fbpx Mener sykepleierstudenter bør drilles i varslingsrutiner Hopp til hovedinnhold

Mener sykepleier­studenter bør drilles i varslingsrutiner

– Arbeidsmiljøloven beskytter også studenter som ønsker å varsle mens de er i praksis, sier nestleder i NSF Student, Kent Hanssen.

– Vi får tilbakemeldinger på at det er vanskelig å varsle når man er sykepleierstudent i praksis, sier Kent Hanssen, nestleder i NSF Student.

– Studenter er sårbare i praksis. Skrekken er ikke å få godkjent praksisperioden, og så få forlenget studiene med ett år. Det er den delen som gjør varsling så vanskelig for mange studenter, sier Hanssen.

Får vite at «slik gjør vi det her»

Han beskriver praksiserfaringen som et dilemma for en del studenter:

– Det er mye av det vi lærer på skolen som ikke gjøres i praksis. Vi lærer noe på skolen, og så kommer vi ut i praksis og får beskjed om at «slik gjør vi det her». Skal vi da melde fra om det? Og til hvem?

– Som studenter kan det føles som om vi har alt å miste og ikke veldig mye personlig å vinne på å si fra, og det er en tøff situasjon å stå i, sier han.

Les også dette fra Nordlandssykehuset: – Åpenhet om feil bygger godt omdømme

Studentene må følge opp lovpålagt varsling

Fra 1. januar i år ble lovverket rundt varsling endret. Formålet med lovendringen er å styrke arbeidstakernes vern ved varsling og å gjøre tidligere regelverk tydeligere.

Kent Hanssen understreker at studentene ute i praksis er omfattet av arbeidsmiljøloven når det kommer til varsling.

Han mener utdanningsinstitusjonene bør ha felles retningslinjer for hvordan de håndterer studenter som vil varsle om forhold de mener er uforsvarlige mens de er i praksis.

Skal ikke gå ut over evalueringen

– Om man sier fra, skal det ikke gå utover praksisevalueringen, mener han.

– Noen saker vil kanskje være helt klare – for eksempel om man skulle bli vitne til en eller annen form for mishandling av en pasient. Da vil man antakeligvis kunne bli vurdert som uskikket dersom man ikke sier fra. Men også mindre alvorlige saker og saker hvor man er i tvil kan det være lettere å la gå forbi om man frykter at det skal gå utover praksisevalueringen, sier han.

Han sier studentene ikke er så kjente med begrepet varsling.

– Vi snakker nok mer om det som situasjoner vi har stått oppe i, sier han.

Fakta
Dette er NSF Students politikk som nevner varsling i forskjellige former:

Vold og varsling

NSF Student krever at:

  • alle sykepleierstudenter etter endt utdanning skal ha kunnskap nok til å kjenne igjen situasjoner der omsorgssvikt, vold eller misbruk kan ha forekommet
  • studentene skal kurses første studieår i allmennpreventive og generelle forebyggende tiltak i møte med pasienter og de ulike situasjonene som kan oppstå
  • alle sykepleierstudenter får undervisning i gjeldende varslingsrutiner
  • tilfeller hvor sykepleierstudenter blir utsatt for trakassering, vold eller trusler i praksis blir fulgt opp av utdanningsinstitusjon og praksis
  • utdanningsinstitusjoner gir sykepleierstudenter obligatorisk opplæring i konflikthåndtering med tyngde på seksuell trakassering og andre former for vold som oppleves i yrket som sykepleier

Trygghet og varslingsrutiner i praksisstudier

NSF Student mener trygghet i praksisstudier er sentralt for en god studieprogresjon, og krevet at: 

  • alle sykepleierstudenter får opplæring innenfor forebyggende arbeid og konflikthåndtering før praksisstudier
  • alle sykepleierstudenter får undervisning i gjeldende varslingsrutiner på det aktuelle praksisstedet
  • tilfeller der sykepleiestudenter varsler om upassende og/eller ubehagelige situasjoner skal dette ikke gå utover studentens progresjon i praksisstudier. Studenten skal få tilbud om å fullføre praksisperioden et annet sted dersom andre tiltak ikke bedrer situasjonen. Dette skal ikke medføre forsinkelser i studieløpet.
  • utdanningsinstitusjonene sørger for at studentene får tilstrekkelig informasjon, opplæring og oppfølging vedrørende fysiske og psykiske skader studentene kan pådra seg i praksisstudiene. Undervisningen om arbeidsrelatert sykdom, skader og forflytningskunnskap må styrkes. I forberedelser til praksis og praksisstudiene skal studentene veiledes og vurderes i hvordan de skal håndtere potensielt farlige situasjoner, dersom slike situasjoner oppstår.
  • utdanningsinstitusjonene underviser om skadeforebyggende arbeid før praksisstart

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse