt av at jordmødre skal ha mulighet til å ivareta det normale i fødsler som krever overvåkning og medisiner, sier Eli Aaby.

– Så ikke fødselen og moderskapet forsvinner i teknologien.

 

FAGGRUPPER

NSF har 33 faggrupper. De er med å utvikle og arrangere fagkonferanser. Flere av faggruppene, som helsesøstrene, uttaler seg om fagpolitiske spørsmål.

 Det diskuteres hvor mange faggrupper det er hensiktsmessig å ha.

Lederne av de 33 faggruppene sitter sammen i Sentralt fagforum. Sentralt fagforum skal jobbe for godt samarbeid faggruppene imellom og mellom faggruppene og andre deler av NSF.

En del av faggruppene utgir sine egne tidsskrifter, fem av dem som bilag til Sykepleien.  

 

SYKEPLEIERE I NORGE

Antall sykepleiere med autorisasjon: 156 610

Av disse har følgende antall utdanning fra:

Norden utenom Norge: 29 241

EU/EØS: 4 126

Verden utenfor: 27 785

Tallene inkluderer jordmødre, pensjonister og alle som ikke jobber som sykepleiere.

Kilde: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, per 17. august, 2012.

 

 JORDMØDRE

Jordmorutdanning var opprinnelig en selvstendig utdanning på ett år. Utdanningen ble gitt på jordmorskole i Oslo og Bergen.

Allerede i 1810 ble det bestemt ved lov at jordmødre skulle være kvinner med utdanning.

Men etter Lov om utdannelse og offentlig godkjenning av sykepleiere fra 1948, ble det krav om tre års grunnkurs for å få autorisasjon som sykepleier. Så kunne man ta videreutdanning. Etter hvert ble jordmorutdanning en spesialisering innenfor sykepleie. Det ble gitt dispensasjon for dem som allerede var begynt å jobbe som jordmødre, uten å ha sykepleierutdanning.

Kilde: Ole Georg Moseng: Framvekst og profesjonalisering og Store norske leksikon

NSF har vært helt klare på at jordmødre skal være sykepleiere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse