fbpx Ufrivillig deltid | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ufrivillig deltid

Deltid avler deltid

For mange er deltidsarbeid en livsstil som fort blir en vane ifølge ny Fafo-rapport. De økonomiske følgene innser mange først sent i karrieren.

Åpner for flere ufaglærte?

Arbeidstakerorganisasjonene applauderte da arbeidsministeren foreslo å lovfeste rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Leder av NSFs landsgruppe av sykepleieledere Anne Moi Bø frykter konsekvensen kan bli økt andel ufaglærte.

Ble kvitt ufrivillig deltid

Hvordan eliminere ufrivillig deltid uten å øke lønnsutgiftene eller jobbe oftere enn hver tredje helg? Gruben sykehjem i Mo i Rana har løsningen.

Her kommer en tekst som beskriver bildet i detalj

Kartlegging ga heltid

Gjennomgang av vikarbruken resulterte i ny turnus og flere hele stillinger - innenfor eksisterende budsjett.

Kvinner velger bort høy lønn

– Mannlige og kvinnelige studenter er like opptatt av høy inntekt i sitt framtidige yrke, men kvinnene nedprioriterer drømmen om høy inntekt når de velger jobb.

Fulltids trainee i sykepleie

Haukeland universitetssjukehus går nye veier for å tilby ferske sykepleiere fulltidsjobb. Til neste år skal 45 traineesykepleiere jobbe der.

Mange jobber utenom ordinær dagtid

Halvparten av ansatte i helse- og sosialtjenesten arbeider utenom ordinær dagtid viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble offentliggjort i dag.

Deltidstallene spriker

Flere har undersøkt hvor mange som ønsker seg høyere stillingsbrøk, men resultatene spriker.

Kulturbyggere for heltid

Det skal bli slutt på at over halvparten av de kommunalt ansatte ikke har heltidsstilling. I dag signerte partene i kommunesektoren en erklæring som skal bidra til at heltid blir normalen.

Ikke jobbe mer ubekvemt

NSF applauderer arbeidsministerens forslag om drøftingsplikt og rett til utvidet stilling. Men vender tommelen ned når statsråden vil ha deltidsansatte til å jobbe mer ubekvemt for å få høyere stilling.

Østfold på deltidstoppen

Østfold har flere deltidsansatte sykepleiere enn resten av landet. Kun 56 prosent av sykepleierne i fylket jobber 30 timer eller mer i uka.

Statsråd vil ha mindre ufrivillig deltid

* Drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av deltid.

* Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

* Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte.

– Hver tredje helg er nok

LO-leder Gerd Kristiansen mener sykepleiere kan jobbe annenhver helg. – Hun hinter om at vi er late og bortskjemte, mener sykepleierstudenter.

Heltid skapes lokalt

Ansatte i hel stilling skal være normen i kommunene. Lokale tiltak skal bidra til å endre deltidskulturen. Det håper de tre største arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren og KS.

Heltidskommunen vestpå

– Jeg tør påstå at i dag får alle sykepleiere i Haugesund den stillingsstørrelsen de ønsker, sier Norsk Sykepleierforbunds (NSF) hovedtillitsvalgt, Anita Torgersen.

Millioner til ufrivillig deltid

Kommuner har fått 25 millioner til å redusere ufrivillig deltid, men vet ikke hvor mange som ønsker å jobbe mer. Tiltakene har vært forsøkt tidligere.

Striden om deltid fortsetter

LO-leder Gerd Kristiansen må tåle bøtter med kjeft for utspillet om kvinner, morsrollen og deltidsarbeid. Men det vanker også ros og støtte.

Deltid gjør kvinner mindre likestilte

- Fire av ti norske kvinner jobber deltid. De risikerer mindre innflytelse, lavere inntekt og dårligere kompetanse, mener Ingrid Wergeland forfatter av pamfletten Deltidsfella.

 

Nå får du rett til økt stilling

Er du av dem som jobber mer enn avtalt arbeidstid? Nå får du rett til økt stillingsprosent lik det du faktisk har jobbet de siste 12 månedene.

Fortsatt mye deltid på sykehusene

Spekter og Fagforbundet undertegnet i 2011 en samarbeidsavtale hvor målet er flest mulig hele, faste stillinger i sykehusene. Andelen deltid er redusert, men det er langt igjen til regjeringens mål om 20 prosent reduksjon.